از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
116) و ( اهل کتاب ) گفتند: خداوند فرزندی اتخاذ کرده! منزه است او ، بلکه آنچه در آسمان ها و زمین است ملک حقیقی اوست ، ( چرا که خلق و حفظ و تدبیر و فانی کردن آنها به دست اوست ) همه در برابر او تسلیم اند ( پس مملوک چگونه ، فرزند می شود و چه نیازی به آن دارد ) . [ نظرات / امتیازها ]
117) پدیدآورنده آسمان ها و این زمین بدون داشتن نقشه است ، و چون فرمان وجود چیزی را بدهد جز این نیست که به آن می گوید: باش ، پس بی درنگ می باشد ( همین که آن را اراده کند بلافاصله موجود می شود ) . [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
116) و ( یهود و نصاری و مشرکان ) گفتند: «خداوند ، فرزندی برای خود انتخاب کرده است»!- منزه است او- بلکه آنچه در آسمانها و زمین است ، از آن اوست و همه در برابر او خاضعند! [ نظرات / امتیازها ]
117) هستی بخش آسمانها و زمین اوست! و هنگامی که فرمان وجود چیزی را صادر کند ، تنها می گوید: «موجود باش!» و آن ، فوری موجود می شود. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
116) و گفتند خدا فرزندی گرفته ، منزه است خدا از فرزند داشتن بلکه آنچه در آسمان ها و زمین است ملک او است و همه فرمانبردار اویند . [ نظرات / امتیازها ]
117) او کسی است که آسمانها و زمین را بدون الگو آفریده و چون قضای امر براند تنها می گوید بباش و آن امر بدون درنگ هست می شود [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
116) گروهی گفتند: خدا دارای فرزند است. او پاک و منزه از آن است ، بلکه هر چه در آسمانها و زمین است ملک اوست و همه فرمانبردار اویند. [ نظرات / امتیازها ]
117) او آفریننده آسمانها و زمین است و چون اراده آفریدن چیزی کند ، به محض آنکه گوید: موجود باش ، موجود خواهد شد. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
116) و گفتند: «خداوند فرزندی برای خود اختیار کرده است.» او منزّه است. بلکه هر چه در آسمانها و زمین است ، از آنِ اوست ، [ و ] همه فرمانپذیر اویند. [ نظرات / امتیازها ]
117) [ او ] پدید آورنده آسمانها و زمین [ است ] ، و چون به کاری اراده فرماید ، فقط می گوید: « [ موجود ] باش» پس [ فوراً موجود ] می شود. [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
116) یهودیان و مسیحیان گفتند : خدا فرزندی برای خود برگرفته است . منزّه است او . بلکه آنچه در آسمان ها و زمین است از آنِ او ، و همه چیز خاضع و فرمانبردار اوست . پس چگونه می تواند فرزندی همسان خود داشته باشد ؟ [ نظرات / امتیازها ]
117) خداوند آسمان ها و زمین را بی آن که الگویی داشته باشد پدید آورده است ، و چون پیدایش چیزی را بخواهد ، فقط به آن می گوید : باش و آن چیز موجود می شود . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
116) و [ یهود و نصاری ] گفتند: خدا [ برای خود ] فرزندی گرفته. منزّه است او [ از اوصاف دروغ و باطلی که به حضرتش نسبت می دهند ] ، بلکه آنچه در آسمان ها و زمین است مخلوق و مملوک اویند [ نه فرزند او زیرا فرزند ، هم جنس پدر و مادر است و چیزی در جهان هم جنس خدا نیست تا فرزند خدا باشد ] و همه در برابر او مطیع و فرمانبردارند. [ نظرات / امتیازها ]
117) [ بی سابقه ماده ، مدت و نقشه ] پدیدآورنده آسمان ها و زمین است. وهنگامی که فرمان به وجود آمدن چیزی را صادر کند فقط به آن می گوید: «باش». پس بی درنگ می باشد. [ نظرات / امتیازها ]
  اسمعيل شيخ محمد - ترجمه های گوناگون
117) ( خدا ) هستی بخش آسمانها و زمین است و چون چیزی را اراده کند همانکه گوید باش ( بی درنگ ) موجود می شود. [ نظرات / امتیازها ]
  فاطمه پورمحمدي
116) و گفتند (اهل کتاب) گرفته خداوند فرزندی را منزه است او( خداوند ) بلکه برای اوست آن چه در آسمان ها و زمین است همه چیز برای او خاضع هستند. [ نظرات / امتیازها ]
117) (خداوند) به وجود آورنده ( پدید آورنده) آسمان ها و زمین است و زمانی که حکم کند امری را (چیزی را) پس جز این نیست که می گوید به او باش پس می شود. [ نظرات / امتیازها ]
  نصرت عزتي ساميان
116) و گفتند:خدا صاحب فرزند است.پاک و منزه است خدا، بلکه هر چه در آسمانها و زمین است متعلق به خدا بوده و فرمابردار اویند. [ نظرات / امتیازها ]
117) خداوند ابداع (خلق)کننده آسمانها و زمین است و هر وقت چیز را اراده کند پس همانا به آن می گوید: ایجاد شو، پس آن ایجاد می شود. [ نظرات / امتیازها ]
  محمد به روز سعدآباد - بروجردی
116) گفتند از براى خدا فرزندیست خداوند منزه است از آنکه فرزند داشته باشد آسمان و زمین ملک خداست و همه موجودات فرمانبردار او میباشند [ نظرات / امتیازها ]
117) خداوند ایجاد کننده آسمانها و زمین است و چون موجودى بیافریند گوید موجود باش فورا بوجود آید [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه جوامع الجوامع
116) و گفتند- یهود و نصارى و مشرکان- خداوند فرزندى اتّخاذ نموده است- منزّه است او- بلکه آنچه در آسمانها و زمین است از آن اوست و همه در برابر او فرمانبردارند [ نظرات / امتیازها ]
117) هستى بخش آسمانها و زمین اوست و چون اراده آفریدن چیزى کند به محض آن که بگوید موجود باش فورا موجود مى‏شود. [ نظرات / امتیازها ]
 » کشف الاسرار
116) قوله تعالى: وَ قالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً گفتند که اللَّه فرزندى گرفت سُبْحانَهُ پاکى و بى‏عیبى وى را، بَلْ لَهُ ما فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ نیست فرزند بل که رهى است و بنده اوست هر چه در آسمانها و زمین کس است و چیز کُلٌّ لَهُ قانِتُونَ همه وى را پرستگاراند و به بندگى مقر. [ نظرات / امتیازها ]
117) بَدِیعُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ- نو کارست و نو ساز و نو آرنده آسمان و زمین را از نیست، وَ إِذا قَضى‏ أَمْراً و چون کارى خواهد که راند فَإِنَّما یَقُولُ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ آن بود که گویدش. باش تامى بود. [ نظرات / امتیازها ]
  سيد علي بهبهاني - تفسیر نور
116) و (برخى از اهل کتاب و مشرکان) گفتند: خداوند فرزندى براى خود اختیار کرده است. منزّه است او، بلکه آنچه در آسمان‏ها و زمین است از آن اوست و همه در برابر او فرمان‏برند. [ نظرات / امتیازها ]
117) پدید آورنده آسمان‏ها وزمین اوست وهنگامى که فرمان (وجود) چیزى را صادر کند، فقط مى‏گوید: باش! پس (فوراً) موجود مى‏شود. [ نظرات / امتیازها ]
  ايوب مرادي - ترجمه فرانسوی حمید الله
116) et ils ont dit: ‹Allah s'est donné un fils›! Gloire à Lui! Non! mais C'est à Lui qu'appartient ce qui est dans les cieux et la terre et C'est à Lui que tous obéissent [ نظرات / امتیازها ]
117) il est le Créateur des cieux et de la terre à partir du néant! Lorsqu'Il décide une chose, il dit seulement: ‹Sois›, et elle est aussitٍt [ نظرات / امتیازها ]
  حاجيه تقي زاده فانيد - آلمانی آصف بولدرم
116) Und sie sagen: "Allah hat Sich Kinder genommen." Preis sei Ihm! Nein! Vielmehr gehört Ihm (alles), was in den Himmeln und auf der Erde ist. Alle sind Ihm demütig ergeben.
﴿١١٦﴾
[ نظرات / امتیازها ]
117) (Er ist) der Schöpfer der Himmel und der Erde in ihrer schönsten Form. Und wenn Er eine Angelegenheit bestimmt, so sagt Er zu ihr nur: "Sei!" und so ist sie.
﴿١١٧﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » انگلیسی-Zohurul Hoque
116) And they say: "Allah has taken a son". Glory be to Him! Rather, whatever is in the heavens and the earth belongs to Him. All are obedient to Him. [ نظرات / امتیازها ]
117) Originator of the heavens and the earth! And when He decrees an affair, He then just says to it: "BE", and it becomes. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-T. J. Irving
116) They say: 'God has adopted a son!" Glory be to Him! Rather owns whatever is in Heaven and Earth. All things are devoted Him. [ نظرات / امتیازها ]
117) Devisor of Heaven and Earth, whenever He decrees so affair, He merely tells it: "Be!" and it is. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-T.U. Hilali-M. Khan
116) And they (Jews, Christians and pagans) say: Allâh has begotten a son (children or offspring). [] Glory be to Him (Exalted be He above all that they associate with Him). Nay, to Him belongs all that is in the heavens and on earth, and all surrender with obedience (in worship) to Him. [ نظرات / امتیازها ]
117) The Originator of the heavens and the earth. When He decrees a matter, He only says to it : "Be!" - and it is. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-Yusuf Ali
116) They say: "God hath begotten a son" :Glory be to Him.-Nay, to Him belongs all that is in the heavens and on earth: everything renders worship to Him. [ نظرات / امتیازها ]
117) To Him is due the primal origin of the heavens and the earth: When He decreeth a matter, He saith to it: "Be," and it is. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه ابن کثیر انگلیسی
116) (116. And they (Jews, Christians and pagans) say: Allah has begotten a son (children or offspring). Glory is to Him (Exalted is He above all that they associate with Him). Nay, to Him belongs all that is in the heavens and on earth, and all are Qanitun to Him. [ نظرات / امتیازها ]
117) (117. The Originator of the heavens and the earth. When He decrees a matter, He only says to it: "Be! ـ and it is.)
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-M. Pickthall
116) And they say: Allah hath taken unto Himself a son. Be He glorified! Nay, but whatsoever is in the heavens and the earth is His. All are subservient unto Him. [ نظرات / امتیازها ]
117) The Originator of the heavens and the earth! When He decreeth a thing, He saith unto it only: Be! and it is. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-M.H. Shakir
116) And they say: Allah has taken to himself a son. Glory be to Him; rather, whatever is in the heavens and the earth is His; all are obedient to Him.
[ نظرات / امتیازها ]
117) Wonderful Originator of the heavens and the earth, and when He decrees an affair, He only says to it, Be, so there it is.
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه محمد صادق تهرانی
116) و گفتند: «خدا فرزندی (برای خود) برگرفته.» (او) منزّه است. بلکه هر چه در آسمان‌ها و زمین است، تنها از آنِ اوست (و) همه(ی آفریدگان) برای او (بندگان و) خاضعانند‌. [ نظرات / امتیازها ]
117) (او) پدیدآورنده‌ی آغازین آسمان‌ها و زمین بدون هیچ سابقه‌ای است و هنگامی که (تکوین) چیزی را اراده فرماید، پس تنها برای آن می‌گوید: «شو»، پس می‌شود. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه-Korean
116) 그들은 하나님이 아들을 남았으니 그분께 찬미를 드리라고 말하나 그렇지 않노라 천지의 모 든 것이 하나님께 있으며 이 모두 가 하나님께 순종하노라 [ نظرات / امتیازها ]
117) 하나님이 천지를 창조하셨 나니 어떤 목적을 두시고 있어라 말씀하시니 거기에 있더라 [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه-اسپانیایی
116) Y, no obstante, algunos afirman: “¡Dios ha tomado para sí un hijo! ¡Infinito es en Su gloria! ¡No!, sino que Suyo es todo cuanto hay en los cielos y todo cuanto hay en la tierra: todas las cosas obedecen fielmente Su voluntad. [ نظرات / امتیازها ]
117) Él es el Originador de los cielos y de la tierra: cuando decreta la existencia de algo, le dice tan sólo: “Sé” --y es. [ نظرات / امتیازها ]
  محمدامين احمدي فقيه
116) و (کافران و یهودیان و مسیحیان) گفتند: «خداوند فرزندی برای خود انتخاب کرده است»؛ او پاک منزه است، هرچه در آسمان‌ها و زمین می‌باشد، برای خدا است؛ بلکه همه‌ی هستی فرمان‌پذیر او هستند. [ نظرات / امتیازها ]
117) به وجود و پدید آورنده‌ی آسمان‌ها و زمین، خدا است، و هنگامی که هر چیز و کاری را اراده کند، تنها می‌گوید: «باش!» پس، بی‌درنگ هست و موجود می‌شود. [ نظرات / امتیازها ]
  مرتضي هاديزاده - قرآن منظوم امید مجد
116) بگفتند فرزند دارد خدا // بود ذات او زین صفتها جدا
از او هست ملک سماوات و خاک // بگیرند فرمان ز یزدان پاک [ نظرات / امتیازها ]
 » قرآن منظوم امید مجد
117) زمین و سماوات را آفرید // زکس هیچ الگوی خلقت ندید
چو امرش به کاری بگیرد قرار // که چیزی بخواهد کند آشکار
به محضی که گوید بشو میشود // همان لحظه فرمان او میبرد [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه علمدار .ب - تفسیر نور استاد خرمدل
116) ‏و ( یهودیان و مسیحیان و مشرکان هر سه ) میگویند : خداوند فرزندی برای خویش برگزیده است ! - خدا برتر از این چیزها است - ( که نیازمند زاد و ولد و نسل و فرزند باشد ) بلکه آنچه در آسمانها و زمین است از آن او است و همگان ( بنده وی و ) فروتن در برابر اویند .‏

[ نظرات / امتیازها ]
117) ‏هستی بخش آسمانها و زمین ، او است . و هنگامی که فرمان وجود چیزی را صادر کند ، تنها بدو میگوید : باش ! پس میشود .‏
[ نظرات / امتیازها ]
  حجت الاسلام سيد محمدرضا واحدي - حجه الاسلام سیدمحمدرضا واحدی
116) اهل کتاب معتقدند که خداوند فرزند دارد. چنین نیست و او منزه از آن است که فرزندی داشته باشد؛ اما هرچه در آسمان‌ها و زمین است از آنِ اوست و همه در برابر او رام و تسلیم‌اند. [ نظرات / امتیازها ]
117) او پدیدآورنده‌ی آسمان‌ها و زمین است و اگر چیزی را بخواهد، تنها می‌گوید: «باش» و آن چیز درجا به وجود می‌آید. [ نظرات / امتیازها ]