از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید صرف ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » الجدول فی 1 القرآن، ج‏1، ص: 263
(القواعد)، جمع القاعدة، مؤنّث القاعد، و هو اسم للأساس الذی یقوم علیه البناء، و لفظه فی الأصل مشتقّ على وزن فاعل ثمّ استعمل اسما. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
(إسماعیل)، اسم علم أعجمی. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
(السمیع)، من مبالغات اسم الفاعل، صفة مشتقّة على وزن فعیل من سمع المتعدّی، و قد یکون صفة مشبّهة باسم الفاعل لدلالته على الدوام و الاستمرار. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  فاطمه پورمحمدي - الجدول فی إعراب القرآن، ج‏1
(القواعد)، جمع القاعدة، مؤنّث القاعد، و هو اسم للأساس الذی یقوم علیه البناء، و لفظه فی الأصل مشتقّ على وزن فاعل ثمّ استعمل اسما.
(إسماعیل)، اسم علم أعجمی.
(السمیع)، من مبالغات اسم الفاعل، صفة مشتقّة على وزن فعیل من سمع المتعدّی، و قد یکون صفة مشبّهة باسم الفاعل لدلالته على الدوام و الاستمرار. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  فاطمه قليچ خاني
یرفع ابراهیم القواعد من البیت
 توضيح : یرفع(فعل مضارع)ابراهیم(فاعل ومرفوع)قواعد(مفعول ومنصوب)من البیت(جارومجرور) [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  علي اصغر
.
 توضيح : تَقَبَّلْ :فعل امرمبنی برسکون،مفرد مذکرحاضر،ثلاثی مزیدباب تَفَعُّل ریشه قَبِلَ-یَقبَلُ
صحیح وسالم،متعددی،معلوم ،متصرف
فاعله:ضمیرواجب الاستتار انتَ ومحلا"مرفوع
به معنی :بپذیر
یَرْفَعُ :فعل مضارع معرب ومرفوع،مفردمذکرغائب،ثلاثی مجرد ریشه رَفَعَ-یَرفَعُ
صحیح وسالم ،متعددی،معلوم،متصرف
فاعله:إِبْراهیمُ
به معنی:بالامی برد [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.