از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید لغت ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  فاطمه پورمحمدي - مجمع البیان فی تفسیر القرآن‏2
128) اسلام : انقیاد، تسلیم. [ نظرات / امتیازها ]
128) مناسک : محل عبادت
 توضيح : منسک هم بعبادت گفته میشود و هم بمحل عبادت و در اینجا مراد معناى دوم است. [ نظرات / امتیازها ]
129) حکیم‏ : با حکمت
 توضيح : گاهى بمعناى مدبرى است که با صنع محکم و تدبیر نیکو افعال خود را انجام میدهد در این صورت از صفات فعل است و گاهى بمعناى دانا است که از صفات ذات است. [ نظرات / امتیازها ]
  عطيه سادات فيض - لسان‏العرب ج : 5 ص : 374
129) عزیز : ...
 توضيح :
عزز: العَزِیزُ: من صفات الله عز و جل و أَسمائه الحسنى؛ قال الزجاج: هو الممتنع فلا یغلبه شی‏ء، و قال غیره: هو القوی الغالب کل شی‏ء، و قیل: هو الذی لیس کمثله شی‏ء. [ نظرات / امتیازها ]
 » مجمع‏البحرین ج : 4 ص : 26
129) عزیز : ...
 توضيح :
قال المفسر: العزیز الملک بلسان العرب، و فتاها غلامها.
قوله: عزیز علیه ما عنتم [9/128] أی شدید یغلب صبره، یقال عزه یعزه عزا: إذا غلبه.
قوله: فعززنا بثالث [36/14] أی قوینا و شددنا ظهورهما برسول ثالث، و الاسم العزة، و هی القوة و الغلبة [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه علمدار .ب - تفسیر نور استاد خرمدل
127) « الْعَلِیمُ » : باخبر . آگاه .‏ [ نظرات / امتیازها ]
127) « یَرْفَعُ » : بالا میبرد . بلند میکند . [ نظرات / امتیازها ]
127) « تَقَبَّلْ » : : بپذیر [ نظرات / امتیازها ]
129) « الْعَزِیزُ » : چیره شکست ناپذیر .‏ [ نظرات / امتیازها ]
129) « إِبْعَثْ » : برانگیز . بفرست [ نظرات / امتیازها ]
  آرش طوفاني
128) التوّاب : بسیار توبه پذیر [ نظرات / امتیازها ]