از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید صرف ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » الجدول فی 1 القرآن، ج‏1، ص: 59
(اشتروا) فیه إعلال بالحذف، أصله اشتراوا، حذفت الألف لمجیئها ساکنة قبل واو الجماعة الساکنة، و فتح ما قبلها دلالة علیها، وزنه افتعوا بفتح العین. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
(الضلالة)، مصدر سماعی لفعل ضلّ یضلّ باب ضرب و ضلّ یضلّ باب فتح، وزنه فعالة بفتح الفاء. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
(تجارتهم)، مصدر سماعی لفعل تجر یتجر باب نصر، و هذا المصدر یکاد یکون قیاسیا لأن الفعل یدلّ على حرفة، و قد یدلّ على الاسم الذی یتّجر به وزنه فعالة بکسر الفاء. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
(مهتدین)، فیه إعلال بالحذف، أصله مهتدیین، بیاءین، فلمّا جاءت الأولى ساکنة قبل یاء الجمع الساکنة حذفت، وزنه مفتعین. و هو اسم فاعل من اهتدى الخماسیّ مفرده المهتدی على وزن مضارعه بإبدال حرف المضارعة میما مضمومة و کسر ما قبل آخر. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.