از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید نکته ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  تغییر قبله
بعضى از مفسرین گفته ‏اند: «بعد از برگشتن قبله از بیت المقدس به سوى کعبه، جدال و بگو مگو بسیار شد و به این جهت آیه مورد بحث نازل شد». [ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان، ج‏1، ص: 649 قالب : شأن نزول موضوع اصلی : قبله گوینده : علامه طباطبایی
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  معنای کلمه «قِبَلَ»
کلمه «قِبَلَ» با کسره اول و فتحه دوم به معناى جهت است. قبله را هم به همین جهت قبله مى ‏گویند که چیزى که هست (تاى آخر آن معناى) نوعیت را مى ‏رساند. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان، ج‏1، ص: 649 قالب : لغوی موضوع اصلی : بدون موضوع گوینده : علامه طباطبایی
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  معنای کلمه «ذوی القربی»
کلمه «ذوى القربى» به معناى خویشاوندان است. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان، ج‏1، ص: 649 قالب : لغوی موضوع اصلی : بدون موضوع گوینده : علامه طباطبایی
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  معنای کلمه «یتامی»
کلمه «یتامى» جمع یتیم است که به معناى کودک پدر مرده است. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان، ج‏1، ص: 649 قالب : لغوی موضوع اصلی : بدون موضوع گوینده : علامه طباطبایی
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  معنای کلمه «مساکین»
کلمه «مساکین» جمع مسکین است که فرقش با کلمه فقیر این است که مسکین بدحال ‏تر از فقیر است. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان، ج‏1، ص: 649 قالب : لغوی موضوع اصلی : بدون موضوع گوینده : علامه طباطبایی
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  معنای کلمه «ابن السبیل»
کلمه «ابن السبیل» به معناى کسى است که دستش از وطن و از خانواده ‏اش بریده است. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان، ج‏1، ص: 649 قالب : لغوی موضوع اصلی : بدون موضوع گوینده : علامه طباطبایی
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  معنای کلمه «رقاب»
کلمه «رقاب» جمع رقبه است که به معناى گردن است ولى منظور از آن برده است که قید بردگى به گردن دارد. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان، ج‏1، ص: 649 قالب : لغوی موضوع اصلی : بدون موضوع گوینده : علامه طباطبایی
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  معنای کلمه «باساء»
کلمه «باساء» مصدر است همچنانکه بؤس هم مصدر است و هر دو به معناى شدت و فقر است. کلمه باس به معنای شدت و سختی جنگ است. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان، ج‏1، ص: 649 قالب : لغوی موضوع اصلی : بدون موضوع گوینده : علامه طباطبایی
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  معنای کلمه «ضراء»
کلمه «ضرّاء» مانند کلمه (ضرّ) هر دو به این معنا است که آدمى با مرض یا زخم یا فوت مال یا مرگ فرزند متضرر شود. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان، ج‏1، ص: 649 قالب : لغوی موضوع اصلی : بدون موضوع گوینده : علامه طباطبایی
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  معنای کلمه «برّ»
کلمه «برّ» به کسره با، مجازی است از خیر و احسان و همین کلمه با فتحه با صفت مشبهه از آن است و معنایش شخص خیر و نیکوکار است. در جمله «وَ لکِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ» به جاى اینکه کلمه (برّ) به کسره را تعریف کند، کلمه (برّ) به فتحه را تعریف کرد تا هم بیان و تعریف مردان نیکوکار را کرده باشد و در ضمن اوصافشان را هم شرح داده باشد و هم اشاره کرده باشد به اینکه مفهوم خالى از مصداق و حقیقت، هیچ اثرى و فضیلتى ندارد.

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان، ج‏1، ص: 649 قالب : لغوی موضوع اصلی : بدون موضوع گوینده : علامه طباطبایی
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  ویژگی های ابرار
جمله «وَ لکِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ» تعریف ابرار و بیان حقیقت حال ایشان است که هم در مرتبه اعتقاد تعریفشان می ‏کند و هم در مرتبه اعمال و هم اخلاق. درباره اعتقادشان می فرماید: «مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ». درباره اعمالشان می فرماید: «أُولئِکَ الَّذِینَ صَدَقُوا». درباره اخلاقشان می فرماید: «وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ».

ابرار دارای مرتبه عالیه ‏ای از ایمان هستند و آن مرتبه چهارم است و خدای تعالی درباره ‏شان فرموده است: «الَّذِینَ آمَنُوا وَ لَمْ یَلْبِسُوا إِیمانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولئِکَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَ هُمْ مُهْتَدُونَ» (انعام/82).

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان، ج‏1، ص: 649 تا 543 قالب : تفسیری موضوع اصلی : اَبرار گوینده : علامه طباطبایی
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  نقش کلمه «صابرین»
کلمه «صابرین» را منصوب آورد، یعنی نفرمود: «صابرون». نصب آن به تقدیر مدح است تا به عظمت امر صبر اشاره کرده باشد.

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان، ج‏1، ص: 653 قالب : قواعد عربی موضوع اصلی : بدون موضوع گوینده : علامه طباطبایی
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  رسیدن به نهایت ایمان در صورت عمل به آیه
رسول خدا (صلّی الله علیه و آله) فرمودند: هر کس به این آیه عمل کند ایمان خود را به کمال رسانده باشد.

علامه طباطبایی: وجه آن با در نظر داشتن بیان ما روشن است. از زجاج و فرا هم نقل شده است که آن دو گفته ‏اند: «این آیه مخصوص انبیا معصومین (علیه السلام) است برای اینکه هیچ کس به جز انبیا نمی ‏تواند همه دستوراتی که در این آیه آمده است را آن طور که حق آن است عمل کند». این بود گفتار آن دو ولی سخنان آن دو ناشی از این است که در مفاد آیات تدبر نکرده ‏اند و میان مقامات معنوی خلط کرده ‏اند، چون آیات سوره دهر که درباره اهل بیت رسول خدا (علیه السلام) نازل شده است به عنوان ابرار از ایشان یاد فرموده است نه انبیا، چون اهل بیت (علیه السلام) انبیا نبودند. بله اینقدر هست که مقامی بس عظیم دارند به طوری که وقتی حال اولوا الالباب را ذکر می کند که کسانی هستند که خدا را در قیام و قعود و بر پهلویشان ذکر می کنند و در خلقت آسمان ها و زمین تفکر می نمایند. در آخر از ایشان نقل می فرماید که از خدا درخواست می کنند ما را به ابرار ملحق ساز «وَ تَوَفَّنا مَعَ الْأَبْرارِ» (آل عمران/193).

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان، ج‏1، ص: 653 و 654 قالب : روایی موضوع اصلی : ایمان گوینده : علامه طباطبایی
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  تمامیت نیکی و احسان
پیامبر (صلّی الله علیه و آله) در جواب سوال تمامیت برّ و نیکى به چیست فرمودند: اینکه در خلوتت همان کنى که در انظار می کنى.

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان، ج‏1، ص: 654 قالب : روایی موضوع اصلی : نیکی- احسان گوینده : علامه طباطبایی
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مصداق «ذوی القربی» در آیه
امام باقر و امام صادق (علیه السلام) فرمودند: منظور از ذوى القربى اقرباى رسول هستند.

علامه طباطبایی: گویا این تفسیر از باب شمردن یکی از مصادیق قربا باشد، چون در قرآن کریم آیه ‏ای مخصوص قربای رسول خدا (صلّی الله علیه و آله) هست.

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان، ج‏1، ص: 654 قالب : روایی موضوع اصلی : خانواده- خویشاوندی گوینده : علامه طباطبایی
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مصداق «ابن السبیل»
امام باقر (علیه السلام) فرمودند: ابن السبیل کسى است که دستش از اهلش بریده باشد.

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان، ج‏1، ص: 654 قالب : روایی موضوع اصلی : خانواده- خویشاوندی گوینده : علامه طباطبایی
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  دادن پول برای آزادی عبد
شخصى از امام صادق (علیه السلام) از برده ‏اى سؤال کرد که با مولایش قرار گذاشته است که اگر فلان مبلغ را بپردازد آزاد باشد و مقدارى از آن مبلغ را پرداخته است، چه کند؟ حضرت فرمودند: «به حکم آیه «وَ فِی الرِّقابِ» بقیه مبلغ را باید از مال صدقه بپردازند تا آزاد شود».

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان، ج‏1، ص: 654 قالب : روایی موضوع اصلی : کنیز- برده گوینده : علامه طباطبایی
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  معنای «باساء و ضرّاء»
امام (علیه السلام) در ذیل جمله «وَ الصَّابِرِینَ فِی الْبَأْساءِ وَ الضَّرَّاءِ» فرمودند: «یعنى در گرسنگى و عطش و ترس» و در معناى جمله «و حین الباس» فرمودند: «یعنى در هنگام جنگ».

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان، ج‏1، ص: 654 قالب : روایی موضوع اصلی : بدون موضوع گوینده : علامه طباطبایی
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  معنای کلمه «فقیر»
امام صادق (علیه السلام) فرمودند: فقیر آن کسی است که کاردش آن چنان به استخوان نرسیده است که دست به سوی مردم دراز کند ولی مسکین بدحال ‏تر از اوست و بائس از هر دو بدحال ‏تر است.

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان، ج‏1، ص: 654 قالب : روایی موضوع اصلی : فقر- محرومیت گوینده : علامه طباطبایی
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  آتى المال على حبّه - سيد علي بهبهاني
جمله «آتى المال على حبّه» را سه نوع معنا نموده‏اند:
الف: پرداخت مال به دیگران با وجود علاقه‏اى که به آن هست.
ب: پرداخت مال بر اساس حبّ خداوند.
ج: پرداخت مال بر اساس علاقه‏اى که به فقیر است. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور قالب : تفسیری موضوع اصلی : اِنفاق گوینده : حجت الاسلام قرائتی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  صبر - سيد علي بهبهاني
صبر، مادر همه کمالات است وقرآن راه رسیدن به بهشت را صبر مى‏داند؛«اولئک یجزون الغُرفة بما صبروا» به آنان جایگاه بلند داده مى‏شود، به پاس بردبارى که کردند. چنانکه فرشتگان به بهشتیان مى‏گویند: «سلامٌ علیکم بما صبرتم» درود بر شما که پایدارى کردید. همچنین درباره رهبران الهى مى‏فرماید: «جعلنامنهم‏ائمّةیهدون‏بامرنا لمّا صبروا» آنان را بخاطر صبرشان، پیشوایانى قرار دادیم که به امر ما هدایت مى‏نمودند. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور قالب : تفسیری موضوع اصلی : عمل صالح گوینده : حجت الاسلام قرائتی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  کمال تقوا - سيد علي بهبهاني
براى رسیدن به کمالِ تقوا، انفاقِ واجب و غیر واجب، هر دو لازم است. بعضى از مردم به مستمندان کمک مى‏کنند، ولى حقوق واجب خود را نمى‏پردازند و برخى دیگر با پرداخت خمس و زکات، نسبت به فقرا و محرومان بى‏تفاوت مى‏شوند. این آیه، مؤمن واقعى را کسى مى‏داند که هم حقوق واجب را بپردازد و هم انفاق مستحبّ را انجام دهد.
به همین دلیل در روایات مى‏خوانیم: در اموال ثروتمندان، غیر از زکات نیز حقّى براى محرومان است. و کسى که سیر بخوابد در حالى که همسایه او گرسنه باشد ایمان به خدا و قیامت ندارد. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور قالب : تفسیری موضوع اصلی : اِنفاق گوینده : حجت الاسلام قرائتی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.