از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید صرف ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » الجدول فی 1 القرآن، ج‏1، ص: 189
(الآخرة)، مؤنّث الآخر، اسم لیوم القیامة. و انظر الآیة (4) من هذه السورة. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مجيد سرابي - قواعد صرف
لا یُخَفَّفُ :
یُخَفَّفُ : فعل مضارع مجهول - مفرد مذکرغایب از مصدر «تخفیف» - ثلاثی مزید از باب تفعیل - از ریشة « خ ف ف » (مضاعف) - به معنای « تخفیف داده می شود »
فعل مضارع معلوم متناظر با آن « یُخَفّـِـفُ » به معنای « تخفیف می دهد » با فاء مشدّد مکسور است که طبق قواعد صرف، کسرة فاء تبدیل به فتحه شده است.
لا یُخَفَّفُ : لای نافیه فعل فوق الذکر را تبدیل به مضارع مجهول منفی کرده است؛ به معنای « تخفیف داده نمی شود » [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
لا یُنْصَرُونَ :
یُنْصَرُونَ : فعل مضارع مجهول - جمع مذکرغایب از مصدر « نـَـصر » - ثلاثی مجرد - از ریشة « ن ص ر » (سالم) - به معنای « یاری می شوند »
فعل مضارع معلوم متناظر با آن « یـَـنْصـُـرُونَ » به معنای « یاری می دهند » با یاء مفتوح و صاد مضموم است که طبق قواعد صرف، فتحة یاء تبدیل به ضمّه ؛ و ضمّة صاد تبدیل به فتحه شده است.
لا یُنْصَرُونَ : لای نافیه فعل فوق الذکر را تبدیل به مضارع مجهول منفی کرده است؛ به معنای « یاری نمی شوند » [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.