از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
و در جستجو و تعقیب آن گروه ( کفار ) سستی نورزید ، اگر شما درد و رنج می کشید آنها نیز مانند شما درد و رنج می کشند و شما چیزی را از خدا امید دارید که آنها امید ندارند ، و خدا همواره دانا و حکیم است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت الله مکارم شیرازی
و در راه تعقیب دشمن ، ( هرگز ) سست نشوید! ( زیرا ) اگر شما درد و رنج می بینید ، آنها نیز همانند شما درد و رنج می بینند ولی شما امیدی از خدا دارید که آنها ندارند و خداوند ، دانا و حکیم است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
در تعقیب کفار سستی نکنید ، چون اگر شما رنج می برید ، آنان نیز مانند شما رنج می برند. با این تفاوت که شما از خدا امید پاداش دارید و آنان ندارند و علم و حکمت کار خدا و صفت اوست . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد الهی قمشه‌ای
و نباید در کار دشمن سستی و کاهلی کنید که اگر شما به رنج و زحمت می افتید آنها نیز ( از دست شما ) رنج می کشند با این فرق که شما به لطف خدا امیدوارید و آنها امیدی ندارند. و خدا دانا و حکیم است ( و امیدواران را محروم نمی سازد ) . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد مهدی فولادوند
و در تعقیبِ گروه [ دشمنان ] سستی نورزید. اگر شما درد می کشید ، آنان [ نیز ] همان گونه که شما درد می کشید ، درد می کشند ، و حال آنکه شما چیزهایی از خدا امید دارید که آنها امید ندارند ، و خدا همواره دانای سنجیده کار است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
و در دستیابی به گروه مشرکان سستی مکنید . اگر شما از جراحات و تلفات خود در جنگ درد می برید ، آنان نیز مانند شما از زخم ها و کشته های خود درد می برند ، ولی با این حال با یکدیگر یکسان نیستید ، زیرا شما چیزهایی از خدا امید دارید که آنها امید ندارند ، و خدا به مصلحت بندگان داناست و فرمان هایش استوار و حکیمانه است . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » حجت الاسلام انصاریان
و در تعقیب و جستجوی دشمن سستی نکنید. اگر شما [ در رویارویی با دشمن ] درد و رنج می بینید ، آنان نیز چون شما درد و رنج می بینند ، و شما چیزی را [ چون پیروزی و پاداش ] از خدا امید دارید که آنان امید ندارند و خدا همواره دانا و حکیم است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  ايوب مرادي - ترجمه فرانسوی حمیدالله
ne faiblissez pas dans la poursuite du peuple [ennemi]. Si vous souffrez, Lui aussi souffre comme vous souffrez, tandis que vous espérez d'Allah ce qu'il n'espère pas. Allah est Omniscient et Sage [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  فاطمه نصيري خليلي
خرمدل:
در جستجوی قوم (کافری که اعلان جنگ نموده و می‌کوشند از همه سو بر شما تاخت آورند) سستی مکنید (و پیوسته در کمین ایشان باشید و با آنان برزمید). اگر (از جنگ و جراحات) درد می‌کشید، آنان هم مثل شما درد می‌کشند و رنج می‌برند، (ولی فرق شما و ایشان در این است که) شما چیزی از خدا می‌خواهید که آنان نمی‌خواهند (و آن رضای الله و بهشت جاویدان است) و خداوند آگاه (از اعمال شما و اعمال آنان، و) حکیم است (و به هر یک از شما و ایشان سزا و جزای کارتان را می‌دهد). [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
خرمشاهی:
در پیگرد قوم مشرک، سستى نورزید [زیرا] اگر شما درد و رنجى کشیده باشید، آنان نیز همانند رنجى که شما مى‌برید، رنج برده‌اند، وانگهى شما امیدى به خداوند دارید که آنان ندارند، و خداوند داناى فرزانه است‌ [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
تفسیر راهنما:
و در تعقیب آن قوم [مهاجم ]سست نشوید; اگر شما [از زخم ها ]درد مى کشید آنان نیز همانگونه که شما درد مى کشید درد مى کشند ولى شما چیزى را از خدا امید دارید که آنان امید ندارند. و خدا بسیار دانا و حکیم است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
آیتی:
و در دست یافتن به آن قوم سستى مکنید. اگر شما آزار مى‏بینید، آنان نیز چون شما آزار مى‏بینند، ولى شما از خدا چیزى را امید دارید که آنان امید ندارند. و خدا دانا و حکیم است [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
احسن الحدیث:
در تعقیب کردن آن گروه سستى مکنید اگر شما رنج مى‏برید آنها نیز چنان که شما رنج مى‏برید، رنج مى‏برند و شما از خدا چیزى امید دارید که آنها ندارند و خدا دانا و حکمت کردار است [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
ارفع:
هیچ گاه از تعقیب دشمن سست نشوید و اگر در جنگ با دشمن رنج مى‏برید، آنها نیز رنج مى‏برند همان طور که شما رنج مى‏برید. ولى شما از خداوند چیزى را امید دارید که آنها ندارند و خدا آگاه و حکیم است [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
تفسیر خسروی:
در طلب و جستجو (و تعقیب مردمى که در دشمنى و کینه توزى با شما دریغ ندارند) سستى مکنید و ناتوانى نشان ندهید. اگر شما از زحمات جنگ و یا جراحات وارده در جنگ متألّم هستید و درد و رنج میکشید آنها هم بهمان قسم که شما متألّم هستید و دچار درد و الم میباشید درد و الم دارند (تفاوتى که بین شما و آنها هست اینستکه) شما امیدوارى‏هائى از خداوند دارید که آنها آن امید را ندارند (یعنى شما بپیروزى در دنیا و بثواب آخرت امیدوار هستید و آنها چنین امیدى ندارند بلکه امیدیکه شما بثوابهاى اخروى دارید آنها دروغ میپندارند بنابراین شما بصبر و شکیبائى و تحمّل رنج و الم قتال از آنها اولى و سزاوارتر هستید و خداوند داناى بحال شما است و در آنچه شما را بآن امر میکند و از آن نهى مینماید حکیم است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
روض الجنان:
سستى مکنید در طلب کافران که اگر شما الم و درد مى‏یابید، ایشان نیز درد مى‏یابند [چنان که شما مى‏یابید] و امید مى‏دارید شما از خداى آنچه ایشان امید ندارند، و خداى دانا و محکم کار بوده است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
فیض الاسلام:
و (پس از آن مسلمانان را بجهاد و پیکار با دشمن ترغیب و از سستى نمودن در آن نهى کرده میفرماید: اى اهل ایمان) در طلب و جستجو کردن کفار سستى نکنید (بلکه در پیکار با ایشان کوشش نموده از رنجهایى که بشما رو میآورد نترسید، زیرا) اگر شما دردناک (زخمدار) شوید آنان (کفّار) هم دردناک میشوند چنان که شما دردناک میشوید، و شما (بسبب پیکار کردن با آنها و رنجهایى که میکشید) از خدا امید دارید آنچه (ثواب و پاداشى) را که ایشان امید ندارند (زیرا شما بخدا و رسول و روز جزاء اعتقاد و باور دارید و مشرکین آنها را باور ندارند، پس شما بکوشش و شکیبایى از آنان سزاوارترید) و خدا داناى (بصلاح و شایستگى کارهاى دین و دنیاى بندگان است و در آنچه امر و نهى مینماید) درستکار است (گفته‏اند: در جنگ احد پس از گریختن ابو سفیان و سپاهیانش پیغامبر اکرم براى ترساندنشان خواست آنها را پى کند لیکن سپاه اسلام خسته و زخمدار بودند و رفتن بر آنان دشوار بود، آن گاه این آیه فرود آمد و به نیروى ایمان چنان توانا گشتند که گوئیا آزارى بایشان نرسیده، پس زود رفتند تا به حمراء الاسد «نام موضعى است در راه مکه» رسیدند و چون مشرکین از آمد آنان آگاه گشته شتافتند تا بمکّه بازگشتند) [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
گرمارودی:
و در پیجویى گروه (مشرکان) سست نشوید، اگر شما (در پیکار با آنها) به رنج افتاده‏اید آنان نیز چون شما به رنج افتاده‏اند و شما به خداوند امیدى دارید که آنان ندارند و خداوند دانایى فرزانه است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
امید مجد:
نباید به تعقیب خصم پلید ** به خود سستى و کاهلى ره دهید [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
بانو امین:
و در طلب کافرها سستى نکنید اگر شما از جهاد مجروحید آنها نیز مجروحند و شما از خدا چیزى امیدوار میباشید که آنان امیدوار نیستند خدا دانا و درست کار است [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
مصباح زاده:
و سستى نکنید در طلب آن جماعتى اگر هستید که آزار مى‏کشید پس بدرستى که ایشان آزار میکشند همچنانکه آزار میکشید و امید دارید از خدا آنچه امید ندارند و باشد خدا داناى درست‌کردار [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
معزی:
سستى مورزید در جستجوى دشمن اگر رنج مى‏کشید همانا رنج مى‏برند ایشان چنان که رنج مى‏برید شما و امید دارید از خدا آنچه را امید ندارند و خدا است داناى حکیم [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
طاهره صفارزاده:
و در تعقیب دشمنان سستى نورزید، اگر شما در رنج مى‏افتید، دشمن هم مثل شما دچار رنج مى‏شود [با این تفاوت که‏] شما امید به خداوند دارید در صورتى که آنها [در اثر جهل و بى ایمانى‏] چنین امیدى ندارند و خداوند آن حکم‏دهنده‏ى دانا به امور خلق است . [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
انگلیسی:
And slacken not in following up the enemy: If ye are suffering hardships, they are suffering similar hardships; but you have hope from Allah, while they have not. And Allah is full of knowledge and wisdom [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  رضا رضائي - سایت تبیان
ترجمه مجتبوی
و در جستن آن گروه [کافر] سستى مکنید، اگر شما [از زخم و جراحت‏] دردمندید آنها نیز چنانکه شما دردمند مى‏شوید دردمند مى‏شوند و شما چیزى- یارى و بهشت- را از خدا امید دارید که آنان امید ندارند. و خدا دانا و با حکمت است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  ابراهيم چراغي - ترجمه استاد ابوالفضل بهرام پور
و در تعقیب دشمن سستی نکنید. اگر شما [ از زخم های جنگ ] درد می کشید ، بی گمان آنها نیز مثل شما درد می کشند [ با این تفاوت که ] شما امیدی به خدا دارید که آنها ندارند ، و خداوند دانا و حکیم است [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  . پوربافراني
ترجمه مجتبوی
و در جستن آن گروه [کافر] سستى مکنید، اگر شما [از زخم و جراحت‏] دردمندید آنها نیز چنانکه شما دردمند مى‏شوید دردمند مى‏شوند و شما چیزى- یارى و بهشت- را از خدا امید دارید که آنان امید ندارند. و خدا دانا و با حکمت است [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
ترجمه بهرام پور
و در تعقیب دشمن سستى نکنید. اگر شما [از زخم‏هاى جنگ‏] درد مى‏کشید، بى‏گمان آنها نیز مثل شما درد مى‏کشند [با این تفاوت که‏] شما امیدى به خدا دارید که آنها ندارند، و خداوند دانا و حکیم است [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حجت الاسلام سيد محمدرضا واحدي

 و در تعقیب دشمنان، سستی نکنید که اگر شما در این راه درد و رنجی می‌بینید، آنها نیز مانند شما درد و رنج می‌بینند؛ اما شما امید پاداشی از خدا دارید که آنها ندارند. بدانید که خداوند دانا و حکیم است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » حجه الاسلام سیدمحمدرضا واحدی
و در تعقیب دشمنان دچار سستی نشوید. اگر شما در این راه درد و رنجی می‌بینید، آنها نیز مانند شما درد و رنج می‌بینند؛ اما شما امید پاداشی از سوی خدا دارید که آنها ندارند. بدانید که خداوند دانا و حکیم است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.