از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید تفسیر ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » تفسیر المیزان - خلاصه
(لا یذوقون فیها بردا و لا شرابا):(هرگز در آنجا قطره ای آب سرد و شراب پاکیزه نمی آشامند) [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  نيره تقي زاده فايند - تفسیر راهنما
در آن جا نه چیز خُنکى مى چشند و نه هیچ نوشیدنى اى،

1 - طغیان گران در دوزخ، از هر گونه احساس خنکى و تخفیف حرارت سوزان جهنم، محروم خواهند بود.

لایذوقون فیها بردًا

«ذوق»; یعنى، درک مزه (مصباح)، این واژه در رابطه با اجسام به طور حقیقت و در مورد معنویات، به طور مجاز استعمال مى شود. در آیه شریفه بین معناى حقیقى و مجازى آن جمع شده است; زیرا تعبیر چشیدن براى احساس سردى مجاز است. مراد از «بَرْد» ـ به قرینه تقابل آن با نوشیدنى ـ هر گونه احساس سردى است; هر چند با سایه و امثال آن باشد.

2 - دوزخیان طغیان گر، از تسکین عطش خود و حتى از چشیدن طعم آب، محروم خواهند بود.

لایذوقون فیها ... و لا شرابًا

3 - محرومیت طغیان گران از مایعات و کاهش و حرارت در جهنم، سالیانى فراوان ادامه خواهد یافت.

لـبثین فیها أحقابًا . لایذوقون فیها بردًا و لا شرابًا

چنانچه جمله «لایذوقون...» حال براى ضمیر «لابثین» باشد، مى توان به دست آورد که درنگ دوزخیان، همراه با حالت محرومیت از سرما و آب، دائمى نیست; زیرا ممکن است کلمه «أحقاباً» در آیه قبل، به سال هاى محرومیت آنان نظر داشته باشد; گرچه پس از گذشت آن دوران، بقاى آنان در دوزخ به شکل دیگرى ادامه خواهد یافت.

4 - انسان پس از معاد، نیازمند آب و هواى مطبوع و داراى ویژگى هاى جسمانى است.

لایذوقون فیها بردًا و لا شرابًا
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیرهدایت
[24] در خلال این سالهاى متوالى و روزگارهاى دراز، گردنکشان در آن جا جز عذابى که هرگز سستى پیدا نمى‏کند، چیزى نمى‏یابند.

لا یَذُوقُونَ فِیها بَرْداً وَ لا شَراباً- در آن نه مزه سردى را مى‏چشند و نه مزه آب و نوشابه را.»

گفته‏اند که در این جا «برد» به معنى خواب است و به این گفته اعراب استناد کرده‏اند که: منع البرد البرد یعنى سرما از خواب جلوگیرى کرد، و بعضى گفته‏اند که معنى آن عامّ است و شامل سرماى باد یا سایه یا خواب مى‏شود و به این شعر استناد کرده‏اند که:


فلا الظل من برد الضحى تستطیعه

و لا الفى‏ء أوقات العشى تذوق «10»

نه سایه روز سرد را توان است و نه سایه شب هنگام را مى‏شود دریافت. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » مجمع البیان
در آیه بعد در ترسیم گوشه اى از عذاب دوزخیان مى فرماید:

لا یَذُوقُونَ فِیها بَرْداً وَ لا شَراباً

دوزخیان تیره بخت در آنجا نه چیز خنک و سردى خواهند چشید، تا از حرارت دهشتناک دوزخ بکاهد و نه نوشیدنى گوارایى که عطش آنان را فرو نشاند.

به باور «ابن عباس» منظور این است که: آنان، نه به خواب خواهند رفت و نه آبى خواهند نوشید.

به باور «ابوعبیده» نیز واژه «برد» به معنى خواب آرام بخش است، چرا که در این شعر آمده است که:

فیصّدنى عنها و عن قبلاتها البرد.

پس خواب مرا از بوسیدن و دربرگرفتن او بازداشت.

و از دیدگاه «مقاتل» دوزخیان نه چیز سردى مى چشند تا از حرارت دردناک آنان بکاهد، و نه نوشابه اى که عطش آنان را فرو نشاند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  صفدر فولادي - کتاب تفسیر راهنما – تالیف آیت الله هاشمی رفسنجانی
«ذوق»; یعنی، درک مزه (مصباح)، این واژه در رابطه با اجسام به طور حقیقت و در مورد معنویات، به طور مجاز استعمال می شود. در آیه شریفه بین معنای حقیقی و مجازی آن جمع شده است; زیرا تعبیر چشیدن برای احساس سردی مجاز است. مراد از «بَرْد» ـ به قرینه تقابل آن با نوشیدنی ـ هر گونه احساس سردی است; هر چند با سایه و امثال آن باشد.
چنانچه جمله «لایذوقون...» حال برای ضمیر «لابثین» باشد، می توان به دست آورد که درنگ دوزخیان، همراه با حالت محرومیت از سرما و آب، دائمی نیست; زیرا ممکن است کلمه «أحقاباً» در آیه قبل، به سال های محرومیت آنان نظر داشته باشد; گرچه پس از گذشت آن دوران، بقای آنان در دوزخ به شکل دیگری ادامه خواهد یافت.
1 - طغیان گران در دوزخ، از هر گونه احساس خنکی و تخفیف حرارت سوزان جهنم، محروم خواهند بود.
2 - دوزخیان طغیان گر، از تسکین عطش خود و حتی از چشیدن طعم آب، محروم خواهند بود
3 - محرومیت طغیان گران از مایعات و کاهش و حرارت در جهنم، سالیانی فراوان ادامه خواهد یافت.
4 - انسان پس از معاد، نیازمند آب و هوای مطبوع و دارای ویژگی های جسمانی است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مسعود ورزيده - تفسیرنمونه
به گوشه کوچکى از عذابهاى بزرگ جهنم اشاره کرده ، مى‏افزاید : آنها در آنجا نه چیز خنکى مى‏چشند که گرماى وحشتناک دوزخ را فرو نشاند و نه نوشیدنى گوارائى که عطش شدید آنها را تسکین بخشد ( لا یذوقون فیها بردا و لا شرابا [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.