صفدر فولادی
[ همه نکته ها ] نکته های صفدر فولادي (2 مورد)
  سوره فلق آیه 4 - زنان ساحره
زنان ساحره هر تصمیمی را سست می کنند

توضیح : بـسـیـارى از مـفـسـران ((نـفـاثـات )) را به معنى ((زنان ساحره )) تفسیر کرده اندآنها اورادى را مى خواندند و در گره هایى مى دمیدند و به این وسیله سحرمى کردند.
ولـى جـمـعـى آن را اشـاره به زنان وسوسه گر مى دانند که پى درپى در گوش مردان , مخصوصا همسران خود, مطالبى را فرو مى خوانند تا عزم آهنین آنها را درانجام کارهاى مثبت سست کنند.
فخررازى مى گوید: زنان به خاطر نفوذ محبتهایشان در قلوب رجال در آنان تصرف مى کنند.
این معنى در عصر و زمان ما از هر وقت ظاهرتر است زیرا یکى از مهمترین وسائل نفوذ جاسوسها در سـیـاسـتـمـداران جـهـان اسـتفاده از زنان جاسوسه است که بااین ((نفاثات فى العقد)) قفلهاى صـنـدوقهاى اسرار را مى گشایند و از مرموزترین مسائل باخبر مى شوند و آن را در اختیار دشمن قرار مى دهند.
بعضى نیز نفاثات را به ((نفوس شریره )), و یا ((جماعتهاى وسوسه گر)) که با تبلیغات مستمر خود گره هاى تصمیمها را سست مى سازند تفسیر نموده اند.
بـعـیـد نـیـسـت که آیه مفهوم عام و جامعى داشته باشد که همه اینها را شامل شود حتى سخنان سخن چینها, و نمامان که کانونهاى محبت را سست و ویران مى سازند

  سوره فلق آیه 5 - حسد زشت ترین صفت رذیله
حسد زشت ترین صفت رذیله

توضیح : ایـن آیـه نـشـان مى دهد که حسد از بدترین و زشت ترین صفات رذیله است ,چرا که قرآن آن را در ردیف کارهاى حیوانات درنده و مارهاى گزنده , و شیاطین وسوسه گر قرار داده است .
((حسد)) یک خوى زشت شیطانى است که بر اثر عوامل مختلف مانندضعف ایمان و تنگ نظرى و بخل در وجود انسان پیدا مى شود, و به معنى درخواست و آرزوى زوال نعمت از دیگرى است .
حـسـد سـرچشمه بسیارى از گناهان کبیره است همان گونه که امام باقر(ع )مى فرماید: ((حسد ایمان انسان را مى خورد و از بین مى برد همان گونه که آتش هیزم را!)).

[ همه ترجمه ها ] ترجمه های صفدر فولادي (242 مورد)
  سوره بقرة آیه 100 - خرمشاهی
چرا هر گاه پیمانى بستند گروهى از آنان آن را شکستند، آرى بیشتر آنان ایمان ندارند.
  سوره بقرة آیه 99 - خرمشاهی
و بر تو آیات روشنگرى فرو فرستاده‏ایم، و جز نافرمانان کسى به آنها انکار نمى‏ورزد
  سوره بقرة آیه 98 - خرمشاهی
کسى که دشمن خداوند و فرشتگان او و پیامبرانش و جبرئیل و میکائیل باشد [کافر است‏] و خداوند دشمن کافران است‏ .
[ همه تفسیر ها ] تفسیر های صفدر فولادي (105 مورد)
  سوره نازعات آیه 46 - تفسیر راهنما
1 - فاصله ولادت تا قیامت ـ در دیدگاه اهل محشر ـ فاصله اى ناچیز و همسان با عصر یک روز و یا وقت چاشت آن
کأنّهم ... لم یلبثوا إلاّ عشیّة أو ضحـها
مراد از «لَبْث» در «لم یلبثوا»، درنگى است که در دنیا و برزخ رخ مى دهد. این زمان گرچه زیاد باشد، در مقایسه با آنچه انسان پس از حشر با آن مواجه خواهد شد، اندک است. براى «عشیّة» معانى متفاوتى ذکر شده است; از قبیل: «ظهر تا غروب»، «آخر روز» و «ظهر تا صبح فردا» (مصباح). «ضحى»; یعنى، گسترش نور خورشید و پهناور شدن روز (مفردات راغب). اضافه «ضحى» به «عشیّة»، براى بیان این نکته است که مقدار صبح یا عصر از یک روز مراد است.

2 - فاصله قیامت و دنیا ـ هرچند طولانى باشد ـ در برابر عظمت حوادث قیامت ناچیز و بسان گذشت نیمروز از عمر دنیا است.
کأنّهم ... لم یلبثوا إلاّ عشیّة أو ضحیها
مفاد «یرونها» ممکن است در ناچیز دیدن دوران گذشته، دخیل باشد; یعنى، دیدن قیامت و رخدادهاى آن، این ذهنیت را در انسان ایجاد مى کند که فاصله طولانى دنیا و برزخ، در نظر او اندک آید.

3 - صحنه قیامت، آشکار و مکشوف در برابر دیدگان تمام انسان ها
کأنّهم یوم یرونها

4 - توجه به نزدیک بودن قیامت و اندک بودن فاصله آن با زندگانى دنیا، افزایش دهنده ترس و نگرانى درباره گرفتارى هاى آن
  سوره نازعات آیه 45 - سایت آموزشی پژوهشی واعظون
تو منذری تو هشدارمی دهی تو مردم را می ترسانی این ترساندن ها نشانه شدت محبت است. خیلی فکر نکنید کسی که از شما تعریف می کندحتما خیر خواه شماست. ما روایت داریم گاهی آنهائی که مخالف انسانند عیب های انسان را می گویند آن ها بهتر از دوستان نادانی اند که بی خودی انسان را بالا می برند بعدا می فهمی که خیلی پائین هستی.
موقعی بچه شما مریض می شود اگر شما خیلی علاقه نداشته باشی می بریدش دکتر، می گوئید این دوا واین آمپول، می گوید نمی زنم من این دواء را نمی خورم. اگرخیلی علاقه نداشته باشی می گوئی خوب نخور، آمپول نزن. ولش می کنی، اما گر این بچه را خیلی دوستش داشته باشی دستش رامی گیری وبه زورآمپول میزنی.این تهدیداست ترساندن است زوری است اما چون شدت محبت داری انذارش می کنی به زور دوا در حلقش می ریزی، به زور حمامش می بری.
سابق مادرها وقتی می دیدند بچه ها حمام نمی روند می گفتند که برو لباس هایت را در بیاور و الا می گویم لولو بخوردت. نمی دانم این دواء را بخور والا می گویم لو لو بخوردت این آمپول را بزن والا می گویم لولو تو را بخورد. مادرها لولو درست کردند. انبیاء هم آمدند جهنم درست کردند. که پدرت را در می آورند و چنین و چنان می کنند. عرضم به حضور شما اگر شدت محبت باشد انسان بیشتر هشدار می دهد ده تا صدتا ماشین از این دره رفتند پایین، این دره خطرناک است. سی تا هشداروعلامت خطر می زنند. پلیس راه تابلو می زند خطرناک، خطر مرگ،علامت واژگون شدن می گذارند. این شدت خیر خواهی است اگر من بابعضی از دوستان تند صحبت می کنم ببخشند نیت دل سوزی است هنوز شما گرفتار پول، مال، عنوان، اسم و رسم و شهرت هستید. می خواهم از این جهنم ها بریده بشوید جدا بشوید.

نقش پیامبر تنها هشدار لازم برای بندگی است « إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرُ »

اما تنها کسانی که خشیت دارند انذار پیامبر را جدی می‌گیرند « مَنْ یَخْشاها »


  سوره نازعات آیه 44 - تفسیر راهنما
1 - تنها خداوند، خصوصیات قیامت و زمان وقوع آن را مى داند.
إلى ربّک منتهیها
«منتهاها» ـ به قرینه سیاق آیات پیشین ـ به معناى منتهاى علم به قیامت و شناخت خصوصیات و زمان آن است. تقدیم «إلى ربّک» بیانگر حصر است.

2 - هرگونه تصمیم گیرى درباره زمان و دیگر خصوصیات قیامت، با خداوند است.
إلى ربّک منتهیها
«منتهى»; یعنى، زمان انتها. مراد از «منتهاى قیامت» ممکن است منتهاى امور آن و تعیین نهایى ویژگى هاى آن باشد، بنابراین مراد این است که تنها خداوند، وضعیت نهایى امور قیامت را مشخص مى سازد.

3 - تصمیم گیرى درباره امور قیامت و تعیین زمان آن، از شؤون ربوبیت خداوند است.
إلى ربّک منتهیها

4 - آگاه نساختن مردم ـ حتى پیامبر(ص) ـ از زمان وقوع قیامت، مؤثر در رشد و تربیت آنان
إلى ربّک منتهیها
واژه «ربّ»، گواه این است که هدف از مسکوت گذاشتن زمان قیامت، تربیت و رشد دادن است و چون پوشیده ماندن آن، تنها ویژه پیامبر(ص) نبوده است; مى توان سودمندى آن را به همگان تعمیم داد.

5 - انحصار تصمیم گیرى درباره قیامت به خداوند، دلیل ناآگاهى پیامبر(ص) از زمان وقوع آن است.
فیم أنت من ذکریها . إلى ربّک منتهیها
جمله «إلى ربّک...»، به منزله تعلیل براى جمله قبل است
[ همه لغت ها ] لغت های صفدر فولادي (20 مورد)
  سوره نازعات آیه 5 -
مُدَبِّراتِ : تدبیر کنندگانِ
 توضيح : مُدبِّـر: اسم فاعل از ثلاثی مزید«دَبَّـرَ» تدبیر کننده،چاره اندیشی کننده
منظور جبرئیل(موکل بالریاح و الجنود)،میکائیل(موکل بالقطر و النبات)و ملک الموت(موکل بقبض الانفس) و اسرافیل(و هو ینزل بالامر علیهم) می باشد
  سوره نازعات آیه 4 -
سَبْقًا : پیشتاز
  سوره نازعات آیه 4 -
سّابِقاتِ : پیشتازانِ
 توضيح : السابقا: از ریشه سَبَقَ و به معنای سبقت گیرندگان ،پیشی گیرندگان می باشد
[ همه اﻋﺮاب ها ] اﻋﺮاب های صفدر فولادي (158 مورد)
  سوره حمد آیه 7 -
صراط: بدل من (الصراط) منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهو مضاف.
الذین: اسم موصول مبنی فی محل جر مضاف إلیه.
أنعمت: فعل ماضٍ مبنی على السکون، والتاء ضمیر متصل مبنی فی محل رفع فاعل.
علیهم: على: حرف جر، هم: ضمیر متصل مبنی فی محل جر، والجار والمجرور متعلقان بالفعل (أنعمت).
المغضوب: مضاف إلیه مجرور وعلامة جره الکسرة.
علیهم: على: حرف جر، هم: ضمیر متصل مبنی فی محل جر، والجار والمجرور متعلقان باسم المفعول (المغضوب).
و: حرف عطف.
لا: نافیة لا عمل لها.
الضالین: معطوف على (المغضوب) مجرور وعلامة جره الیاء لأنه جمع مذکر سالم
  سوره حمد آیه 6 -
اهدنا: اهد: فعل أمر(فعل طلب) مبنی على حذف حرف العلة، والفاعل ضمیر مستتر تقدیره (أنت)، نا: ضمیر متصل مبنی فی محل نصب مفعول به.
الصراط: مفعول به ثانٍ منصوب وعلامة نصبه الفتحة.
المستقیم: نعت لـ(الصراط) منصوب وعلامة نصبه الفتحة
  سوره حمد آیه 5 -
نعبد: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والفاعل ضمیر مستتر تقدیره (نحن).
و: حرف عطف.
إیاک: ضمیر منفصل مبنی فی محل نصب مفعول به مقدم.
نستعین: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والفاعل ضمیر مستتر تقدیره (نحن).
[ همه صرف ها ] صرف های صفدر فولادي (5 مورد)
  سوره حمد آیه 7 - http://baghri-abrahim
صِرَاطَ : اسم مفرد ، مذکر ، جامد ، معرب ، منصرف ، صحیح الآخر ، معرفه به اضافه
الَّذِینَ : اسم موصول خاص، جمع مذکر ، مبنی علی الفتح ، معرفه
أَنْعَمْتَ : فعل ماضی ، للمخاطب ، مبنی علی السکون ، ثلاثی مزید باب افعال ، صحیح سالم ،متعدی ، مبنی للمعلوم
عَلَی: حرف جر مبنی علی السکون ، عامل
هُم : اسم ، ضمیر متصل ( مجروری ، منصوبی )جمع مذکر غایب ، مبنی علی السکون ، معرفه
غَیْرِ : اسم ، جامد غیرمصدری ، معرب ، از اسماء لازم الإضافه ، معرفه به اضافه
الْمَغْضُوبِ : اسم مفرد ، مذکر ، مشتق اسم مفعول ، معرب ، منصرف ، صحیح الآخر ، معرفه به ال
عَلَی: حرف جر مبنی علی السکون ، عامل
هُم : اسم ، ضمیر متصل ( مجروری ، منصوبی )جمع مذکر غایب ، مبنی علی السکون ، معرفه
وَ: حرف عطف مبنی علی الفتح، غیر عامل
الضَّالِّینَ : اسم ، جمع ،مذکر ، معرب ، مشتق اسم فاعل ، منصرف ، صحیح الآخر
  سوره حمد آیه 6 - http://baghri-abrahim
إِهدِ:فعل امر ، للمخاطب ، متعدی ، مبنی بر حذف حرف عله ، معتل ناقص از «هدی» ثلاثی مجرد
نا: ضمیر متصل « منصوبی و مجروری » ، متکلم مع الغیر ، مبنی علی السکون ، معرفه
الصراط : اسم مفرد ، مذکر ، جامد ، معرب ، منصرف ، صحیح الآخر ، معرفه به ال
الْمُسْتَقِیمَ : اسم مفرد ، مذکر ، مشتق اسم فاعل ، معرب ، منصرف ، صحیح الآخر ، معرفه به ال
  سوره حمد آیه 5 - http://baghri-abrahim
إیَّاکَ : اسم،ضمیر منفصل للنصب ، للمخاطب ،مبنی علی الفتح، معرفه
نَعبُدُ : فعل مضارع ،متکلم مع الغیر، معرب ، متعدی ، مبنی للمعلوم ، ثلاثی مجرد ، صحیح سالم
وَ: حرف عطف مبنی علی الفتح، غیر عامل
إیَّاکَ : اسم،ضمیر منفصل للنصب ، للمخاطب ،مبنی علی الفتح، معرفه
نَستَعِینُ: فعل مضارع ،متکلم مع الغیر، معرب ، متعدی ، مبنی للمعلوم ، ثلاثی مزید باب استفعال ، معتل اجوف از عَون