از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید تفسیر ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » تفسیر المیزان - خلاصه
(و اذا الجحیم سعرت ):(و روزی که دوزخ افروخته شود) [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حاجيه تقي زاده فانيد - تفسیر راهنما

1 - قیامت، روز شعلهور شدن شدید جهنم

و إذا الجحیم سعّرت

«جحیم» (که بر اثر استعمال مکرر درباره جهنم، نام دیگرى براى آن شده است، در اصل) آتشى است که به شدت افروخته شده باشد و به آتش عظیمى که در حفره اى عمیق افروخته شود «جحیم» گفته مى شود. سعرالنار و سعّرها[ به یک معنا است]; یعنى، آتش را شعلهور ساخت و تشدید[ در باب تفعیل] براى مبالغه است (لسان العرب).

2 - «جحیم»، از نام هاى جهنم است.

و إذا الجحیم سعّرت

3 - وجود جهنم، پیش از حسابرسى کردارها در قیامت

و إذا الجحیم سعّرت

برافروختن جهنم در قیامت، حاکى از وجود اصل آن پیش از قیامت است.

4 - حرارت جهنم قابل افزایش و تحت تأثیر وسیله اى برافروزنده در قیامت

و إذا الجحیم سعّرت

آوردن فعل متعدى مجهول «سُعّرت»، براى افروخته شدن جهنم، حکایت از آن دارد که انجام کار مستند به خصوصیات ذاتى جهنم نیست و عوامل بیرونى در شعلهور شدن آن دخیلند.
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیرهدایت
[12] هنگامی‌ ‌که‌ پرده‌ پوشاننده‌ آسمان‌ ‌به‌ کناری‌ رود، بهشت‌ و دوزخ‌ آشکار می‌شود و اما آتش‌ ‌برای‌ اهل‌ ‌آن‌ ‌به‌ صورتی‌ کامل‌ آماده‌ ‌شده‌، چه‌ چندان‌ افروخته‌ ‌است‌ ‌که‌ سیاه‌ ‌شده‌ و ‌به‌ غرش‌ افتاده‌ و نزدیک‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌از‌ خشم‌ ‌به‌ جوش‌ و خروش‌ ‌در‌ آید.

وَ إِذَا الجَحِیم‌ُ سُعِّرَت‌‌-‌ و ‌در‌ ‌آن‌ هنگام‌ ‌که‌ آتش‌ دوزخ‌ افروخته‌ شود.»

‌از‌ ‌رسول‌ اللّه‌‌-‌ صلّی‌ اللّه‌ ‌علیه‌ و آله‌‌-‌ روایت‌ ‌شده‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌گفت‌: «هزار سال‌ آتش‌ چندان‌ افروخته‌ ‌شده‌ ‌که‌ رنگ‌ سرخ‌ پیدا کرده‌ ‌است‌، و سپس‌ هزار سال‌ دیگر چندان‌ افروخته‌ شد ‌که‌ ‌به‌ رنگ‌ سفید ‌در‌ آمد، و ‌آن‌ گاه‌ هزار سال‌ دیگر افروختگی‌ آتش‌ ‌به‌ ‌آن‌ رنگ‌ سیاه‌ تیره‌ای‌ بخشید».«12»

‌در‌ جواب‌ ‌اینکه‌ پرسش‌ ‌که‌ آیا ‌اینکه‌ سالها سالهای‌ دنیایی‌ ‌است‌ ‌ یا ‌ سالهای‌ آخرتی‌ ‌که‌ ‌هر‌ روز ‌آنها‌ برابر ‌با‌ هزار سال‌ ‌است‌، باید ‌گفت‌ ‌که‌ ‌خدا‌ دانا ‌است‌. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  اعظم زارع بيدکي - تفسیر جوامع
و اذا الـجـحـیـم سعرت , سعرت به تشدید (عین ) و بدون تشدید قرائت شده است ,آنگاه که آتش دوزخ سـخـت بـرافـروخـتـه شـود, بـعـضـى گـفته اند: خشم خدا و گناهان بشر آتش دوزخ را برمى افروزد. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مسعود ورزيده - تفسیر نمونه
و در آن هنگام که دوزخ فروزان و شعله‏ور گردد ( و اذا الجحیم سعرت).
مطابق آیه و ان جهنم لمحیطة بالکافرین دوزخ به کافران احاطه دارد ( توبه - 49 ) جهنم هم امروز موجود است ، ولى پرده‏ها و حجابهاى عالم دنیا مانع از مشاهده آن است ، همانگونه که مطابق بسیارى از آیات قرآن بهشت نیز هم اکنون آماده براى پرهیزکاران است . [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  عبد بائس - تفسیر مجمع البیان
و آن‏گاه که دوزخ شعله ‏ور و برافروخته گردد.
به باور پاره‏اى منظور این است که: و آن‏گاه که دوزخ شعله‏ور گردد و هر لحظه بر شدت برافروختگى آن افزوده شود.
امّا به باور «قتاده» منظور این است که آنچه باعث برافروختگى و شعله‏ور شدن دوزخ و شدت آن مى‏گردد، خشم خدا بر ظالمان و بر گناهان و پلیدکارى‏ هاى انسان‏هاست. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.