از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید تفسیر ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » تفسیر المیزان - خلاصه
(و اذا الجنه ازلفت ):(و زمانی که بهشت را نزدیک سازند) [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حاجيه تقي زاده فانيد - تفسیر راهنما

1 - بهشت در قیامت، به جایگاهى نزدیک مردم آورده خواهد شد.

و إذا الجنّة أُزلفت

«ازلاف» (مصدر «اُزلفت»); یعنى، نزدیک آوردن.

2 - وجود بهشت، پیش از حسابرسى کردارها در قیامت

و إذا الجنّة أُزلفت

3 - جایگاه بهشت پیش از برپایى قیامت، در فاصله اى دور نسبت به جایگاه مردم است.

و إذا الجنّة أُزلفت

از آنجا که ظاهر آیه شریفه نزدیک آوردن بهشت است; نه نزدیک ساختن مردم به آن، مى توان گفت: جایگاه بهشت در آغاز برپایى قیامت به عرصه محشر نزدیک نیست.

4 - آماده سازى بهشت و جهنم براى ورود اهل آن، هم زمان با برپایى قیامت

و إذا الجحیم سعّرت . و إذا الجنّة أُزلفت

5 - بهشت و جهنم، براى مردم در قیامت قابل مشاهده است. *

و إذا الجحیم سعّرت . و إذا الجنّة أُزلفت

هدف از شعلهور کردن جهنم و نزدیک نمودن بهشت ممکن است این باشد که همگان آنها را مشاهده کرده و به فرجام نیکان و بدان آگاه شوند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیرهدایت
[13] و اما بهشت‌ ‌به‌ صورتی‌ ‌برای‌ اهل‌ ‌آن‌ آراسته‌ ‌شده‌ ‌که‌ عروس‌ ‌را‌ ‌در‌ شب‌ زفاف‌ ‌برای‌ شوهرش‌ می‌آرایند: روشناییهای‌ ‌آن‌ تلألؤ خاص‌ دارد، و حوران‌ بهشتی‌ آماده‌ پذیرایی‌ ‌از‌ همسران‌ خویشند، و غلامان‌ و کنیزکان‌ منتظر خدمت‌ کردن‌ ‌به‌ تازه‌ واردان‌، و میزهای‌ خوراک‌ ‌با‌ بهترین‌ و اشتها انگیزترین‌ خوردنیها و نوشیدنیها آماده‌ پذیرایی‌ ‌از‌ بهشتیان‌.

وَ إِذَا الجَنَّةُ أُزلِفَت‌‌-‌ و ‌در‌ ‌آن‌ هنگام‌ ‌که‌ بهشت‌ ‌را‌ نزدیک‌ آرند.»

‌یعنی‌ ‌به‌ پرهیزگاران‌ نزدیک‌ شود، ‌پس‌ آیا بهشت‌ ‌به‌ زمین‌، ‌به‌ همان‌ گونه‌ نزدیک‌ می‌شود ‌که‌ گویی‌ کره‌ دیگری‌ ‌است‌، ‌ یا ‌ ‌آن‌ ‌که‌ اهل‌ بهشت‌ ‌به‌ ‌آن‌ نزدیک‌ می‌شوند! ‌ما ‌را‌ ‌از‌ ‌آن‌ آگاهی‌ نیست‌.
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  اعظم زارع بيدکي - تفسیر جوامع
و اذا الجنة ازلفت , آنگاه که بهشت با نعمتهایش به بهشتیان نزدیک شود. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مسعود ورزيده - تفسیرنمونه
و در آن زمان که بهشت به پرهیزگاران نزدیک شود ( و اذا الجنة ازلفت).
همین معنى در آیه 90 سوره شعرا نیز آمده است با این تفاوت که در اینجا تصریح به نام متقین نشده و در آنجا تصریح شده است.
ازلفت از ماده زلف ( بر وزن حرف ) و زلفى ( بر وزن کبرى ) به معنى قرب و نزدیکى است ، ممکن است منظور نزدیکى مکانى باشد ، و یا زمانى،
و یا از نظر اسباب و مقدمات ، و یا همه اینها ، یعنى بهشت هم از نظر مکان به مؤمنان نزدیک مى‏شود و هم از نظر زمان ورود و هم اسباب و وسائلش در آنجا سهل و آسان است.
قابل توجه اینکه نمى‏گوید : نیکوکاران به بهشت نزدیک مى‏شوند بلکه مى‏گوید بهشت را به آنها نزدیک مى‏سازند ، و این محترمانه‏ترین تعبیرى است که در این زمینه ممکن است.
همانگونه که گفتیم بهشت و جهنم هم اکنون وجود دارند اما در آن روز بهشت نزدیکتر و دوزخ از هر زمان شعله‏ورتر مى‏گردد. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.