از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید تفسیر ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » تفسیر المیزان - خلاصه
(و ماهوعلی الغیب بضنین ):(ودرمواردغیبی که به اووحی می شودبخیل نیست ) [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حاجيه تقي زاده فانيد - تفسیر راهنما

1 - پیامبر(ص)، در ابلاغ پیام الهى و آموختن قرآن به مردم، بخل نمىورزید.

و ما هو على الغیب بضنین

مراد از «الغیب»، معارف قرآن است که فرشته وحى براى پیامبر(ص) مى آورد و دیگران به آن، جز از طریق پیامبر(ص) دست رسى نداشتند. کلمه «ضنین» از ریشه «ضِنَّة» (بخلورزى به چیزى ارزشمند) گرفته شده است. (مفردات راغب)

2 - جبرئیل کسى جز پیامبر(ص) را بر آیات قرآن آگاه نمى ساخت.

و ما هو على الغیب بضنین

کلمه «الغیب» ـ به قرینه «هو» ـ دلالت مى کند که فرشته وحى آنچه را مى آورْد، به غیر پیامبر(ص) ابلاغ نمى کرد.

3 - پیامبر(ص)، معارف غیبى را در انحصار خود قرار نمى داد و از آموختن آن به دارندگان شرایط، امتناع نمىورزید.

و ما هو على الغیب بضنین

4 - قرآن در مرحله ابلاغ به مردم، همانند مرحله نزول و دریافت، مصون از تحریف و کتمان است.

و ما هو على الغیب بضنین

5 - بخیل نبودن و امتناع نورزیدن پیامبر(ص) از ابلاغ تمام آیات قرآن به مردم، ضامن مخفى نماندن هیچ آیه اى از آن است.

و ما هو على الغیب بضنین

6 - آگاهى پیامبر(ص) به غیب

و ما هو على الغیب بضنین

7 - امساک دانش از دیگران و کتمان علوم الهى، بخل است.

و ما هو على الغیب بضنین
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیرهدایت
[24] و ‌از‌ نشانه‌های‌ فرستادگان‌ ‌خدا‌ یکی‌ ‌آن‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌با‌ امتها آشکارا ‌از‌ علوم‌ و شناختهای‌ ‌خود‌ سخن‌ می‌گویند بی‌ ‌آن‌ ‌که‌ ‌از‌ ‌ایشان‌ خواستار مزدی‌ باشند، و همچون‌ جادوگران‌ و کاهنان‌ نیستند ‌که‌ ‌از‌ تعلیم‌ دیگران‌ خودداری‌ می‌کنند و ‌در‌ برابر تعلیم‌ آنان‌ خواستار سروری‌ می‌شوند، ‌ یا ‌ همچون‌ دیگر دانشوران‌ تقاضای‌ مزد دارند.

وَ ما هُوَ عَلَی‌ الغَیب‌ِ بِضَنِین‌ٍ‌-‌ و ‌او‌ ‌بر‌ غیب‌ بخیل‌ نیست‌ (و ‌آن‌ ‌را‌ ‌به‌ ‌شما‌ می‌رساند).»

گفته‌اند ضننت‌ بالشی‌ء أضن‌ّ، ‌یعنی‌ بخل‌ ورزید، و بعضی‌ ‌آن‌ ‌را‌ ‌با‌ ظاء خوانده‌ و معنی‌ ‌آن‌ ‌را‌ متهم‌ دانسته‌اند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  عليرضا يعقوبي سورکي - تدبردرقران - استاد صبوحی
و او (پیامبر) هرگز نسبت به آنچه دریافت میکند یعنی وحی که از عالم غیب به او میرسد بخل نمی ورزد ( در رساندن وابلاغ به بندگان بخل نمی ورزد )
پیامبر(ص)، معارف غیبى را در انحصار خود قرار نمى داد و از آموختن آن به دارندگان شرایط، امتناع نمىورزید.
قرآن در مرحله ابلاغ به مردم، همانند مرحله نزول و دریافت، مصون از تحریف و کتمان است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.