علیرضا یعقوبی سورکی
[ همه پیام ها ] پیام های عليرضا يعقوبي سورکي (49 مورد)
  سوره یس آیه 73 - تسخیر موجودات جهت انسانها
دراین آیه خداوند می فرماید: ما این چهارپایان را رام و مسخر انسان قرار داده ایم بطوریکه هم بعنوان مرکب از آنها استفاده می کند وهم از گوشت آنها ارتزاق می نماید و نیز ازپوست و موی آنها بهره برده و از شیر آنها می نوشد، پس چرا با وجود چنین تدبیرکامل ونعمتهای فراوان بازهم پروردگار را سپاس نمی گزارد و او را عبادت نمی کند؟ گویا خداوند اموری که انسانها برایشان روزمرگی آورده بطوریکه ازبس سهل الوصول در اختیار آنهاست از اهمیت آنها غافل گردیده اند و نتیجه غفلتشان به فراموشی در شکر گزاری در برابر نعمتهای الهی شده است و آیه با بیان و استفهام تقریری از انسانها در صدد غفلت زدایی میباشد . الله اعلم
  سوره یس آیه 74 - شریک برگزیدن برای خدا
این آیه و آیات مشابه اشاره به برگزیدن اله یا اله ها بجای خدای احد دارد و در ادامه با لحنی شبیه آنچه برخی مشرکان بکار میبردند میفرماید اینان چنین عملی را به امید اینکه از یاری خدایانشان بهره مند گردند مرتکب شدند
  سوره یس آیه 76 - عدم غم واندوه
این آیه به پیامبر اکرم دلگرمی میدهد و بعنوان پشتوانه و عدم اندوه در قبال اعمال مشرکان ، به پیامبر میفرماید گفتار این مشرکان مبادا هرگز باعث اندوه و غم توشود
[ همه نکته ها ] نکته های عليرضا يعقوبي سورکي (48 مورد)
  سوره فصلت آیه 53 - آفاق و (شهید)
آفاق ) به معنای نواحی و (شهید) به معنای شاهد یا مشهود است .مراد از آیات آفاقی و بیرونی ، حوادثی است که قرآن خبر داده که بزودی واقع می شود مانند: وعده نصرت و غلبه کلی دین و انتقام از مشرکین قریش و قتل آنان درجنگ بدر و غیر آن . که همه آنها همانطور که قرآن خبر داده بود محقق شد. و آیات انفسی دلایل درونی در وجود انسان است که به حقانیت قرآن شهادت می دهد
  سوره فصلت آیه 52 - دفع ضررمحتمل
دراینجا خداوند به پیامبر دستور می دهد که با کفار از راه قاعده عقلی (دفع ضررمحتمل ) احتجاج نماید، می فرماید: مرا خبر دهید که اگر حقیقتا این قرآن از جانب خدانازل شده و وعید و انذار آن ، واقع شدنی باشد، آنوقت تکلیف شما که به آن کفرورزیده اید چه خواهد شد؟
  سوره زمر آیه 75 - حَوْلِ الْعَرْشِ
(عرش ) یعنی مقامی که اوامر و فرامین الهی از آنجا صادر می شود و بوسیله آنها امرعالم را تدبیر می نمایند. (حافین ) یعنی احاطه کنندگان و حلقه زنندگان به دور چیزی و(ملائکه ) مجریان مشیت خدا و عاملان به امر او هستند.
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های عليرضا يعقوبي سورکي (1419 مورد)
  سوره جاثیة آیه 22 - تبر درقرآن استادصبوحی
و خداوند آسمانها و زمین را براساس حق آفرید، تا هرکسی بدانچه بدست آورده جزاء داده شود و آنها ستم کرده نمی شوند
  سوره جاثیة آیه 21 - تبر درقرآن استادصبوحی
بلکه کسانی که مرتکب بدیهامی شوند پنداشته اند که ما آنها را مانند کسانی قرار می دهیم که ایمان آورده و اعمال صالح کرده اندو زندگی و مرگشان با آنها یکسان است ؟€ چه بد حکمی نموده اند
  سوره جاثیة آیه 20 - تبر درقرآن استادصبوحی
این شریعت یا این قرآن بصیرتهایی است برای مردم و هدایت و رحمتی است برای گروهی که یقین آورند
[ همه تفسیر ها ] تفسیر های عليرضا يعقوبي سورکي (18 مورد)
  سوره تکویر آیه 25 - تدبردرقران - استاد صبوحی
شیطان، عنصرى مطرود و رانده شده از درگاه خداوند

شیطـن رجیم

«شیطان» مشتق از ماده «شَطَنَ» به معناى «بَعُدَ» (دور شد) است و «رَجْم» در معانى سنگ سار کردن، لعن، هجران، طرد و شتم استعمال شده است. (لسان العرب) سیاق آیه شریفه، با تمام این معانى سازگار است.

مرحله نزول قرآن بر پیامبر(ص)، منزّه از القاءات شیطان و همراه با رانده شدن او از محدوده آن
است .
باصراحت اعلام داشته خداوند که این سخن ( قرآن ) هرگز کلام شیطان نیست
  سوره تکویر آیه 24 - تدبردرقران - استاد صبوحی
و او (پیامبر) هرگز نسبت به آنچه دریافت میکند یعنی وحی که از عالم غیب به او میرسد بخل نمی ورزد ( در رساندن وابلاغ به بندگان بخل نمی ورزد )
پیامبر(ص)، معارف غیبى را در انحصار خود قرار نمى داد و از آموختن آن به دارندگان شرایط، امتناع نمىورزید.
قرآن در مرحله ابلاغ به مردم، همانند مرحله نزول و دریافت، مصون از تحریف و کتمان است.
  سوره تکویر آیه 21 - تدبردرقران - استاد صبوحی
( آن فرشته که حامل وحی است ) فرمانش در نزد دیگر فرشتگان نافذ است و مورد اطاعت است و امانتدار هم هست
مطاع ، یعنی فرشته ای که ملائکه دیگر زیردست و تحت فرمان او هستند، و امین ، یعنی در رساندن وحی ورسالت ، خیانت و دخل و تصرفی نمی کند و نیز آن را فراموش نمی نماید
[ همه لغت ها ] لغت های عليرضا يعقوبي سورکي (38 مورد)
  سوره صافات آیه 51 - قاموس قرآن
قَرینٌ : دوست و همنشین - همتا
  سوره صافات آیه 44 - قاموس قرآن
سُرُرٍ : تخت ها ( جمع سریر)
  سوره صافات آیه 42 - قاموس قرآن
فَواکِهُ : میوه ها ( جمع فاکهه )
[ همه اﻋﺮاب ها ] اﻋﺮاب های عليرضا يعقوبي سورکي (3 مورد)
  سوره صافات آیه 4 - مبادی العربیه
لَواحِدٌ: لام برسر کلمه واحد لام تاکیدیه است و باعث تاکید معناست
  سوره یس آیه 2 - مبادی العربیه
واو قسم از حروف جار است و اسم بعدازخود را مجرور میکند
  سوره فاطر آیه 43 - مبادی العربیه
کلمه استکبارا در ابتدای این آیه مفعول مطلق است برای فعل محذوف یستکبرون
[ همه صرف ها ] صرف های عليرضا يعقوبي سورکي (4 مورد)
  سوره فاطر آیه 42 - مبادی
لَیَکُونُنَّ
 توضيح : قابل تامل درکلمه لیکونن اینکه حرکت ماقبل از نون ثقیله هرگاه ضمه باشد نشان دهنده اینست که کلمه جمع بوده وهرگاه فتحه باشد مفرد بوده
  سوره یس آیه 73 - مبادی
مَنافِعُ وَ مَشارِبُ
 توضيح : کلمات منافع ومشارب به دلیل غیر منصرف بودن ( جمع مکسر بروزن مفاعل ) امکان پذیرش تنوین را ندارند
  سوره صافات آیه 29 - مبادی
لَمْ تَکُونُوا
 توضيح : هرگاه بر سر فعل مضارع حرف لم بیاید در ترجمه باید ماضی ساده ترجمه شود