از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید تفسیر ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » تفسیر المیزان - خلاصه
(و ما ارسلوا علیهم حافظین ):(و خداوند این مجرمین را نگهبان و مسئول مؤمنین نکرده ) [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حاجيه تقي زاده فانيد - تفسیر اثنا عشری‏
وَ ما أُرسِلُوا عَلَیهِم‌ حافِظِین‌َ (33)

وَ ما أُرسِلُوا: و حال‌ آنکه‌ فرستاده‌ نشده‌اند اهل‌ کفر و نفاق‌، عَلَیهِم‌ حافِظِین‌َ: ‌بر‌ مؤمنان‌ نگهبانان‌، ‌تا‌ گواهی‌ دهند ‌بر‌ ضلالت‌ و هدایت‌ ‌ایشان‌. ‌اینکه‌ تهکم‌ و توبیخ‌ ‌است‌ ‌بر‌ ‌ایشان‌. نزد بعضی‌ ‌اینکه‌ نیز ‌از‌ قول‌ کفّار ‌است‌. ‌یعنی‌ کفّار ‌از‌ روی‌ انکار می‌گفتند ‌که‌ اتباع‌ پیغمبر گمراهند و فرستاده‌ نشده‌اند ‌بر‌ ‌ایشان‌، ‌در‌ حالتی‌ ‌که‌ نگهبانان‌ ‌ایشان‌ باشند و ‌ایشان‌ ‌را‌ ‌از‌ شرک‌ باز دارند و ‌به‌ دین‌ دیگری‌ دعوت‌ کنند. چون‌ کفّار ‌با‌ مؤمنان‌ ‌به‌ ‌اینکه‌ طریق‌ سلوک‌ نموده‌ و پیوسته‌ استهزاء ‌به‌ ‌ایشان‌ نموده‌ و ‌بر‌ ‌آنها‌ خندیدند [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر خسروی
33-‌ ‌اینکه‌ گروه‌ کافران‌ بنگهبانی‌ مؤمنان‌ فرستاده‌ نشده‌اند (‌که‌ مراقب‌ اعمال‌ ‌آنها‌ بوده‌ و بآنها طعن‌ بزنند بهتر ‌است‌ ‌که‌ بکار خودشان‌ مشغول‌ باشند).

و بقولی‌‌-‌ ‌ما کافران‌ ‌را‌ ‌ یا ‌ منافقان‌ ‌را‌ شاهد حال‌ مؤمنان‌ قرار نداده‌ایم‌ (بلکه‌ ‌در‌ روز قیامت‌ مؤمنان‌ ‌بر‌ ‌علیه‌ کافران‌ شهادت‌ خواهند داد). [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  نيره تقي زاده فايند - تفسیر راهنما
گنه پیشگان کافر، شایسته قضاوت کردن و اظهار نظر درباره راه مؤمنان، نیستند.

و ما أرسلوا علیهم حـفظین

2 - تنها فرستادگان الهى، براى مراقبت از ایمان مردم و تشخیص هدایت و ضلالت آنان، شایسته اند.

و ما أُرسلوا علیهم حـفظین

مجهول بودن فعل «اُرسلوا»، گویاى آن است که تنها کسانى مى توانند مراقب مردم باشند که رسالتى برعهده آنان نهاده شده باشد. سیاق کلام نشان مى دهد که ارسال، باید از جانب خداوند باشد.

3 - مؤمنان نباید درباره ایمان و اعتقادات خود، براى نقطه نظرهاى کافران، ارزشى قائل شوند.

و ما أُرسلوا علیهم حـفظین

4 - گنه پیشگان کافر، در برخورد با مؤمنان، چنان خود را در مقام قیّم و نگهبان مى نشانند که گویا هدایت آنان را مأموریت خود مى دانند.

و ما أُرسلوا علیهم حـفظین
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر هدایت
کنند.

[33] و آن مجرمان و مفسدان که معمولا صاحبان ثروت و قدرت و پایگاهند، چنان مى‏پندارند که آنان موکل بر امور مردمند و به همین سبب از چپ و راست به پراکندن تهمتها مى‏پردازند، در صورتى که خود همچون دیگر مردمان‏اند و هیچ امتیاز و تسلطى نسبت به احدى ندارند.

وَ ما أُرْسِلُوا عَلَیْهِمْ حافِظِینَ- و آنان را براى نگهبانى از مؤمنان و دیگران نفرستاده‏اند.»

بلکه هر کس مسئول نفس خویش است، و قرآن، با این کلمه قاطع، آن مشروع بودن قلابى را که صاحبان سلطه و مترفان براى تسلط پیدا کردن بر مردمان مدعى آن مى‏شدند، از آنان سلب کرد. هرگز چنین نیست، و سلطه تنها به خداوند متعال و کسى که او معین کند تعلق دارد، آن مجرمان و تبهکاران غاصبان‏اند، و بر مسلمانان است که به احکام ستمگرانه ایشان توجه نکنند، بدان سبب که به هیچ وجه مشروع و بر حق نیست. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  عبد بائس - تفسیر مجمع البیان
روشنگرى مى‏کند که:
وَ ما أُرْسِلُوا عَلَیْهِمْ حافِظِینَ‏
این واکنش ظالمانه و خردستیز کفرگرایان در برابر دعوت آسمانى پیامبر و پیروان او، در حالى بود که هرگز اینان به عنوان نگهبان بر مردم توحیدگرا گمارده نشده و مسئول عملکرد آنان نبودند، تا با آنها آن گونه زشت و ظالمانه رفتار کنند، و با عیبجویى و تمسخر و تحقیر و اهانت با آنان رو به رو شوند.
با این بیان اگر کفرگرایان به جاى این همه مردم‏آزارى و تاریک‏اندیشى راه درست را مى‏شناختند و درست رفتار مى‏کردند، برایشان بهتر نبود؟!
از دیدگاه «ابومسلم» منظور این است که: و این عملکرد نابخردانه کفرگرایان در حالى انجام مى‏شد که ما آنان را گواه عملکرد مؤمنان نفرستاده بودیم؛ چرا که گواهى اینان به زیان آنان پذیرفته نخواهد شد، امّا گواهى مردم با ایمان در روز رستاخیز بر ضد کفرگرایان پذیرفته است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  محمود اميرحسيني - تفسیر نمونه
از آنجا که مؤ منان غالبا از افرادى بودند که موقعیت اجتماعى و ثروت قابل توجهى در اختیار نداشتند، و به همین دلیل کفار به آنها با چشم حقارت مى نگریستند، و ایمانشان را بى ارزش شمرده ، و آیینشان را به باد مسخره مى گرفتند، قرآن در آیه بعد مى گوید: ((این گروه کفار هرگز حافظ و نگهبان و متکفل زندگى آنها نبودند)) (و ما ارسلوا علیهم حافظین ).
پس به چه حقى ، و مطابق کدام منطقى بر آنها خرده مى گیرند؟!
در آیه 27 سوره هود مى خوانیم که ثروتمندان و مستکبران قوم نوح به او مى گفتند: و ما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادى الراءى : ((ما کسانى را که از تو پیروى کرده اند جز گروهى اراذل ساده لوح نمى بینیم )).
و او در جواب مى گفت : و لا اقول للذین تزدرى اعینکم لن یؤ تیهم الله خیرا الله اعلم بما فى انفسهم : ((من هرگز نمى گویم آنها که در نظر شما خوار مى آیند خداوند خیرى بر آنها نخواهد داد، خدا از دل آنها آگاهتر است )) (هود 31).
این در حقیقت جوابى است به این افراد خودخواه و پرادعا که به شما چه مربوط که مؤ منان از کدام گروهند؟! شما در متن دعوت و محتواى آیین پیامبر اسلام (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) بنگرید.
ولى در قیامت مساءله بر عکس مى شود، چنانکه در آیه بعد مى فرماید:
((امروز مؤ منان از کفار مى خندند))! (فالیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون ). [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.