از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید تفسیر ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » تفسیر المیزان - خلاصه
(و تاکلون التراث اکلا لما):(و ارث یتیم را با حرص می بلعید) [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حاجيه تقي زاده فانيد - احسن الحدیث
وَ تَأْکُلُونَ التُّراثَ أَکْلاً لَمًّا
و مال‌ فرزندان‌ صغار ‌را‌ تصاحب‌ نکردید،

‌در‌ مجمع‌ البیان‌ فرموده‌ ‌رسول‌ ‌خدا‌ صلّی‌ اللّه‌ ‌علیه‌ و آله‌ انگشت‌ سبابه‌ و انگشت‌ وسطی‌ دستش‌ ‌را‌ نشان‌ داد و فرمود:

«انا و کافل‌ الیتیم‌ ‌فی‌ الجنة لهاتین‌». [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر اثنا عشری‏
وَ تَأکُلُون‌َ التُّراث‌َ أَکلاً لَمًّا (19)

وَ تَأکُلُون‌َ التُّراث‌َ: و می‌خورید میراث‌ ‌او‌ ‌را‌، أَکلًا لَمًّا: خوردنی‌ ‌که‌ صاحب‌ جمعیت‌ ‌است‌ ‌یعنی‌ مال‌ها ‌را‌ ‌از‌ حلال‌ و حرام‌ می‌خورید و هیچ‌ تفرقه‌ و جدا نمی‌کنید ‌آنها‌ ‌را‌ ‌از‌ یکدیگر.

تنبیه‌‌-‌ ‌در‌ آیه شریفه‌ اقوالی‌ ‌است‌:

1‌-‌ اموال‌ یتیمان‌ ‌را‌ ‌با‌ مال‌ ‌خود‌ مخلوط و همه‌ ‌را‌ می‌خوردند و هیچ‌ ‌به‌ یتیمان‌ نمی‌دادند.

2‌-‌ میراث‌ ‌را‌ ‌به‌ زنان‌ و اطفال‌ نمی‌دادند و همه‌ ‌را‌ تصرّف‌ می‌کردند.
3‌-‌ مال‌های‌ ‌خود‌ ‌را‌ ‌به‌ رغبت‌ تمام‌ می‌خوردند و حقوق‌ واجبه ‌آن‌ ‌را‌ نمی‌دادند.

4‌-‌ طعام‌ نجس‌ و پاک‌ ‌را‌ ‌با‌ ‌هم‌ می‌خوردند و باک‌ نداشتند.

5‌-‌ آنچه‌ میّت‌ جمع‌ کرده‌ ‌بود‌ ‌از‌ ظلمه‌ ‌ایشان‌ ‌آن‌ ‌را‌ تصرف‌ می‌کردند، ‌با‌ آنکه‌ عالم‌ بودند ‌به‌ غصبیت‌ ‌آن‌.

6‌-‌ مال‌ موروث‌ ‌را‌ ‌که‌ ‌به‌ سهولت‌ تمام‌ ‌به‌ وارث‌ رسیده‌، بدون‌ مشقت‌ و عرق‌ جبین‌ تصرّف‌ و ‌در‌ انفاق‌ ‌آن‌ اسراف‌ کنند ‌در‌ مشتهیات‌ ‌خود‌ ‌از‌ خوردن‌ و آشامیدن‌ و هرزگی‌ صرف‌ کنند، چنانچه‌ عادت‌ بطّالین‌ ‌از‌ ورّاث‌ ‌است‌.

‌آیه‌ عام‌ ‌است‌ تمام‌ اقوال‌ ‌را‌ و شامل‌ ‌است‌ عموم‌ مکلّفین‌ ‌را‌. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر راهنما

1 - مردم عصر جاهلیت، با تصرف حق دیگران در میراث، سهم آنان را ضمیمه سهم خویش مى ساختند.

و تأکلون التراث أکلاً لمّا

«تراث»، «ارث» و «میراث» به یک معنا است (لسان العرب). «لمّاً» مصدر و به معناى جمع کردن فراوان است (العین). «لَمَمْتُ»; یعنى، ضمیمه ساختم (مصباح). «أکل» کنایه از تصرف کامل است; به گونه اى که چیزى از میراث باقى نماند. توصیف آن به مصدر (لمّاً)، براى مبالغه است; یعنى، تصرفى که در کنار حق خود، به طور کامل فراگیر حق دیگران نیز باشد.

2 - تجاوز به حق ارث دیگران، ناروا و نکوهیده است.

و تأکلون التراث أکلاً لمّا

3 - لزوم بها دادن به شخصیت یتیمان و ترک تجاوز به حق ارث آنان

لاتکرمون الیتیم ... و تأکلون التراث أکلاً لمّا

آیه بعد، از حب مال سخن گفته و در این آیه خوردن میراث مطرح شده است. ارتباط این آیات با دو آیه قبل، بیانگر این است که هر کس براى یتیمان ارزشى قائل نباشد، میراث آنان را تصاحب مى کند و هر کس به فکر تغذیه مساکین نباشد، گرفتار مال دوستى است.

4 - متجاوزان به حقوق دیگران، گرچه از نعمت و کرم خداوند برخوردار شوند، از عزّت و شرافت مندى در نزد او محروم خواهند بود.

نعّمه فیقول ربّى أکرمن ... کلاّ ... و تأکلون التراث أکلاً لمّا

5 - خوارى در پیشگاه خداوند، پیامد تجاوز به ارث دیگران است; نه تهى دستى و فقر.

فقدر علیه رزقه فیقول ربّى أهـنن . کلاّ ... و تأکلون التراث أکلاً لمّا

6 - «ارث» عرصه امتحان الهى است و تصاحب کنندگان میراث دیگران، بازنده این امتحان اند.

إذا ما ابتلیه ... و تأکلون التراث أکلاً لمّا

7 - رعایت حق ارث دیگران، مایه عزّت نزد خداوند و پایمال کردن آن، ذلّت آور است.

ربّى أکرمن ... ربّى أهـنن . کلاّ بل ... تأکلون التراث أکلاً لمّا [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر منهج الصادقین
(19)‌-‌ وَ تَأکُلُون‌َ التُّراث‌َ و می‌خورید میراث‌ ‌او‌ ‌را‌ أَکلًا لَمًّا خوردنی‌ ‌که‌ خداوند جمعیتست‌ ‌یعنی‌ مالها ‌را‌ ‌از‌ حلال‌ و حرام‌ می‌خورید و هیچ‌ تفرقه‌ نمی‌کنید میان‌ ‌آنها‌ و ‌از‌ یکدیگر امتیاز نمینمائید، گویند مراد اموال‌ ایتام‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌با‌ مالهای‌ ‌خود‌ خلط میکردند و همه‌ ‌را‌ می‌خوردند و هیچ‌ ‌به‌ یتیمان‌ نمیدادند، و ‌در‌ اخبار آمده‌ ‌که‌ ‌ایشان‌ میراث‌ بنساء و صبیان‌ نمی‌دادند و مالهای‌ ‌ایشان‌ ‌را‌ ‌با‌ مال‌ ‌خود‌ جمع‌ می‌کردند و همه‌ ‌را‌ ‌خود‌ می‌خوردند و ‌آنها‌ ‌را‌ محروم‌ می‌کردند، و ‌ یا ‌آنکه‌ مالهای‌ ‌خود‌ ‌را‌ برغبت‌ تمام‌ میخوردند و حقوق‌ واجبه‌ ‌آن‌ ‌را‌ بمستحقان‌ نمی‌رسانیدند، و ‌ یا ‌ آنکه‌ طعام‌ پاک‌ و نجس‌ ‌را‌ می‌خوردند، و ‌ یا ‌ آنکه‌ آنچه‌ میت‌ جمع‌ کرده‌ ‌بود‌ ‌از‌ ظلمه‌ ‌ایشان‌ ‌آن‌ ‌را‌ میخوردند ‌با‌ آنکه‌ عالم‌ بودند بغصبیت‌ ‌آن‌، و می‌تواند ‌بود‌ ‌که‌ اینکلام‌ ‌برای‌ ذم‌ وارث‌ ‌باشد‌ ‌که‌ بسهولت‌ تمام‌ مال‌ موروث‌ باو رسیده‌ ‌باشد‌ بدون‌ مشقت‌ و عرق‌ جبین‌ و ‌او‌ ‌در‌ انفاق‌ ‌آن‌ اسراف‌ کند و ‌در‌ اکل‌ ‌آن‌ توسعه‌ نماید و جمیع‌ مشتهیات‌ ‌خود‌ ‌را‌ ‌از‌ اطعمه‌ و اشربه‌ و البسه‌ و فوا ‌که‌ بآن‌ ضم‌ کند و خورد ‌هم‌ چنان‌ ‌که‌ دأب‌ بطالین‌ ‌است‌ ‌از‌ وراث‌. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیرآسان
-‌ اصل‌ کلمه (تراث‌) وراث‌ بضم‌ (واو) بوده‌ و (واو) ‌آن‌ ‌به‌ (تاء) مبدل‌ ‌شده‌ ‌است‌، کلمه (لم‌ّ) ‌بر‌ وزن‌ (مد) ‌به‌ معنای‌ ‌اینکه‌ ‌است‌ ‌که‌ انسان‌ سهمیه خویشتن‌ و دیگران‌ ‌را‌ بخورد، و نیز آنچه‌ ‌را‌ بدست‌ آورد بدون‌ اینکه‌ پاک‌ و پلید بودن‌ آنرا مشخص‌ کند بخورد. ‌پس‌ معنی‌ ‌آیه‌ چنین‌ میشود: ‌از‌ جمله‌ معصیت‌های‌ ‌شما‌ ‌اینکه‌ ‌است‌ ‌که‌ سهمیه ارث‌ ‌خود‌ و سهمیه دیگران‌ ‌را‌ غصب‌ کرده‌ میخورید. و ‌هر‌ نوع‌ مالی‌ ‌را‌ چه‌ طیب‌ و چه‌ خبیث‌ میخورید [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » محمد حسینی همدانی
وَ تَأکُلُون‌َ التُّراث‌َ أَکلًا لَمًّا:

چه‌ کرامتی‌ ‌برای‌ انسان‌ خواهد ‌بود‌ ‌در‌ حالی‌ اموال‌ یتیم‌ و کودک‌ بی‌پدر ‌را‌ و ‌ یا ‌ اموال‌ موروث‌ ‌خود‌ ‌را‌ حیف‌ و میل‌ نماید بدون‌ توجه‌ و رعایت‌ حق‌ کودک‌ و نیز ‌با‌ عدم‌ توجه‌ ‌به‌ ‌اینکه‌ ‌که‌ مورث‌ ‌خود‌ حقوق‌ فقراء و بینوایان‌ ‌را‌ رعایت‌ نموده‌ و ‌ یا ‌ تضییع‌ کرده‌ ‌است‌. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  نيره تقي زاده فايند - تفسیرهدایت
[19] بدتر ‌از‌ ‌اینکه‌ ‌است‌ خوردن‌ میراث‌، و بلعیدن‌ همه مال‌ یتیمان‌، ‌تا‌ چون‌ یتیمان‌ بزرگ‌ شوند، ‌در‌ برابر ‌خود‌ چیزی‌ جز ناکامی‌ و حسرت‌ نداشته‌ باشند.

«وَ تَأکُلُون‌َ التُّراث‌َ أَکلًا لَمًّا‌-‌ و همه میراث‌ یتیم‌ ‌را‌ می‌خورید.»

لمّا ‌به‌ معنی‌ جمعا ‌است‌، و شاید ‌اینکه‌ کلمه‌ اشاره‌ ‌به‌ سرعت‌ بخشیدن‌ ‌به‌ خوردن‌ مال‌ یتیم‌ داشته‌ ‌باشد‌ ‌تا‌ ‌اینکه‌ ‌که‌ صاحبان‌ ‌آن‌ بزرگ‌ نشوند و مطالبه ‌آن‌ نکنند، چنان‌ ‌که‌ خدای‌ متعال‌ گفته‌ ‌است‌: وَ لا تَأکُلُوها إِسرافاً وَ بِداراً أَن‌ یَکبَرُوا.«5» [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  سمانه عباس نژاد - تفسیر المیزان
کلمه (لم ) - با تشدید میم - به معناى این است که : انسان سهم خودش و دیگران را به خود اختصاص دهد، و خلاصه هر چه به دستش بیاید بخورد، چه پاک و مال حلال باشد و چه خبیث ، و آیه مورد بحث جمله (بل لا تکرمون الیتیم ) را تفسیر مى کند، مى فرماید دلیل آن این است که مال یتیم هم اگر به دستتان برسد مى خورید. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  عبد بائس - تفسیر مجمع البیان
به باور «ابومسلم» منظور این است که: و حقوق یتیمان را ناروا و یکباره مى‏خورید، چرا که آیه در مقام نکوهش پایمال ساختن حقوق یتیمان است، و نه خوردن ارث حلال و روا.
اما از دیدگاه «حسن» آیه در نکوهش کسانى است که هم بهره خود را از ارث مى‏خوردند، و هم بهره یتیمان را؛ چرا که در جاهلیت به زنان و کودکان ارث نمى‏دادند و حقوق آنان را مى‏خوردند.
از دیدگاه برخى دیگر منظور این است که: و میراث را بدون توجه به حقوق واجب آن، یکجا مى‏خورید و نمى‏اندیشید.
و از دیدگاه «ابن زید» منظور این است که: هر آنچه به دست او رسید بدون اندیشه در حلال و حرام و پاک و پلید بودن آن بخورد. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.