از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید تفسیر ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » تفسیر المیزان - خلاصه
(و تحبون المال حبا جما):(و مال را بسیار زیاد دوست می دارید)می فرماید: هرگز چنین نیست که توانگری ، کرامت و فقر، مذلت باشد، بلکه شما نه یتیم را احترام می کنید ونه یکدیگر را به دادن صدقه بر مساکین تهی دست تشویق وسفارش می کنید و هر مالی را که بدستتان برسد بی پروا می خورید ،حلال باشد یا حرام ، وسهم دیگران را هم به سهم خود می افزائید و حتی مال یتیم را هم تصرف می کنید ومنشاء این رفتار شما این است که مال و ثروت را بسیار دوست می دارید (و در راه کسب آن مرتکب هر عملی می شوید) [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حاجيه تقي زاده فانيد - احسن الحدیث
وَ تُحِبُّونَ الْمالَ حُبًّا جَمًّا
دنیا پرست‌ و مال‌ پرست‌ نشدید، پیش‌ ‌خدا‌ محترم‌ هستید. ‌اینکه‌ مطالب‌ ‌اگر‌ مورد عمل‌ قرار گیرند جامعه‌ انسانی‌ روی‌ سعادت‌ خواهد دید.

‌در‌ مجمع‌ البیان‌ فرموده‌ ‌رسول‌ ‌خدا‌ صلّی‌ اللّه‌ ‌علیه‌ و آله‌ انگشت‌ سبابه‌ و انگشت‌ وسطی‌ دستش‌ ‌را‌ نشان‌ داد و فرمود:

«انا و کافل‌ الیتیم‌ ‌فی‌ الجنة لهاتین‌». [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر اثنا عشری‏
وَ تُحِبُّون‌َ المال‌َ حُبًّا جَمًّا (20)

وَ تُحِبُّون‌َ المال‌َ: و دوست‌ می‌دارید مال‌ ‌را‌، حُبًّا جَمًّا: دوستی‌ بسیار و فراوان‌ ‌با‌ حرص‌ و شره‌ و منع‌ حقوق‌. ‌ یا ‌ دوست‌ می‌دارید مال‌ ‌را‌ بسیار و ‌از‌ فرط حرص‌، جمع‌ ‌آن‌ می‌کنید ‌از‌ ‌غیر‌ وجه‌ حلال‌ و صرف‌ ‌آن‌ می‌نمائید ‌در‌ ‌غیر‌ مصرف‌ ‌آن‌ و تفکر نمی‌کنید ‌که‌ ‌در‌ حلال‌ ‌آن‌ حساب‌ و ‌در‌ حرام‌ ‌آن‌ عقاب‌ و ‌در‌ شبهات‌ ‌آن‌ عتاب‌ ‌است‌ روز قیامت‌. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر راهنما

1 - علاقه فراوان به مال، از ویژگى هاى مردم در عصر جاهلیت

و تحبّون المال حبًّا جمًّا

«جمّاً»، به معناى زیاد بودن و انباشته شدن است. (مقاییس)

2 - پندار عزّت در پیشگاه خداوند، براى کسانى که گرفتار مال دوستى اند، پندارى موهوم است.

ربّى أکرمن ... کلاّ ... و تحبّون المال حبًّا جمًّا

3 - افراط در مال دوستى، حتى براى تهى دستان، ذلّت آفرین است.

ربّى أهـنن . کلاّ ... تحبّون المال حبًّا جمًّا

4 - علاقه به ثروت، از عوامل بى توجّهى به بینوایان و ترک تلاش در رفع گرسنگى آنان است.

و لاتحـضّون على طعام المسکین ... و تحبّون المال حبًّا جمًّا

ارتباط این آیه و آیه قبل با دو آیه پیش از آنها، بیانگر برداشت یاد شده است.

5 - عشق به ثروت، مذموم است.

و تحبّون المال حبًّا جمًّا

6 - دلبستگى به ثروت، شکست در آزمون الهى است.

ابتلیه ... و تحبّون المال حبًّا جمًّا

7 - غفلت از امتحان هاى الهى، مایه ترک یتیم نوازى و بى اعتنایى به مسکینان و تصاحب میراث دیگران و دلبستگى به ثروت است.

ابتلیه ... کلاّ بل لاتکرمون الیتیم . و لاتحـضّون ... و تأکلون التراث ... و تحبّون المال

8 - دنیاطلبى و ثروت خواهى، زمینه ساز بى ارزش انگاشتن یتیمان و دست اندازى به ارث آنان

بل لاتکرمون الیتیم ... و تأکلون التراث ... و تحبّون المال حبًّا جمًّا

9 - خداوند در کمین مردم بى توجّه به یتیمان و مسکینان، غاصب ارث دیگران و دل بسته به ثروت

إنّ ربّک لبالمرصاد ... بل لاتکرمون الیتیم . و لاتحـضّون ... و تأکلون ... و تحبّون [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر منهج الصادقین
(20)‌-‌

وَ تُحِبُّون‌َ المال‌َ و دوست‌ می‌دارید مال‌ ‌را‌ حُبًّا جَمًّا دوستی‌ بسیار و فراوان‌ ‌با‌ حرص‌ و شره‌ و منع‌ حقوق‌ ‌ یا ‌ دوست‌ می‌دارید کثرت‌ مال‌ ‌را‌ ‌از‌ فرط حرص‌ و بجهت‌ ‌آن‌ جمع‌ میکنید ‌از‌ ‌غیر‌ وجه‌ ‌آن‌ و صرف‌ ‌آن‌ می‌نمائید ‌در‌ ‌غیر‌ مصرف‌ ‌آن‌ و ‌از‌ عاقبت‌ ‌آن‌ تفکر نمیکنید. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیرآسان
20‌-‌ وَ تُحِبُّون‌َ المال‌َ حُبًّا جَمًّا‌-‌ کلمه (جم‌ّ) ‌بر‌ وزن‌ (مد) ‌یعنی‌ زیاد و فراوان‌. ‌یعنی‌ یکی‌ دیگر ‌از‌ معصیت‌های‌ ‌شما‌ ‌اینکه‌ ‌است‌ ‌که‌ مال‌ وثروت‌ ‌را‌ فوق‌ العاده‌ دوست‌ دارید. بحدی‌ ‌که‌ ‌حتی‌ دوست‌ دارید مال‌ حرام‌ ‌را‌ ‌هم‌ تصاحب‌ نمائید‌-‌ [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » محمد حسینی همدانی
وَ تُحِبُّون‌َ المال‌َ حُبًّا جَمًّا:

مبنی‌ ‌بر‌ ردع‌ ‌است‌ هرگز ‌برای‌ انسانی‌ ‌که‌ علاقه‌ بمال‌ و منال‌ و وسایل‌ آسایش‌ قلوب‌ آنان‌ ‌را‌ فرا گرفته‌ کرامت‌ و فضیلت‌ نخواهد ‌بود‌ ‌با‌ رذیله‌ حرص‌ و طمع‌ ‌از‌ مال‌ ‌هر‌ چه‌ بتواند گرد آورد و رعایت‌ حاجت‌ و حقوق‌ بینوایان‌ ‌را‌ ننماید و ‌برای‌ ‌خود‌ ذخیره‌ نماید. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  نيره تقي زاده فايند - تفسیرهدایت
[20] بدین‌ گونه‌ ‌آن‌ کس‌ ‌که‌ گمان‌ می‌کند ‌که‌ ثروتمندی‌ نهایت‌ درجه کرامت‌ و بزرگواری‌ ‌در‌ نزد ‌خدا‌ ‌است‌، ‌به‌ درجه پست‌تر پرستش‌ مال‌ نزول‌ می‌کند و ‌به‌ دنبال‌ ثروتمندان‌ متنعم‌ روانه‌ می‌شود.

«وَ تُحِبُّون‌َ المال‌َ حُبًّا جَمًّا‌-‌ و مال‌ ‌را‌ نیک‌ دوست‌ می‌دارید.»

و جم‌ّ ‌به‌ معنی‌ فراوان‌ ‌است‌، و شاعر گفته‌ ‌است‌:

‌إن‌ تغفر اللهم‌ تغفر جمّا و أی‌ّ ‌عبد‌ لک‌ ‌ما ألمّا

خدایا، ‌اگر‌ می‌بخشی‌ همه‌ ‌را‌ ببخش‌ و کدام‌ بنده تو ‌است‌ ‌که‌ گناه‌ نکرده‌ ‌باشد‌!

اینها خصوصیات‌ جامعه‌ای‌ ‌است‌ ‌که‌ مال‌ ‌را‌ تقدیس‌ می‌کند. ‌به‌ اکرام‌ یتیمی‌ نمی‌پردازد ‌که‌ نیازمند مهربانی‌ ‌هر‌ انسان‌ ‌است‌، و توجهی‌ ‌به‌ مسکین‌ ندارد، و همه توجهش‌ ‌به‌ مال‌ ‌است‌. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  عبد بائس - تفسیر مجمع البیان
و مال و ثروت را سخت دوست مى‏دارید و به آن عشق مى‏ورزید!
به باور «ابن عباس» و «مجاهد» منظور این است که: شما مال و ثروت را سخت دوست مى‏دارید و در راه گردآوردن و انباشتن آن، از انفاق و بخشش خوددارى نموده و حرص مى‏ورزید.
و به باور پاره‏اى دیگر، آنان از بسیارى حرص و آز خویش، مال و ثروت فراوان و هنگفت را دوست مى‏داشتند، و به همین دلیل در راه گردآورى و هزینه آن به راه‏هاى حلال و حرام نیندیشیده و به فرجام کار و حساب و بازخواست روز رستاخیز فکر نمى‏کردند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.