از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید تفسیر ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » تفسیر المیزان - خلاصه
(ارجعی الی ربک راضیه مرضیه ):(خشنود و پسندیده به سوی پروردگارت باز گرد) [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حاجيه تقي زاده فانيد - احسن الحدیث
‌ارْجِعی‏ إِلى‏ رَبِّکِ راضِیَةً مَرْضِیَّةً
که‌ ‌به‌ محمّد و اهل‌ بیت‌ ‌او‌ مطمئن‌ بودی‌ ارجعی‌ ‌الی‌ ربک‌در‌ اثر اطاعت‌ ‌از‌ ‌خدا‌ و رسیدن‌ ‌به‌ پاداش‌، ‌به‌ مقام‌ «راضیه‌ مرضیة» رسیده‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌او‌ ‌از‌ ‌خدا‌ و ‌خدا‌ ‌از‌ ‌او‌ خشنود ‌است‌ راضیة (بالولایة) مرضیة (بالثواب‌» [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر اثنا عشری‏
ارجِعِی‌ إِلی‌ رَبِّک‌ِ راضِیَةً مَرضِیَّةً (28)

ارجِعِی‌ إِلی‌ رَبِّک‌ِ: باز گرد ‌به‌ سوی‌ موعد رحمت‌ پروردگار ‌خود‌، راضِیَةً:

‌در‌ حالتی‌ ‌که‌ راضی‌ باشی‌ ‌به‌ آنچه‌ ‌به‌ تو دهند. ‌ یا ‌ شاکر و صابر بودی‌ ‌در‌ دنیا ‌به‌ آنچه‌ ‌به‌ تو رسیده‌ ‌بود‌، ‌ یا ‌ خشنودی‌ ‌به‌ افعال‌ ‌خود‌ ‌که‌ مشاهده ثواب‌ ‌آن‌ می‌کنی‌، مَرضِیَّةً: پسندیده‌ ‌شده‌ نزد ‌خدا‌ ‌به‌ بندگی‌ و اطاعت‌ و عملی‌ ‌که‌ کرده‌ای‌. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر راهنما

1 - خداوند در قیامت، صاحبان قلب مطمئن را شایسته حضور در نزد خود خوانده و آنان را به قرب خویش دعوت خواهد کرد.

ارجعى إلى ربّک

2 - خداوند با فراخواندن صاحبان قلب آرام در قیامت به سوى خویش، جلوه هاى ربوبیت خود را بر آنان مى گستراند.

ارجعى إلى ربّک

ذکر هر یک از اسماى خداوند در این موارد، بیانگر نوع مواجه شدن افراد با او است و تعبیر «ربّک»، بیانگر این نکته است که صاحبان نفس مطمئن، مشمول ربوبیت خداوند و کمال افزون تر خواهند شد.

3 - تقرّب افزون تر به خداوند، پاداش کسانى است که براى آخرت خود پیشاپیش زاد و توشه ذخیره کرده اند.

یـلیتنى قدّمت لحیاتى ... ارجعى إلى ربّک

4 - میهمانان قرب خداوند در آخرت، به همه خواسته هاى خود دست یافته، از پاداش خویش خشنود خواهند بود.

راضیة

5 - برخوردارى از نفس مطمئن و تقرب به درگاه خداوند در قیامت، ویژه کسانى است که رضایت خداوند را به دست آورده اند.

مرضیّة

6 - خشنودى از خداوند و کسب رضایت او در دنیا، مایه راه یابى به درگاه او در آخرت است.

ارجعى إلى ربّک راضیة مرضیّة

«راضیة مرضیة» حال و بیانگر علت است. بنابراین رجوع به خداوند، پاداشِ دارا بودن آن دو حالت از پیش است.

7 - خشنود بودن از خداوند، زمینه ساز کسب رضایت او است.

راضیة مرضیّة

ترتیب ذکرى، ممکن است ناظر به ترتیب واقعى باشد; بنابراین، حالت «مرضیة» بودن، فرع حالت رضایت است.

8 - آزمون دیدن فقر و غنا، گرامى داشت یتیمان، تغذیه فقیران، ترک تصرف ارث دیگران و پرهیز از مال دوستى، مایه احساس رضایت انسان از خداوند و زمینه ساز رضایت خداوند از او است.

فأمّا الإنسـن إذا ما ابتلیه ... راضیة مرضیّة

نفس «راضى» و «مرضى» ـ به قرینه آیات پیشین ـ انسانى است که از اوصاف ذکر شده در آن آیات، مبرّا باشد.
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر منهج الصادقین
(28)‌-‌ ارجِعِی‌ إِلی‌ رَبِّک‌ِ باز گرد بسوی‌ موعد پروردگار ‌خود‌ راضِیَةً ‌در‌ حالتی‌ ‌که‌ پسند کننده‌ باشی‌ آنچه‌ بتو دهند ‌ یا ‌ شاکر و صابر بودی‌ ‌در‌ دنیا بدانچه‌ بتو رسیده‌ ‌بود‌ ‌ یا ‌ خشنودی‌ بافعال‌ ‌خود‌ ‌که‌ مشاهده‌ ثواب‌ ‌آن‌ میکنی‌ مَرضِیَّةً پسندیده‌ ‌شده‌ نزد خدای‌ بعملی‌ ‌که‌ کرده‌. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیرآسان
‌-‌ ارجِعِی‌ إِلی‌ رَبِّک‌ِ راضِیَةً مَرضِیَّةً‌-‌ بعضی‌ ‌از‌ مفسرین‌ میگویند: کلمه (ارجعی‌) ‌یعنی‌ برگرد، ‌در‌ هنگام‌ مرگ‌ ‌به‌ انسان‌ گفته‌ می‌شود‌-‌ چون‌ ‌خدا‌ مکان‌ معلومی‌ ندارد، و ‌در‌ همه‌ جا هست‌ ‌پس‌ معلوم‌ میشود: منظور ‌از‌ کلمه (إِلی‌ رَبِّک‌ِ) ‌الی‌ ثواب‌ ربک‌ میباشد، ‌یعنی‌ ای‌ نفس‌ و روح‌ مطمئن‌ و آرام‌؟ برگرد بسوی‌ ثواب‌ و پاداشهای‌ نیکوئی‌ ‌که‌ پروردگارت‌ ‌در‌ مقابل‌ اعمال‌ نیک‌ و پسندیده‌ات‌ برایت‌ ‌در‌ نظر گرفته‌ ‌است‌. معنای‌ کلمه (راضِیَةً مَرضِیَّةً) ‌که‌ ترجمه‌ شدند بقولی‌ ‌اینکه‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌اینکه‌ نفس‌ ‌از‌ پروردگار ‌خود‌ راضی‌ و ‌خود‌ و اعمالش‌ نزد ‌خدا‌ مرضی‌ و پسندیده‌ ‌است‌.

نظیر قسمتی‌ ‌از‌ آیه‌-‌ 119‌-‌ سوره: مائده، ‌که‌ میفرماید: رَضِی‌َ اللّه‌ُ عَنهُم‌ وَ رَضُوا عَنه‌ُ‌-‌ ‌یعنی‌ ‌خدا‌ ‌از‌ آنان‌ راضی‌ ‌است‌ و آنان‌ ‌هم‌ ‌از‌ ‌خدا‌ راضی‌ خواهند ‌بود‌. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » محمد حسینی همدانی
ارجِعِی‌ إِلی‌ رَبِّک‌ِ:

هنگام‌ ‌که‌ ‌در‌ آستانه‌ مرگ‌ درآید باو خطاب‌ تکوینی‌ می‌شود ‌که‌ بسوی‌ رحمت‌ ساحت‌ ربوبی‌ خواهی‌ باز گرد و نیز اعلام‌ و مژده‌ رحمت‌ ‌است‌ ‌که‌ پیوسته‌ ‌او‌ ‌را‌ بسوی‌ مقصد و منتهی‌ سیر ‌که‌ بهشت‌ خلد ‌است‌ سوق‌ میدهند.

راضِیَةً مَرضِیَّةً:

بیان‌ صفت‌ روح‌ اهل‌ ایمان‌ پرهیزکار ‌است‌ ‌که‌ ‌در‌ مقام‌ اعتقاد اطمینان‌ و استقامت‌ داشته‌ و بآنچه‌ پروردگار ‌در‌ باره‌ ‌او‌ امر فرموده‌ و ‌ یا ‌ خواسته‌ رضایت‌ داشته‌ و ‌در‌ مقام‌ انقیاد قلبی‌ و اطاعت‌ عملی‌ بوده‌ و شعار ‌او‌ رضایت‌ و تسلیم‌ ‌در‌ مقابل‌ اراده‌ پروردگار و حوادث‌ بوده‌ ‌است‌ پروردگار نیز ‌در‌ اثر قابلیت‌ ‌که‌ اهل‌ ایمان‌ کسب‌ نموده‌ و ‌در‌ مقام‌ فضیلت‌ و عبودیت‌ بوده‌ رضایت‌ ‌او‌ ‌را‌ پذیرفته‌ ناگزیر مورد رضایت‌ ‌خود‌ بوده‌ و ‌او‌ ‌را‌ مرضی‌ معرفی‌ خواهد فرمود.

زیرا ‌در‌ اثر نیروی‌ اطمینان‌ و اعتماد بساحت‌ پروردگار و اینکه‌ شئون‌ وجودی‌ ‌خود‌ ‌را‌ ‌از‌ ساحت‌ ‌او‌ دانسته‌ و ‌خود‌ ‌را‌ تعلق‌ محض‌ باو پذیرفته‌ و ‌خود‌ و شئون‌ ‌خود‌‌را‌ قائم‌ ‌به‌ پروردگار بداند و آنچه‌ ‌از‌ ناحیه‌ پروردگار ‌در‌ باره‌ ‌او‌ توجه‌ کند رضا و تسلیم‌ محض‌ بوده‌ و آنچه‌ ‌از‌ ‌او‌ خواسته‌ ‌در‌ مقام‌ اطاعت‌ و انقیاد برآمده‌ ‌در‌ اینصورت‌ شعار ‌او‌ عبودیت‌ بوده‌ و ‌در‌ اثر ‌اینکه‌ قابلیت‌ ‌که‌ کسب‌ نموده‌ مورد رضایت‌ ساحت‌ کبریائی‌ نیز قرار خواهد گرفت‌.

بالاخره‌ رضایت‌ و تسلیم‌ اهل‌ ایمان‌ پرهیزکار ‌از‌ پروردگار و ‌از‌ خواسته‌های‌ ‌او‌ و اظهار رضایت‌ و پذیرش‌ و انقیاد نسبت‌ ‌به‌ پروردگار سبب‌ می‌شود ‌که‌ مورد رضایت‌ ساحت‌ کبریائی‌ قرار بگیرد و معرفی‌ شود و عبودیت‌ ‌او‌ مورد تصدیق‌ قرار بگیرد. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  نيره تقي زاده فايند - تفسیرهدایت
[28] ‌پس‌ چون‌ ندای‌ الاهی‌ ‌در‌ هنگام‌ مرگش‌ بدین‌ گونه‌ رسید ‌که‌: یا أَیَّتُهَا النَّفس‌ُ المُطمَئِنَّةُ، آرام‌ گرفت‌، و بشارت‌ شامل‌ حال‌ ‌او‌ شد و ‌از‌ شادی‌ لبریز شد ... ‌در‌ چنین‌ صورتی‌ مرگ‌ پاکیزه‌ و دوست‌ داشتنی‌ می‌شود، بدان‌ سبب‌ ‌که‌ بازگشت‌ بنده‌ای‌ بخشنده‌ ‌به‌ سوی‌ پروردگاری‌ مهربان‌ ‌است‌ ‌که‌ بدین‌ گونه‌ ‌او‌ ‌را‌ ‌به‌ مهمانی‌ می‌خواند:

«ارجِعِی‌ إِلی‌ رَبِّک‌ِ راضِیَةً مَرضِیَّةً‌-‌ خرسند و پسندیده‌ و مورد رضای‌‌خدا‌ ‌به‌ پروردگارت‌ بازگرد.»

جانهاشان‌ ‌به‌ آفریننده ‌خود‌ اطمینان‌ حاصل‌ کرد، و ‌بر‌ ‌خدا‌ توکل‌ کردند، و ‌به‌ قضا و قدر ‌او‌ تسلیم‌ شدند، و ثروتمندی‌ آنان‌ ‌را‌ گمراه‌ نکرد، و ‌آن‌ ‌را‌ برات‌ آمرزش‌ نینگاشتند، و فقر مایه هزیمت‌ ‌ایشان‌ نشد، و ‌آن‌ ‌را‌ همچون‌ لعنت‌ الاهی‌ ‌در‌ نظر نگرفتند ... ‌به‌ همین‌ سبب‌ ‌خدا‌ آنان‌ ‌را‌ ‌به‌ نعیم‌ جاودانه‌ شادمان‌ کرد، و آگاهشان‌ ساخت‌ ‌که‌ ‌از‌ ‌ایشان‌ راضی‌ و خرسند ‌است‌، و چه‌ شیرین‌ ‌است‌ ساعت‌ ملاقات‌ ‌ایشان‌ ‌با‌ دوست‌ و انیس‌ ‌خود‌، و چه‌ مایه شگفتی‌ ‌است‌ کلمات‌ محبت‌آمیزی‌ ‌که‌ مبادله‌ می‌شود. و ‌در‌ حدیث‌ قدسی‌ ‌از‌ خدای‌ عز و جل‌ آمده‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌در‌ حق‌ زاهدان‌ و اهل‌ خیر و اهل‌ آخرت‌ چنین‌ گفته‌ ‌است‌: «سوگند ‌به‌ عزت‌ و جلالم‌، ‌که‌ چون‌ روحهای‌ ‌ایشان‌ ‌از‌ بدنهاشان‌ خارج‌ شود، ‌با‌ یک‌ زندگی‌ پاکیزه‌ ‌ایشان‌ ‌را‌ زنده‌ می‌کنم‌، و ملک‌ الموت‌ ‌را‌ ‌بر‌ ‌ایشان‌ مسلط نمی‌سازم‌، و ‌در‌ گرفتن‌ روح‌ آنان‌ کسی‌ جز خودم‌ دخالت‌ ندارد، و درهای‌ همه آسمانها ‌را‌ ‌به‌ روی‌ ارواح‌ ‌ایشان‌ می‌گشایم‌، و همه حجابها ‌را‌ ‌از‌ برابر چشمانشان‌ دور می‌کنم‌، ‌به‌ آراستن‌ باغهای‌ بهشت‌ و ‌به‌ زفاف‌ حوران‌ بهشتی‌ و ‌به‌ درود فرستادن‌ فرشتگان‌ و ‌به‌ میوه‌دار شدن‌ درختان‌ بهشتی‌ فرمان‌ می‌دهم‌، و ‌به‌ بادی‌ ‌از‌ بادهای‌ زیر عرش‌ دستور می‌دهم‌ ‌تا‌ کوه‌هایی‌ ‌از‌ کافور و مشک‌ اذفر ‌با‌ ‌خود‌ بردارند و ‌به‌ صورت‌ مواد سوختنی‌ بدون‌ آتش‌ درآیند و ‌بر‌ ‌او‌ داخل‌ شوند، و میان‌ ‌من‌ و روح‌ ‌او‌ پرده‌ای‌ نخواهد ‌بود‌، ‌پس‌ هنگام‌ گرفتن‌ روحش‌ می‌گویم‌: ‌بر‌ ‌من‌ خوش‌ آمدی‌، ‌با‌ کرامت‌ و شادمانی‌ ‌در‌ رحمت‌ و رضوان‌ صعود کن‌. و آنان‌ ‌را‌ نعمتی‌ دایمی‌ ‌است‌ ‌که‌ جاودانه‌ ‌در‌ ‌آن‌ می‌مانند، و ‌در‌ نزد ‌خدا‌ ‌برای‌ ‌ایشان‌ پاداشی‌ بزرگ‌ ‌است‌ ...».«10»

‌در‌ همین‌ حدیث‌ آمده‌ ‌است‌: «و هنگامی‌ ‌که‌ بنده‌ ‌در‌ حال‌ مرگ‌ ‌است‌، بالای‌ سر ‌او‌ فرشتگانی‌ می‌ایستند ‌که‌ ‌به‌ دست‌ ‌هر‌ یک‌ ‌از‌ ‌ایشان‌ جامی‌ ‌از‌ آب‌ کوثر و جامی‌ ‌از‌ شراب‌ ‌است‌، و ‌آن‌ ‌را‌ ‌به‌ روح‌ ‌او‌ می‌نوشانند ‌تا‌ سختی‌ و تلخی‌ مرگ‌ ‌از‌ میان‌برود، و ‌به‌ بزرگترین‌ شادی‌ ‌او‌ ‌را‌ بشارت‌ می‌دهند، و ‌به‌ ‌او‌ می‌گویند: پاکیزه‌ شدی‌ و جایگاهت‌ پاکیزه‌ ‌است‌، تو ‌به‌ سوی‌ خداوند عزیز حکیم‌، و دوست‌ نزدیک‌، پیش‌ می‌روی‌. ‌پس‌ روح‌ ‌از‌ دست‌ فرشتگان‌ پرواز می‌کند و سریعتر ‌از‌ یک‌ چشم‌ ‌به‌ ‌هم‌ زدن‌ ‌به‌ جانب‌ ‌خدا‌ صعود می‌کند، و هیچ‌ حجاب‌ و پرده‌ای‌ میان‌ ‌او‌ و ‌خدا‌ ‌بر‌ جای‌ نمی‌ماند، و خدای‌ عز و جل‌ مشتاق‌ ‌او‌ ‌است‌، و ‌بر‌ سرچشمه‌ای‌ نزدیک‌ عرش‌ می‌نشیند، و سپس‌ ‌به‌ ‌او‌ گفته‌ می‌شود: دنیا ‌را‌ چگونه‌ ترک‌ کردی‌! و ‌او‌ می‌گوید:

خدایا، سوگند ‌به‌ عزت‌ و جلالت‌ ‌که‌ مرا علمی‌ نسبت‌ ‌به‌ دنیا نیست‌، ‌از‌ ‌آن‌ زمان‌ ‌که‌ مرا آفریدی‌، ‌من‌ ‌از‌ تو می‌ترسیدم‌، ‌پس‌ خدای‌ ‌تعالی‌ ‌به‌ ‌او‌ می‌گوید: ای‌ بنده ‌من‌، راست‌ گفتی‌، جسد تو ‌در‌ دنیا ‌بود‌، و روحت‌ ‌با‌ ‌من‌، تو ‌در‌ برابر منی‌، ‌از‌ پنهان‌ و آشکارت‌ آگاهم‌، بخواه‌ ‌تا‌ ‌به‌ تو ببخشم‌، ‌اینکه‌ بهشت‌ ‌من‌ ‌است‌ ‌پس‌ ‌در‌ ‌آن‌ پرواز کن‌، و ‌اینکه‌ همسایگی‌ ‌من‌ ‌است‌، ‌پس‌ ‌در‌ ‌آن‌ سکونت‌ گزین‌، و ‌آن‌ گاه‌ روح‌ می‌گوید:

خدایا، خودت‌ ‌را‌ ‌به‌ ‌من‌ شناساندی‌، ‌پس‌ ‌به‌ ‌آن‌ ‌از‌ همه آفریدگان‌ تو بی‌نیاز شدم‌، قسم‌ ‌به‌ عزت‌ و جلالت‌ ‌که‌ ‌اگر‌ خرسندی‌ تو ‌در‌ ‌آن‌ ‌باشد‌ ‌که‌ بندبند ‌من‌ ‌از‌ یکدیگر جدا شود، و صد بار ‌با‌ سخت‌ترین‌ شکل‌ کشتن‌ کشته‌ شوم‌، خرسندی‌ تو ‌را‌ بیشتر دوست‌ می‌دارم‌، خدایا، چگونه‌ ‌به‌ ‌خود‌ غرّه‌ شوم‌، ‌که‌ ‌اگر‌ تو مرا اکرام‌ نکنی‌ خوارم‌، و ‌اگر‌ یاریم‌ نکنی‌ معذبم‌، و ‌اگر‌ ‌به‌ ‌من‌ نیرو ندهی‌ ضعیف‌ و ناتوانم‌، و ‌اگر‌ ‌به‌ یاد ‌خود‌ مرا زنده‌ نگاه‌ نداری‌ مرده‌ام‌، و ‌اگر‌ پوشندگی‌ تو نبود، ‌در‌ نخستین‌ بار ‌که‌ معصیت‌ تو کردم‌ رسوا می‌شدم‌، خدایا چگونه‌ تو ‌را‌ راضی‌ نکنم‌ ‌در‌ حالی‌ ‌که‌ عقل‌ مرا چندان‌ کامل‌ کردی‌ ‌که‌ تو ‌را‌ شناختم‌، و حق‌ ‌را‌ ‌از‌ باطل‌ و امر ‌را‌ ‌از‌ نهی‌ و دانش‌ ‌را‌ ‌از‌ نادانی‌ و روشنایی‌ ‌را‌ ‌از‌ تاریکی‌ باز شناختم‌، ‌پس‌ خدای‌ عز و جل‌ می‌گوید: قسم‌ ‌به‌ عزت‌ و جلالم‌ ‌که‌ ‌در‌ هیچ‌ وقت‌ ‌از‌ اوقات‌ میان‌ خودم‌ و تو حجابی‌ فراهم‌ نمی‌آورم‌، بدین‌ گونه‌ ‌با‌ دوستانم‌ عمل‌ می‌کنم‌».«11»

[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  عبد بائس - تفسیر مجمع البیان
در تفسیر این آیه دیدگاه‏ها متفاوت است:
به باور «ابو صالح» این پیام به هنگام مرگ به خوبان و نیکان مى‏رسد. اما به باور «عکرمه» و «ضحاک» به هنگام انگیزش آنان در روز رستاخیز.
«حسن» مى‏گوید: منظور این است که: به سوى پاداش پروردگار و نعمت‏هایى که براى تو آماده ساخته است باز گرد.
اما به باور پاره‏اى، به سرایى که فرمانروایى تنها از آنِ اوست باز گرد.
و از دیدگاه «ابن عباس» منظور این است که: به روح فرمان مى‏رسد که به کالبد خویش باز گرد.
تعبیر به «راضیة» از دیدگاه برخى به خاطر ان است که او از پاداش پرشکوه خدا خشنود است، و ذات بى همتاى او نیز از بندگى و شایسته‏کردارى او.
اما به باور برخى دیگر منظور این است که: او در دنیا از خواست خدا و داورى او خشنود بود، و از قضا و قدر او راضى؛ خدا هم در سراى آخرت از او و عقیده و عملکردش خشنود مى‏باشد. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.