از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید تفسیر ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » تفسیر المیزان - خلاصه
(و اللیل اذایسر):(و به شب وقتی که پشت می کند) [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
1) : بنظرم آید و بیشتر احتمال می دهم که شاید واژه "یسر" در آیه "واللیل اذا یسر" شاید اشاره به یسر در مقابل عسر به معنی آسانی و راحتی داشته باشد. همچون آیه" ان مع العسر یسری" که واژه یسری در مقابل عسر و عسرت می آید و در اینصورت معنی آن میشود" قسم به شب آن هنگام که ارامش و راحتی گیرد"
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حاجيه تقي زاده فانيد - احسن الحدیث
قید «یسر» ‌در‌ وَ اللَّیل‌ِ إِذا یَسرِ بهترین‌ دلیل‌ ‌است‌ ‌که‌ منظور ‌از‌ ‌اینکه‌ قسمها زمان‌ و گذشت‌ آنست‌ و گرنه‌ قید «رفتن‌» ‌در‌ ‌آن‌ نمی‌آمد. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر اثنا عشری‏
وَ اللَّیل‌ِ إِذا یَسرِ (4)

وَ اللَّیل‌ِ إِذا یَسرِ: و سوگند ‌به‌ شب‌، آنگاه‌ ‌که‌ بگذرد و منقضی‌ شود و ‌در‌ عقب‌ ‌آن‌ روز ظاهر گردد. ‌ یا ‌ سوگند ‌به‌ شب‌ ‌که‌ بیاید و رو آورد ‌در‌ عقب‌ روز.

بیان‌‌-‌ تقیید شب‌ ‌به‌ جهت‌ ‌آن‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌در‌ تعاقب‌ ‌آن‌ اقوی‌ دلالت‌ ‌است‌ ‌بر‌ کمال‌ قدرت‌ و وفور نعمت‌. چه‌ سیر ‌آن‌ ‌بر‌ مقادیر مرتبه‌ و آمدن‌ روشنائی‌ روز نزد منقضی‌ شدن‌ ‌آن‌ ادل‌ّ دلیل‌ ‌است‌ ‌بر‌ آنکه‌ فاعل‌ ‌آن‌ مختص‌ّ ‌است‌ ‌به‌ عزّت‌ و جلال‌ و متعالی‌ ‌است‌ ‌از‌ اشباه‌ و مثال‌. نزد بعضی‌ مراد شب‌ مزدلفه‌ ‌است‌، و وجه‌ اختصاص‌ ‌آن‌ اجتماع‌ مردمان‌ ‌است‌ ‌در‌ ‌آن‌ ‌به‌ جهت‌ طاعت‌ رحمن‌ و آمدن‌ حاج‌ّ ‌در‌ ‌آن‌ ‌از‌ عرفه‌ ‌به‌ مزدلفه‌ و گزاردن‌ نماز صبح‌ ‌در‌ ‌آن‌ و ‌از‌ آنجا ‌به‌ منی‌ رفتن‌.

نزد بعضی‌ شب‌ قدر ‌است‌ و اولی‌ آنکه‌ جمیع‌ شب‌ها ‌باشد‌. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر راهنما

1 - سوگند خداوند، به شب هنگام گذر کردن و پایان یافتن آن

و الّیل إذا یسر

حرف «ال» در «الّیل»، براى جنس است. برخى آن را براى عهد گرفته و مراد از «الّیل» را شب عید قربان دانسته اند. در برداشت یاد شده، احتمال اول ترجیح داده شده است. «یسر»; یعنى، مى گذرد. اصل این کلمه «یسرى» بوده و چون در آخر آیه قرار گرفته، براى تناسب با آخر آیات قبل و بعد، حرف آخر آن حذف شده است. اسناد حرکت و گذر کردن به شب، مجاز و از باب تشبیه به اجسام است. (مصباح)

2 - سوگند خداوند، به پاس هایى از شب که شبروان در آن سیر مى کنند.

و الّیل إذا یسر

مى توان گفت، «حرکت شب» تعبیرى است مانند «شب خوابیده» که مراد از آن، حرکت دیگران در شب و خواب آنها در آن است. (لسان العرب)

3 - گذشت شب، پدیده اى با عظمت در جهان طبیعت

و الّیل إذا یسر
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر منهج الصادقین
(4)‌-‌ وَ اللَّیل‌ِ إِذا یَسرِ و سوگند بشب‌ ‌آن‌ گاه‌ ‌که‌ بگذرد و منقضی‌ شود و ‌در‌ عقب‌ ‌آن‌ روز ظاهر گردد مراد اسم‌ جنس‌ ‌است‌ کقوله‌ وَ اللَّیل‌ِ إِذ أَدبَرَ و تقیید شب‌ بمضی‌ بجهت‌ آنست‌ ‌که‌ ‌در‌ تعاقب‌ أقوی‌ دلالت‌ ‌است‌ ‌بر‌ کمال‌ قدرت‌ و وفور نعمت‌ چه‌ سیر ‌آن‌ ‌بر‌ مقادیر مرتبه‌ و مجی‌ء ضیاء نزد تقضی‌ ‌آن‌ أدل‌ دلالتست‌ ‌بر‌ آنکه‌ فاعل‌ ‌آن‌ مختص‌ ‌است‌ بعز و جلال‌ متعالیست‌ ‌از‌ اشباه‌ و امثال‌. قتاده‌ و جبائی‌ گفته‌اند ‌که‌ إِذا یَسرِ بمعنی‌ اذا جاء و أقبل‌ ‌است‌ ‌یعنی‌ سوگند بشب‌ ‌که‌ بیاید و روی‌ آورد ‌در‌ عقب‌ روز، و گویند یسری‌ بمعنی‌ یسری‌ ‌فیه‌ ‌است‌ ‌یعنی‌ شبی‌ ‌که‌ ‌در‌ ‌او‌ سیر می‌نمایند ‌در‌ اسفار، و نزد بعضی‌ مراد لیل‌ مخصوص‌ ‌است‌ نه‌ جمیع‌ لیالی‌ ‌از‌ ‌آن‌ جمله‌ مجاهد و عکرمه‌ و کلبی‌ ‌بر‌ آنند ‌که‌ مراد لیله‌ مزدلفه‌ ‌است‌ و وجه‌ اختصاص‌ ‌آن‌ اجتماع‌ مردمان‌ ‌است‌ ‌در‌ ‌آن‌ بجهت‌ طاعت‌ و عبادت‌ رحمن‌ و آمدن‌ حاج‌ ‌در‌ ‌آن‌ ‌از‌ عرفه‌ بمزدلفه‌ و گذاردن‌ نماز صبح‌ ‌در‌ ‌آن‌ و ‌از‌ آنجا بمنی‌ رفتن‌، و نزد بعضی‌ دیگر شب‌ قدر ‌است‌ و اصح‌ آنست‌ ‌که‌ مراد جمیع‌ لیالی‌ ‌باشد‌ ‌آن‌ گه‌ بجهت‌ تعظیم‌ اقسام‌ مذکوره‌ میفرماید ‌که‌: [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » محمد حسینی همدانی
وَ اللَّیل‌ِ إِذا یَسرِ:

و نیز سوگند یاد نموده‌ بتاریکی‌ و تیرگی‌ شب‌ ‌که‌ ‌در‌ اثر تابش‌ اشعه‌ خورشید ‌از‌ سوی‌ مشرق‌ تیرگی‌ شب‌ فضا ‌را‌ ‌در‌ ‌هم‌ می‌شکند.

و محتمل‌ ‌است‌ مراد خصوص‌ شب‌ مشعر ‌باشد‌ ‌که‌ حاجیان‌ ‌از‌ عرفات‌ بسوی‌ مشعر رفته‌ و ‌پس‌ ‌از‌ سپیده‌دم‌ و اداء فریضه‌ صبح‌ قریب‌ طلوع‌ خورشید حاجیان‌ بسوی‌ منی‌ رهسپار می‌شوند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  نيره تقي زاده فايند - تفسیرهدایت
[4] آیا توفیق‌ رفتن‌ ‌به‌ حج‌ ‌را‌ یافته‌ای‌، ‌ یا ‌ ‌به‌ یاد «إفاضه‌» افتاده‌ای‌ ‌که‌ سیل‌ حاجیان‌ ‌از‌ عرفات‌، ‌پس‌ ‌از‌ عبور ‌از‌ دره‌ها و گذشتن‌ ‌بر‌ کتفهای‌ تپه‌ها، تکبیر و تهلیل‌ گویان‌، ‌به‌ سوی‌ مزدلفة روانه‌ می‌شوند، ‌در‌ حالی‌ ‌که‌ ‌از‌ همه نشانه‌ها و علامتهای‌ مشخص‌ ‌خود‌ جدا شده‌اند: سرهای‌ برهنه‌، پوشیده‌ ‌در‌ لباس‌ ساده احرام‌، ‌که‌ ‌در‌ برابر ‌خود‌ هدف‌ یگانه‌ای‌ دارند و می‌خواهند ‌به‌ ‌آن‌ برسند ‌که‌ همانا رضای‌ پروردگارشان‌ ‌است‌!

‌به‌ حق‌ باید ‌گفت‌ ‌که‌ ‌اینکه‌ گذرگاه‌ یکتاپرستی‌ و یگانگی‌ و پرهیزگاری‌ و رحمت‌ ‌است‌ ... ‌اگر‌ ‌در‌ ‌آن‌ ساعتها قادر ‌بر‌ ‌آن‌ باشی‌ ‌که‌ ‌خود‌ ‌را‌ ‌از‌ مؤثرات‌ ‌اینکه‌ سیر شبانه‌ تهی‌ سازی‌ و ‌به‌ ‌آن‌ ‌از‌ بیرون‌ نگاه‌ کنی‌، چیزی‌ عجیب‌ ‌را‌ مشاهده‌ خواهی‌ کرد: چنان‌ خواهی‌ دید ‌که‌ گویی‌ زمین‌ و آسمان‌ ‌در‌ سیرند، و ‌اینکه‌ ‌که‌ ‌خود‌ شب‌ نیز ‌با‌ تو ‌در‌ گردش‌ و سیر و راهپیمایی‌ همراه‌ ‌است‌.

«وَ اللَّیل‌ِ إِذا یَسرِ‌-‌ و سوگند ‌به‌ شب‌ ‌در‌ ‌آن‌ هنگام‌ ‌که‌ سیر می‌کند.»

سوگند ‌به‌ ‌آن‌ شب‌ فراموش‌ ناشدنی‌: ‌که‌ راه‌ حق‌ پیروز می‌شود، زیرا ‌که‌ ‌خدا‌ ‌در‌ کمین‌ طاغیان‌ و طاغوتان‌ ‌است‌.گویند: لیل‌ نائم‌ شبی‌ خفته‌، و نهار صائم‌ روزی‌ روزه‌دار.

نگفتند ‌که‌ چرا‌-‌ ‌در‌ پاره‌ای‌ ‌از‌ اوقات‌‌-‌ حادثه‌ ‌را‌ ‌به‌ زمان‌ نسبت‌ می‌دهیم‌!

و گمان‌ ‌من‌ ‌آن‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌اینکه‌ کیفیت‌ هنگامی‌ صورت‌ می‌گیرد ‌که‌ امر حادث‌ ‌شده‌ همه زمان‌ ‌را‌ فرا گیرد، ‌پس‌ شب‌ خفته‌ عبارت‌ ‌از‌ شبی‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌در‌ ‌آن‌ هیچ‌ بیداری‌ دیده‌ نشود، و همچنین‌ روز روزه‌دار ‌آن‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌در‌ ‌آن‌ جز روزه‌داران‌ نبینیم‌، چنان‌ ‌که‌ خدای‌ ‌تعالی‌ گفته‌ ‌است‌: «ایام‌ نحسات‌» ‌یعنی‌ روزهایی‌ ‌که‌ ‌در‌ ‌آنها‌ چیزی‌ جز نحوست‌ دیده‌ نمی‌شود.

‌به‌ همین‌ گونه‌ هنگامی‌ ‌که‌ امر حادث‌ ‌شده‌ همه مکان‌ ‌را‌ فرا گیرد، ‌به‌ آنان‌ نامیده‌ می‌شود، چنان‌ ‌که‌ ‌خدا‌ گفته‌ ‌است‌: «وَ سئَل‌ِ القَریَةَ‌-‌ و ‌از‌ دهکده‌ بپرس‌» ‌یعنی‌ ‌از‌ همه مردم‌ ‌آن‌.

بنا ‌بر‌ ‌اینکه‌ شب‌ ‌در‌ ‌اینکه‌ جا ‌در‌ سیر بوده‌ ‌است‌، بدان‌ سبب‌ ‌که‌ سیر کردن‌ ‌آن‌ ‌را‌ فرا گرفته‌ بوده‌ ‌است‌. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  عبد بائس - تفسیر مجمع البیان
در مورد تفسیر این آیه نیز دیدگاها متفاوت است:
1 - به باور برخى منظور جنس شب مى‏باشد، درست بسان این آیه که مى‏فرماید: والیل اذا ادبر(151) و سوگند به شب آن‏گاه که تاریکى آن پشت کند و برود و به خاطر روى‏آوردن روشنایى روز، تاریکى شب به پایان برسد.
روشن است که پشت‏کردن تاریکى شب و گذشت تدریجى و حساب شده آن، آن‏گاه روى‏آوردن منظم روز و روشنایى روز به هنگام پایان شب، نخستین دلیل بر این واقعیت است که انجام‏رسان و تدبیرگر و نظام‏بخش این دو پدیده، به عزت و عظمت آراسته، و از هر ناتوانى و ناآگاهى و اشتباه پاک و منزه است.
نکته دیگر در آیه این است که قرآن سیر و حرکت را به شب اضافه مى‏کند، چراکه گویى شب بسان یک موجود زنده است که به سوى روشنایى صبح و مسیر خورشید و حرکت آن در مدار خویش از افق تا افق دیگر حرکت مى‏کند.
از دیدگاه «قتاده» و «جیایى» واژه «یسر» به معنى «جاء» آمده و منظور این است که: و سوگند به شب آن‏گاه که به سوى ما روى مى‏آورد؛ با این بیان جنس شب یا همه شب‏ها مورد نظر است.
2 - در این مورد که منظور از شب در آیه مورد بحث، همه شب‏هاست یا شبى معلوم، دیدگاه‏ها متفاوت است.
پاره‏اى آن را به همه شب‏ها تفسیر کرده‏اند، و پاره‏اى نیز به شب ویژه‏اى، نظیر شب قدر و یا شب عید قربان.
اما به باور گروهى از جمله «مجاهد»، «عکرمه» و «کلبى» منظور شب عید قربان است، که زائران خانه خدا از «عرفات» به «مزدلفه» براى عبادت خدا روان مى‏گردند، و پس از گذراندن شب در آن سرزمین به حال دعا و نیایش و پرستش خدا، به هنگام سپیده‏دم نماز را خوانده، و به سوى سرزمین «منا» حرکت مى‏نمایند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  صديقه حيدري - تفسیر نمونه
گـوئى شـب مـوجـودزنـده اى است و داراى حس و حرکت که در تاریکى خودگام برمى دارد، و به سوى صبحى روشن حرکت مى کند.

اگر الف و لام ((اللیل)) به معنى عموم باشد تمام شبها را شامل مى شود که خود آیتى است از آیات خد، و پدیده اى است از پدیده هاى مهم آفرینش.

و اگر الف و لام آن عهد باشد اشاره به شب معینى است ، و به تناسب سوگندهاى گذشته منظور شب عید قربان است که حاجیان از عرفات به ((مزدلفه))(مشعرالحرام) و بعد از گذراندن شب در آن وادى مقدس به هنگام طلوع آفتاب به سوى سرزمین منى روان مى شوندـ این تفسیر در روایاتى که از معصومین نقل شده نیز آمده است.
به هر حال شب از آیات عظمت الهى است ، و از موضوعات پراهمیت عالم هستى ، شب حرارت هوا را تـعـدیـل مى کند، و به همه موجودات آرامش مى بخشد،و جو آرامى براى راز و نیاز به درگاه خدا فراهم مى سازد. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  علي اصغر - ابوالفضل بهرام پور
وَ اللَّیْلِ إِذا یَسْرِ: بعضی گفته اندمرادازآنشب عیدقربان است وبرخی گفته اندمرادازآن آخرهرشبی است که بهترین وقت برای ذکرخداونمازشب است [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.