از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید تفسیر ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » تفسیر المیزان - خلاصه
(ارم ذات العماد):(همان قوم ارم ، شهری که بناهای ستوندار داشت ) [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حاجيه تقي زاده فانيد - احسن الحدیث
«ارم‌ ...» عطف‌ بیان‌ ‌است‌ ‌از‌ «بعاد» و تقدیر ‌آن‌: «ا ‌لم‌ تر کیف‌ فعل‌ ربک‌ بارم‌ ذات‌ العماد» می‌باشد و ‌اگر‌ اینطور نبود معلوم‌ نمی‌شد ‌که‌ ‌آن‌ شهر مربوط ‌به‌ قوم‌ عاد بوده‌ ‌است‌.

[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر اثنا عشری‏
إِرَم‌َ ذات‌ِ العِمادِ (7)إِرَم‌َ: (عطف‌ بیان‌ عاد) ‌یعنی‌ سبط ارم‌، و اینها عاد اولی‌اند ‌که‌ ‌به‌ اسم‌ جد ‌خود‌ تسمیه‌ یافته‌اند، ‌ یا ‌ اسم‌ بلد ‌آنها‌ ‌باشد‌. ‌پس‌ ‌در‌ وصف‌ عادیان‌ فرماید ‌که‌:

ذات‌ِ العِمادِ: صاحبان‌ قامت‌های‌ بزرگ‌. گویند استخوان‌های‌ تن‌ ‌هر‌ یک‌ ‌از‌ ‌ایشان‌ مانند ستونی‌ ‌بود‌ و ‌قد‌ و قامت‌ ‌آنها‌ کمتر ‌از‌ هزار گز و پانصد و چهار صد نبوده‌. روایت‌ ‌است‌ ‌از‌ قوم‌ عاد ‌که‌ مردانی‌ بودند ‌که‌ ‌ایشان‌ ‌را‌ ‌با‌ گروهی‌ ‌که‌ خصومت‌ افتادی‌، قوت‌ و توانائی‌ ‌ایشان‌ ‌اینکه‌ قدر ‌بود‌ ‌که‌ سنگی‌ ‌از‌ کوه‌ ‌به‌ اندازه‌ ‌آن‌ قبیله‌ بریدی‌ و بیاوردی‌ و ‌بر‌ سر ‌آنها‌ انداختی‌، همه‌ ‌به‌ یکبار هلاک‌ شدی‌.«1»

نزد بعضی‌ توصیف‌ ‌آنها‌ ‌به‌ ذات‌ العماد، ‌به‌ اعتبار ‌آن‌ ‌بود‌ ‌که‌ اهل‌ خیمه‌ و خرگاه‌ صحرانشین‌ و خیمه‌های‌ ‌آنها‌ ‌بر‌ ستون‌ها ‌بر‌ افراشته‌ ‌بود‌. اشهر ‌آن‌ ‌است‌ ‌که‌ ارم‌ بلده‌ عادیان‌ ‌است‌. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر راهنما

1 - قوم عاد، داراى سرزمینى به نام «ارم»

إرم ذات العماد

کلمه «إرم»، بدل اشتمال براى «عاد» است; زیرا تخریب آن با عذاب الهى، عقوبتى بود که بر قوم عاد وارد شد. بنابراین مفاد آیه شریفه این است که: «آیا ندیدى خداوند با عاد چه کرد؟ آیا ندیدى با ارم چه کرد؟»

2 - «اِرم»، سرزمینى داراى ساختمان هاى مرتفع

إرم ذات العماد

«عماد»، به معناى ساختمان هاى بلند است و به یک ساختمان «عمادة» گفته مى شود. (مصباح)

3 - استحکام سرزمین عاد و عظمت ساختمان هاى آن، مانع تأثیر عذاب الهى در تخریب و نابودى آن نبود.

کیف فعل ربّک ... إرم ذات العماد

4 - قوم عاد، مردمى متمدن و آشنا با فن ساختمان سازى

إرم ذات العماد

5 - «ارم»، نام دیگر قوم عاد*

إرم ذات العماد

درباره مراد از «ارم»، احتمالات گوناگونى داده شده است; از جمله این که «ارم»، نام مرد یا زنى بود که قوم عاد از او پدید آمده بود. دیگر این که نام سرزمین عاد است که دمشق یا اسکندریه است. (قاموس)

6 - قوم عاد، مردمى بلندقامت و پرقدرت *

إرم ذات العماد

چنانچه «ارم» نامِ قوم عاد باشد، توصیف آنان به «ستون دار»، کنایه از نیرومندى و قامت رشید آنان خواهد بود. گفتنى است که در این برداشت، «عماد» به معناى عمود و ستونى گرفته شده است که خانه را بر آن استوار مى کنند. (لسان العرب)
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر منهج الصادقین
(7)‌-‌ إِرَم‌َ عطف‌ بیان‌ عاد ‌است‌ ‌بر‌ تقدیر مضاف‌ ای‌ سبط ارم‌ و اینها عاد اولی‌اند ‌که‌ باسم‌ جد ‌خود‌ تسمیه‌ یافته‌اند نه‌ عاد اخیره‌ ‌که‌ ‌بعد‌ ‌از‌ ‌ایشان‌ ‌بود‌ و ‌ایشان‌ ‌را‌ بنی‌ لقیم‌ می‌گفتند ‌پس‌ تقیید عاد بارم‌ بجهت‌ ایذان‌ ‌است‌ بآنکه‌ ‌ایشان‌ عاد اولی‌ قدیمه‌اند نه‌ اخیره‌ و گویند ارم‌ نام‌ بلده ‌ایشان‌ ‌است‌ ‌بر‌ ‌اینکه‌ تقدیر مراد اهل‌ ارم‌ باشند و منع‌ صرف‌ ‌آن‌ بجهت‌ علمیت‌ و تأنیث‌ ‌است‌ چه‌ ‌آن‌ ‌ یا ‌ اسم‌ قبیله‌ ‌است‌ و ‌ یا ‌ اسم‌ بلدة چنان‌ ‌که‌ مذکور شد ‌پس‌ ‌در‌ صفت‌ عادیان‌ می‌فرماید ‌که‌ ذات‌ِ العِمادِ خداوندان‌ قامتهای‌ بزرگ‌ و گویند استخوانهای‌ تن‌ ‌هر‌ یک‌ ‌از‌ ‌ایشان‌ چون‌ ستونی‌ ‌بود‌ و درازی‌ بالای‌ ‌هر‌ کدام‌ کمتر ‌از‌ هزار گز و پانصد گز و چهار صد گز نبود ‌او‌ پیغمبر روایت‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌از‌ قوم‌ عاد مردانی‌ بودند ‌که‌ ‌ایشان‌ ‌را‌ ‌با‌ گروهی‌ ‌که‌ خصومت‌ افتادی‌ قوت‌ و توانایی‌ ‌ایشان‌ اینقدر بودی‌ ‌که‌ سنگی‌ ‌از‌ کوه‌ ببریدندی‌ باندازه‌ ‌آن‌ قبیله‌ و بیاوردندی‌ و ‌بر‌ سر ‌آن‌ قبیله‌ زدندی‌ و همه‌ ‌را‌ بیکبار هلاک‌ کردندی‌ و بعضی‌ گفته‌اند ‌که‌ توصیف‌ ‌ایشان‌ بذات‌ العماد بآن‌ اعتبار ‌است‌ ‌که‌ اهل‌ خیمه‌ و خرگاه‌ بودند و همه‌ صحرانشین‌ بودندی‌ و خیمهای‌ ‌ایشان‌ ‌بر‌ ستونها برافراشته‌ ‌بود‌. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیرآسان
7‌-‌ إِرَم‌َ ذات‌ِ العِمادِ‌-‌ مفسرین‌ ‌در‌ باره تفسیر ‌اینکه‌ ‌آیه‌ اقوال‌ فراوانی‌ دارند ‌که‌ دو تای‌ ‌آنها‌ ‌با‌ ظاهر ‌آیه‌ مناسبت‌ بیشتری‌ دارند. یکی‌ اینکه‌ منظور ‌از‌ إِرَم‌َ ذات‌ِ العِمادِ‌-‌ چنانکه‌ ‌در‌ تفسیر المیزان‌ میگوید‌-‌شهر بی‌نظیری‌ بوده‌ متعلق‌ بقوم‌ هود و دارای‌ ستونهای‌ فراوانی‌ بوده‌ ‌است‌.

و دیگر اینکه‌ منظور ‌از‌ إِرَم‌َ ذات‌ِ العِمادِ: قبیله‌ای‌ بوده‌ ‌است‌ ‌که‌ فوق‌ العاده‌ قوی‌ بوده‌اند‌ [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » محمد حسینی همدانی
إِرَم‌َ ذات‌ِ العِمادِ

گفته‌ ‌شده‌ ارم‌ شهر معمور و بزرگی‌ بوده‌ ‌که‌ دارای‌ قصرها و عمارات‌ و ساختمان‌های‌ بسیار عالی‌ بی‌مانند بوده‌ ولی‌ ‌از‌ نظر سبقت‌ زمانی‌ و عهد قوم‌ عاد آثارآنان‌ نیز محو ‌شده‌ ‌است‌.

[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  نيره تقي زاده فايند - تفسیرهدایت
[7] عاد کیان‌اند! آنان‌ عاد نخستین‌ ‌از‌ قبیلة إرم‌ ‌یعنی‌ ‌آن‌ کسانند ‌که‌ ‌در‌ شهر ارم‌ ساکن‌ بودند و ‌در‌ ‌آن‌ کاخهای‌ افراشته‌ بنا نهادند.

«إِرَم‌َ ذات‌ِ العِمادِ‌-‌ ارم‌ صاحب‌ ستون‌.»

بعضی‌ گفته‌اند: ارم‌ جد عاد ‌است‌، و بعضی‌ دیگر ‌اینکه‌ ‌که‌: نسب‌ قبیله ثمود نیز ‌به‌ ‌او‌ باز می‌گردد. و سومی‌ گفته‌ ‌است‌: معنی‌ «ارم‌» کهنه‌ و قدیمی‌ و اصل‌ ‌آن‌ ‌از‌ «رمیم‌» ‌است‌ بدان‌ جهت‌ ‌که‌ دو عاد بوده‌ ‌است‌: یکی‌ عاد قدیمی‌ ‌که‌ پروردگار ‌ما درباره ‌آن‌ گفته‌ ‌است‌: وَ أَنَّه‌ُ أَهلَک‌َ عاداً الأُولی‌،«2» و دیگری‌ گفته‌ ‌است‌: کلمه‌ نام‌ اشخاص‌ نیست‌ بلکه‌ نام‌ منطقه‌ای‌ ‌است‌ ‌که‌ قبیله عاد ‌در‌ ‌آن‌ ساکن‌ بودند، و منافاتی‌ ندارد ‌که‌ نام‌ مشترک‌ میان‌ قبیله‌ و سرزمین‌ ‌ایشان‌ ‌باشد‌، چه‌ عادت‌ ‌بر‌ نامیدن‌ سرزمین‌ ‌به‌ نام‌ اهل‌ ‌آن‌ رایج‌ بوده‌ ‌است‌. ‌پس‌ کلمه‌ ‌خود‌ صفت‌ ارم‌ ‌یعنی‌ شهری‌ می‌شود ‌که‌ عاد ‌در‌ ‌آن‌ سکونت‌ داشته‌اند، و کلمه «عماد» ‌به‌ معنی‌ بناهای‌ بلند قرار گرفته‌ ‌بر‌ روی‌ ستونها ‌است‌، و ‌به‌ همین‌ سبب‌ اعراب‌ می‌گویند: فلانی‌طویل‌ العماد ‌است‌، و ‌آن‌ وقتی‌ ‌است‌ ‌که‌ خانه ‌او‌ ‌در‌ میان‌ خانه‌های‌ دیگر ‌با‌ بلندتر بودن‌ نشانه‌ای‌ ‌برای‌ دیدار کننده‌ ‌به‌ شمار می‌رود. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  سمانه عباس نژاد - تفسیر المیزان
کلمه (عماد) که جمعش عمد مى آید به معناى پایه اى است که ساختمان بدان تکیه دارد.
مراد از (ارم ذات العماد)
و ظاهر دو آیه مورد بحث این است که : (ارم ) نام شهرى براى قوم عاد بوده شهرى آباد و بى نظیر و داراى قصرهاى بلند و ستونهاى کشیده و در زمان نزول این آیات اثرى از آنان باقى نمانده ، آثارشان به کلى از بین رفته بود، و هیچ دسترسى بر جزئیات تاریخ آنها نمانده بود، البته ممکن است چیزى از تاریخ آنان در افسانه ها آمده باشد، ولى مدرک قابل اعتمادى ندارد، تنها خاطره قابل اعتمادى که از آنها بر جاى مانده همین مقدارى است که قرآن کریم نقل کرده و به طور اجمال مى فهماند که قوم عاد بعد از قوم نوح بودند و در احقاف زندگى مى کردند، و مردمى درشت هیکل و نیرومند، و در عهد خود از سایر اقوام متمدن تر بودند، شهرهایى آباد و خرم و زمین هایى حاصلخیز و باغهایى از خرما و انواع زراعت ها داشتند، و در بین اقوام دیگر مقامى ارجمند داشتند، که شرح داستانشان در تفسیر سوره هود گذشت .
ولى بعضى گفته اند: مراد از ارم همان قوم عاد است ، و اگر قوم عاد را ارم خوانده بدان جهت بوده که چون کلمه (ارم ) نام پدر بزرگ این قوم بوده لذا خود قوم را هم ارم گفتند، همانطور که تیره اى از اهل مکه را قریش مى نامند و معنایش قریشیان است ، و یا یهودیان را اسرائیل مى نامند، با اینکه منظور بنى اسرائیل است ، و مراد از ذات عماد بودن آنان ، نیرومندى و سطوت ایشان است .
و معناى آیه این است که : آیا ندیدى که پروردگارت به قوم عاد که همان قوم ارم باشند چه کرد؟ قوم ارم که مردمى نیرومند و قهرمان بودند، و نظیرشان در هیچ سرزمینى خلق نشده بود که مانند آنان درشت هیکل و نیرومند باشند، و تسمه از پشت همه بلاد و یا همه اقطار زمین کشیده باشند، و لیکن این معنا از ظاهر لفظ آیه بعید است
و از آن دورتر معنایى است که بعضى دیگر کرده و گفته اند که : مراد از ذات العماد بودن آنان ، این است که تا هوا مساعد بوده در شهر خود بودند و در فصول دیگر به نقاط خوش آب و هوا رفته سپس مجددا به منزل خود بر مى گشتند.
و داستان بهشت ارم یکى از افسانه هاى معروف قدیمى است ، که از وهب بن منبه و کعب الاحبار روایت شده .
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  عبد بائس - تفسیر مجمع البیان
در آیه شریفه خداى فرزانه روى سخن را به پیامبر گرامى مى‏کند، تا با یادآورى سرنوشت دردناک و تفکرانگیر جامعه‏ها و حکومت‏هاى خودکامه پیشین - که عمرهایى طولانى‏تر و قدرت و امکاناتى بیشتر از ظالمان و حق ناپذیران پس از خود داشتند - به کفر گرایان عصر رسالت هشدار دهد.
گفتنى است که منظور از «عاد»، جامعه و مردمى بودند که «هود» براى هدایت آنان برانگیخته شد.
در تفسیر واژه «ارم» دیدگاه‏ها یکسان نیست:
1 - از دیدگاه برخى این واژه نام قبیله است. «ابوعبیده» مى‏گوید عادیان دو قبیله بودند: قبیله‏اى که در گذشته‏اى دور مى‏زیسته که قرآن از آن به عادیان نخست تعبیر مى‏کند و مى‏فرماید: و انه اهلک عاد الاولى(153) و اوست که عادیان قدیم را نابود ساخت، و دیگر قبیله و جامعه‏اى که خدا «هود» را براى هدایت آنان فرمان بعثت داد. اما از دیدگاه «محمد بن اسحاق» واژه «ارم» نام نیاى بزرگ قوم عاد مى‏باشد.
«قتاده» و «مقاتل» برآنند که: نام قبیله‏اى از قوم عاد است. آنان فرمانروایى داشتند که بسیار توانمند و چیره‏دست بود، و عاد نام پدر آنان بود.
2 - گروهى از جمله «عکرمه» بر این باورند که «ارم» نام سرزمین و یا شهر است.
پاره‏اى پا را فراتر نهاده و برآنند که «ارم» نام شهر «اسکندریه» است.
و به باور برخى، منظور بهشت و شهرى است که «شدّاد» آن را ساخت، اما هنگامى که خواست وارد آن گردد با خروشى آسمانى نابود شد.
3 - «جبایى» مى‏گوید: واژه «ارم»، نه نام قبیله است و نه شهر، بلکه لقب «عاد» است و با این عنوان شناخته مى‏شد.
از «حسن» آورده‏اند که «عاد» را به صورت اضافه به «ارم» مى‏خواند. و برخى نیز بر آنند که این واژه نام دیگر «عاد» مى‏باشد، چرا که او دو نام داشت: «عاد» و «ارم».
نکته دیگر این است که: آن دانشمندانى که واژه «ارم» را نام شهر عنوان ساخته‏اند براى آیه تقدیر گرفته‏اند که این‏گونه است:«الم‏تر کیف فعل ربک بعاد صاحب ارم...»
از دیدگاه «ابن عباس» این قبیله در فصل بهار صاحب چادرها و ستوهاى بسیار بودند که در منزلگاه‏هاى گوناگون آنها را بر مى‏افراشتند، و با تمام شدن گل‏ها و گیاهان در یک منطقه به منطقه دیگرى کوچ مى‏کردند و سرانجام به خانه‏هاى خود باز مى‏آمدند.
و از دیدگاه گروهى منظور این است که: آ نان داراى نعمت‏هاى بسیار و قدرت و امکانات فراوانى بودند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.