از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید تفسیر ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » تفسیر المیزان - خلاصه
(و للاخره خیر لک من الاولی ):(و مسلما آخرت برای تو از دنیا بهتر است ) [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حاجيه تقي زاده فانيد - تفسیر راهنما

1 - جهان آخرت براى پیامبر(ص)، داراى مزایایى فراوان تر از دنیا است.

و للأخرة خیر لک من الأُولى

2 - خداوند، با نوید آخرتى بهتر از دنیا براى پیامبر(ص)، آن حضرت را به تداوم عنایت هاى خویش و نبود هیچ بغض و نفرتى نسبت به او، مطمئن ساخت.

ما ودّعک ... و للأخرة خیر لک من الأُولى

3 - افراد متروک و مبغوض خداوند، در جهان آخرت محروم تر از وضع دنیایى خویش خواهند بود.

و للأخرة خیر لک من الأُولى

این آیه مى تواند تعلیل براى آیه قبل باشد; یعنى، چون آخرت تو بهتر از دنیاى تو است، پس بدان که خداوند تو را مبغوض نداشته است.

4 - خیر دنیا و آخرت، به دست خداوند است.

ربّک ... و للأخرة خیر لک من الأُولى

5 - قرآنْ پیشاپیش، رهایى پیامبر(ص) را از روى گردانى و خشم خداوند تا پایان عمر آن حضرت، خبر داده است.

و للأخرة خیر لک من الأُولى

مراد از «آخرت» و «اُولى» چه دنیا و آخرت باشد و چه آغاز و فرجام زندگانى دنیوى پیامبر(ص) ـ چنانچه برخى از مفسران احتمال داده اند ـ آیه شریفه سلامت کامل پیامبر(ص) را، از هرگونه انحراف که به خشم خداوند بینجامد، پیشگویى کرده است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر منهج الصادقین
(4)‌-‌ وَ لَلآخِرَةُ و ‌هر‌ آینه‌ ‌آن‌ سرای‌ دیگر خَیرٌ لَک‌َ بهترست‌ مر تو ‌را‌ مِن‌َ الأُولی‌ ‌از‌ ‌اینکه‌ سرای‌ ‌یعنی‌ کرامت‌ خدای‌ بتو ‌در‌ آخرت‌ مر تو ‌را‌ بهتر ‌است‌ ‌از‌ کرامت‌ ‌او‌ ‌در‌ دنیا چه‌ آخرت‌ باقی‌ ‌است‌ و خالص‌ ‌از‌ شوائب‌ و دنیا فانی‌ ‌است‌ و مشوب‌ بمصایب‌ و نوائب‌ و ‌از‌ جمله‌ کرامت‌ تو ‌در‌ آخرت‌ اینست‌ ‌که‌ مقدم‌ و پیشوای‌ همه انبیاء و رسل‌ باشی‌ ‌هم‌ چنان‌ ‌که‌ ‌گفت‌

(آدم‌ و ‌من‌ دونه‌ تحت‌ لوائی‌ یوم القیمة)

و امت‌ تو ‌بر‌ جمیع‌ امم‌ سابقه‌ شاهد باشند و درجات‌ ‌ایشان‌ ‌از‌ درجات‌ سایر امم‌ انبیاء ارفع‌ ‌بود‌ و اعلی‌ مراتب‌ همه ‌ایشان‌ بشفاعت‌ تو ‌باشد‌ و ‌غیر‌ ‌آن‌ ‌از‌ کرامات‌ سنیه‌، ‌از‌ ‌إبن‌ عباس‌ روایتست‌ ‌که‌ حضرت‌ ‌رسول‌ صلّی‌ اللّه‌ ‌علیه‌ و آله‌ و سلّم‌ ‌را‌ بشارت‌ دادند بعضی‌ بفتحی‌ ‌که‌ امت‌ ‌او‌ ‌را‌ ‌در‌ دنیا خواهد ‌بود‌ و اکثر بلاد ‌در‌ حوزه‌ تصرف‌ ‌ایشان‌ ‌در‌ خواهد آمد و ‌آن‌ حضرت‌ بدان‌ مسرور گشت‌ و ‌اینکه‌ ‌آیه‌ آمد ‌که‌ آخرت‌ ترا بهتر ‌است‌ ‌از‌ دنیا ‌یعنی‌ کرامتی‌ حقتعالی‌ بتو ارزانی‌ خواهد داشت‌ و ‌آن‌ هزار هزار قصر ‌است‌ ‌در‌ بهشت‌ ‌از‌ مروارید و خاک‌ ‌آن‌ مشک‌ اذفر و ‌در‌ ‌هر‌ کوشکی‌ ‌از‌ ازواج‌ و خدم‌ و حشم‌ و حور و نعم‌ و امتعه‌ آنچه‌ لایق‌ ‌آن‌ ‌بود‌ ‌بر‌ اتم‌ وصف‌ بهتر ‌است‌ ‌از‌ کرامت‌ ‌اینکه‌ سرای‌ ‌که‌ فتح‌ بلاد ‌است‌، ‌ یا ‌ آنکه‌ نهایت‌ امر تو بهتر ‌است‌ ‌از‌ بدایت‌ چه‌ ساعت‌ بساعت‌ ‌بر‌ درجه‌ رفعت‌ متصاعدی‌ و ‌بر‌ ذروه کمال‌ مترقی‌. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیرآسان
4‌-‌ وَ لَلآخِرَةُ خَیرٌ لَک‌َ مِن‌َ الأُولی‌‌-‌ منظور ‌از‌ کلمه آخرت‌: عالم‌ آخرت‌ و مقصود ‌از‌ کلمه (اولی‌) دنیا میباشد. ‌إبن‌ عباس‌ میگوید: پیامبر اعظم‌ اسلام‌ ‌آن‌ فتح‌ و پیروزیهائی‌ ‌را‌ ‌که‌ امتش‌ ‌بعد‌ ‌از‌ ‌آن‌ حضرت‌ کردند ‌در‌ عالم‌ خواب‌ دید و خوشنود شد. بعدا ‌اینکه‌ ‌آیه‌ آمد ‌که‌ عالم‌ آخرت‌ و خوشنودی‌ ‌آن‌ ‌برای‌ تو ‌از‌ خوشنودی‌های‌ دنیا بهتر ‌است‌‌-‌ [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیرهدایت
«وَ لَلآخِرَةُ خَیرٌ لَک‌َ مِن‌َ الأُولی‌‌-‌ و ‌هر‌ آینه‌ ‌آن‌ جهان‌ تو ‌را‌ بهتر ‌از‌ ‌اینکه‌ جهان‌ ‌است‌.»

گفته‌اند: ‌برای‌ ‌او‌ ‌در‌ آخرت‌ هزار هزار کاخ‌ ‌از‌ مروارید خواهد ‌بود‌ ‌که‌ خاک‌ ‌آنها‌ ‌از‌ مشک‌ ‌است‌، و ‌در‌ ‌هر‌ کاخ‌ ‌به‌ اندازه کافی‌ همسران‌ و خدمتکاران‌ و ‌هر‌ چه‌ مطلوب‌ ‌است‌ ‌به‌ بهترین‌ صورت‌.«6»

و بعضی‌ گفته‌اند ‌که‌ آخرت‌ ‌به‌ معنی‌ مستقبل‌ ‌است‌، و ‌در‌ ‌آن‌ بشارتی‌ ‌برای‌ پیامبر ‌است‌ ‌به‌ ‌اینکه‌ ‌که‌ ‌به‌ پیروزی‌ بزرگ‌ دست‌ خواهد یافت‌.

[5] و ‌به‌ نظر ‌من‌، بزرگترین‌ چیزی‌ ‌که‌ پیامبر ‌در‌ برابر جهادش‌ ‌در‌ راه‌ ‌خدا‌ و تحمل‌ رنج‌ رسالتی‌ ‌که‌ ‌از‌ رنج‌ همه‌ انبیا بیشتر بوده‌ ‌است‌ ‌به‌ ‌آن‌ بشارت‌ داده‌ ‌شده‌، شفاعت‌ ‌است‌، ‌از‌ ‌آن‌ روی‌ ‌که‌ قلب‌ بزرگ‌ ‌او‌ ‌به‌ دوستی‌ انسان‌ می‌تپید، و هدف‌ اعلای‌ ‌او‌ رهانیدن‌ بشریت‌ ‌از‌ بار سنگین‌ شرک‌ و نادانی‌ و زنجیرهای‌ بردگی‌ و عقب‌ماندگی‌ و فقر و بیماری‌ ‌بود‌، و ‌حتی‌ ‌در‌ روز قیامت‌ ‌که‌ همه مردمان‌، و همراه‌ ‌با‌ ‌ایشان‌ پیامبران‌، ‌بر‌ ‌خود‌ می‌ترسند، و نفسی‌ نفسی‌ (خودم‌، خودم‌) می‌گویند، ‌رسول‌ اللّه‌‌-‌ ‌صلی‌ اللّه‌ ‌علیه‌ و آله‌‌-‌ ‌را‌ چنان‌ می‌بینند ‌که‌ پروردگار ‌خود‌ ‌را‌ ‌به‌ شفاعت‌ می‌خواند و می‌گوید: امّتی‌ امّتی‌ (امتم‌ امتم‌). و ‌در‌ سخت‌ترین‌ لحظات‌ زندگیش‌ ‌که‌ سکرات‌ موت‌ ‌بر‌ ‌او‌ فرود آمده‌ ‌بود‌، ‌به‌ گیرنده روح‌ ‌خود‌ می‌گفت‌: ‌بر‌ ‌من‌ سخت‌ بگیر و رنج‌ امتم‌ ‌را‌ کمتر کن‌. چنین‌ قلب‌ بزرگی‌ ‌را‌ چیزی‌ جز دوستی‌ ‌خدا‌ و بندگان‌ ‌خدا‌ پر نمی‌کند، و جز رهانیدن‌ بندگان‌ ‌خدا‌ ‌در‌ دنیا ‌از‌ گمراهی‌ ‌با‌ دعوت‌ و جهاد، و ‌در‌ آخرت‌ ‌با‌ شفاعت‌ کردن‌ ‌از‌ آتش‌ خرسند نمی‌سازد، و ‌به‌ همین‌ جهت‌ آیه ‌بعد‌ همچون‌ تفسیری‌ ‌از‌ آیه سابق‌ آمده‌ ‌است‌. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » محمد حسینی همدانی
وَ لَلآخِرَةُ خَیرٌ لَک‌َ مِن‌َ الأُولی‌:

‌با‌ اینکه‌ ‌در‌ دنیا مشمول‌ فضل‌ و مقام‌ سامی‌ رسالت‌ و خاتمیت‌ ‌شده‌ و یگانه‌ مقام‌ محمود عبودیت‌ و ارتقاء آنست‌ ولی‌ حیات‌ ‌رسول‌ گرامی‌ ‌در‌ عالم‌ آخرت‌ ‌که‌ محصول‌ حیات‌ و زندگی‌ دنیا ‌است‌ بهتر و درخشان‌تر خواهد ‌بود‌ و پیوسته‌ مشمول‌ فضل‌ و کرامت‌ وجودی‌ ‌در‌ دنیا و آخرت‌ بوده‌ و حیات‌ وی‌ ‌در‌ همه‌ عوالم‌ بطور اطلاق‌ خیر محض‌ و نور خالص‌ ‌است‌ و یگانه‌ مسطوره‌ صفات‌ ساحت‌ ربوبی‌ ‌در‌ همه‌ عوالم‌ خواهد ‌بود‌. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  نيره تقي زاده فايند - مجمع البیان
و بى گمان پاداش پر شکوه و نعمت‏هاى پاینده خدا در سراى آخرت از دنیا و نعمت‏هاى زودگذر و فناپذیر آن بهتر است.
«ابن عباس» مى‏گوید: خداى فرزانه در بهشت پر طراوت و زیبا قصرها و سراهاى بى شمارى از «لوءلوء» براى آن حضرت آماده ساخته است، که خاک آن از مشک عطرآگین‏تر است، و در هر کاخى، از همسران و همدمان و خدمت‏گزاران زیبا گرفته تا انواع نعمت‏ها، به بهترین شکل و کامل‏ترین صورت براى او موجود است.
به باور پاره‏اى منظور این است که: و بى تردید بخش پایانى عمر تو اى پیامبر! براى تو از بخش نخست آن، از نظر موفقیت و پیروزى و رسیدن به هدفها و آرمان‏ها بهتر است، و راه و رسم عادلانه‏ات جهان‏گستر خواهد شد. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مسعود ورزيده - تدبرقران


وَلَلآخِرَةُ خَیْرٌ لَکَ مِنَ الأولَى (۴)آخرت برای تو بهتر از دنیا است( به یک مفهوم بالاتر آینده برای تو بهتر از گذشته است) اگر در این جا آخرت را به معنای آینده در نظر بگیریم، آخرت مصطلح هم در داخل آن هست. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیرنمونه
سپس اضافه مى‏کند : بى شک جهان آخرت براى تو از این دنیا بهتر است ( و للاخرة خیر لک من الاولى).
تو در این جهان مشمول الطاف او هستى ، و در آخرت بیشتر و بهتر ، نه در کوتاه مدت مورد غضب پروردگار خواهى بود ، و نه در دراز مدت ، کوتاه سخن اینکه تو در دنیا و آخرت عزیزى ، در دنیا عزیز و در آخرت عزیزتر.
بعضى از مفسران آخرت و اولى را اشاره به آغاز و پایان عمر پیغمبر (صلى‏الله‏علیه‏وآله‏وسلّم‏) دانسته‏اند و گفته‏اند منظور این است که تو در آینده عمرت موفق‏تر و پیروزتر خواهى بود ، و این اشاره به گسترش اسلام و پیروزیهاى مکرر مسلمین بر دشمنان ، و فتوحات آنها در غزوات ، و بارور شدن نهال توحید ، و برچیده شدن آثار شرک و بت‏پرستى است .
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  آسيه افشار - انوار درخشان، ج‏18، ص: 186
وَ لَلْآخِرَةُ خَیْرٌ لَکَ مِنَ الْأُولى‏:
با اینکه در دنیا مشمول فضل و مقام سامى رسالت و خاتمیت شده و یگانه مقام محمود عبودیت و ارتقاء آنست ولى حیات رسول گرامى در عالم آخرت که محصول حیات و زندگى دنیا است بهتر و درخشان‏تر خواهد بود و پیوسته مشمول فضل و کرامت وجودى در دنیا و آخرت بوده و حیات وى در همه عوالم بطور اطلاق خیر محض و نور خالص است و یگانه مسطوره صفات ساحت ربوبى در همه عوالم خواهد بود [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.