آرشیو مقالات
[ درج مقاله جدید ] عبارت :
 نويسنده : سیدابراهیم غیاث الحسینی
 کلید واژه :
 انجیل شیطانی
 نويسنده : سیدابراهیم غیاث الحسینی
 کلید واژه :
 10 معجزه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله
 نويسنده : سیده منصوره خادم
 کلید واژه :
 همان طور که با غرور ایستاده بود، ناگهان صدایی شنید و احساس کرد که دارد خرد می شود. نگاهی به پایین انداخت و سنگتراشی را دید که با چکش و قلم به جان او افتاده است...
 نويسنده : سیده منصوره خادم
 کلید واژه :
  گاهی اوقات ما وقتمان را برای یافتن مقصر و مسئول یک روخداد صرف می کنیم، چه در روابط، چه محل کار یا افرادی که می شناسیم و فراموش می کنیم کمی ملایمت و تعادل برای حمایت از روابط انسانی باید داشته باشیم. در نهایت، آیا نباید بخشیدن کسی که دوستش داریم آسان ترین کار ممکن در دنیا باشد؟ داشته هایتان را گرامی بدارید. غم ها، دردها و رنجهایتان را با نبخشیدن دوچندان نکنید.
 نويسنده : سیدابراهیم غیاث الحسینی
 کلید واژه :
 ولایت
 نويسنده : سیدابراهیم غیاث الحسینی
 کلید واژه :
 اثرات قرآن خواندن در دوران بارداری
 نويسنده : سیدابراهیم غیاث الحسینی
 کلید واژه : اثر عاشورا در سایر ادیان
 اثر عاشورا در سایر ادیان
 نويسنده : مرضیه علمدار .ب
 کلید واژه :
 سوار تاکسی بین شهری شدم، مسیرم تهران و … بود.
اصلا با راننده درباره مقدار کرایه صحبتی نکردم از بابت پول هم نگران نبودم
اما وسط های راه که بیابان بود، ...
 نويسنده : مرضیه علمدار .ب
 کلید واژه :
 مردی به دربار حاکم می رود و با ناله و فریاد می خواهد تا او را ملاقات کند. سربازان مانع ورودش می شوند. حاکم ناله و فریاد مرد را می شنود و می پرسد ماجرا چیست؟
 نويسنده : مرضیه علمدار .ب
 کلید واژه :
 شاید تغییراتی کوچک در نگرش وعملکردمان چندان مهم تلقی نشود اما گاه تاثیرات شگرفی بر زندگی خودمان و عزیزان دور و نزدیکمان می گذارد
  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 175
  • >
  • >>