لیست نکته های مسعود بهشتي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره بقرة آیه 143 - درمورد تغییر قبله از بیت المقدس به کعبه
عنوان میانه در مورد قبله و مسلمانان در متن ایه
توضیح : منظور ازوسط در این آیه این است که کعبه از نظر جغرافیایی در جنوب قرار گرفته است که خط میانه غرب و شرق جغرافیای است که غرب جهت بیت المقدس برای یهودیانی است که در شامات و بابل بودند و شرق جهتی بود که طرفداران مسیحی حضرت مسیح (ع) به محل تولد ایشان _یعنی بیت المقدس _بود و با این تغییر جهت مسلمانان به جهت میانه این دو جهت _یعنی _جنوب ؛ اقامه نماز می کنند و از این حیث دین اسلام و مسلمانان میانه واعتدال و نمونه و گواه معرفی شده است .
قالب : لغوی گوینده : مسعود بهشتی
منبع : تفسیر نمونه موضوع اصلی : کعبه
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حمد آیه 2 - در مورد نقش های خداوند متعال
خداوند متعال دونقش دارد:
1- اله بودن یعنی ذات مقدسی که تنها او در خور است تا مورد بندگی قرار گیرد و پرستش شود .
2- رب در این آیه بدل است برای لفظ جلاله (الله ) و بیانگر این است که تنها مربی واقعی که به بهترین و محکم ترین راه ها هدایت می کند .(مصداق آیه آن هذاالقرآن یهدی للتی .....) چون صاحب اصلی این کتاب انسان ساز نیز خداوند متعال است .
قالب : لغوی گوینده : مسعود بهشتی
منبع : موضوع اصلی : خداوند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حمد آیه 1 - در مورد صفات الهی
1- شروع همه امور با نام خداند (جل جلاله) است و هر کار ی که برآن مقدم داشته شود ابتر خواهد بود .
2- صفت رحمانیت نسبت به صفت رحیمیت اله عمومی تر بوده و شامل همه گروه های انسانی می باشد؛ در حالی که رحیم بودن ذات مقدس الهی فقط شامل بندگان خاص وی خواهد شد .
3- ال در ابتدای الرحمن موید این نکته است که این صفات در اله شامل تمامی صفات این ذات اقدس می باشد.
قالب : تفسیری گوینده : مسعود بهشتی
منبع : موضوع اصلی : صفات خداوند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.