لیست نکته های مريم باليده
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره نصر آیه 1 - محتوا،شان نزول و فضیلت سوره اخلاص
این سوره از توحید پروردگار و یگانگی او سخن می گوید.
در فضیلت تلاوت این سوره، روایات زیادی در منابع آمده که حاکی از عظمت فوق العاده ی آن است.
در حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله وعلیه می خوانیم: < آیا کسی از شما هست که نتواند یک سوم قرآن را در یک شب بخواند؟> یکی از حاضران عرض کرد: ای رسول خدا چه کسی توانایی این کار را دارد؟! پیامبر (ص) فرمود:< سوره ی قل هو الله احد را بخوانید.> در حدیث دیگری از آن حضرت آمده است: < کسی که به خدا و روز قیامت ایمان دارد، خواندن سوره ی <قل هو الله احد> را بعد از هر نماز ترک نکند، چرا کههر کس آن را بخواند، خداوند خیر دنیا و آخرت را برای او جمع می کند و خودش و پدر و مادر و فرزندانش را می آمرزد.> از روایات دیگری استفاده می شود که خواندن این سوره هنگام ورود به خانه، روزی را فراوان و فقر را دور می کند. نمونه جلد 27، صفحه 428
توضیح : روایات در فضیلت این سوره بیش از آن است که در این مختصر بگنجد. برای اطلاع بیشتر به کتب تفسیر و روایت مراجعه فرمایید
قالب : تفسیری گوینده : مریم بالیده
منبع : قرآن حکیم موضوع اصلی : سوره اخلاص
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره مسد آیه 1 - محتوای کلی سوره مسد
در این سوره به دو تن از دشمنان اسلام یعنی ابولهب و همسرش به شدت حمله شده و ایشان به صراحت بی ایمان و دوزخی معرفی شده اند.
پیشین ، صفحه 412
قالب : تفسیری گوینده : مریم بالیده
منبع : قرآن حکیم موضوع اصلی : بدون موضوع
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نصر آیه 1 - محتوای کلی سوره نصر
این سوره از پیروزی عظیمی خبر داده که به دنبال آن مردم گروه گروه وارد دین خدا می شوند و از این رو به شکرانه این نعمت بزرگ پیامبر (ص) را به تسبیح و تمجید و طلب آمرزش امر می کند.
پیشین ،صفحه 394
قالب : تفسیری گوینده : مریم بالیده
منبع : قرآن حکیم موضوع اصلی : سوره نصر
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره کافرون آیه 1 - محتوای کلی سوره کافرون
محتوای کلی این سوره ، توحید و نفی شرک و نومید کردن کافران از سازش پیامبر(ص) با آنهاست.
توضیح : تفسیر نمونه جلد 27،صفحه 380
قالب : تفسیری گوینده : مریم بالیده
منبع : قرآن حکیم موضوع اصلی : سوره کافرون
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره شمس آیه 1 - محتوای کلی سوره شمس
محتوای کلی سوره شمس : این سوره بر محور تهذیب نفس و تطهیر جان از ناپاکی ها دور می زند. نمونه ج 27،ص 36
قالب : تفسیری گوینده : مریم بالیده
منبع : قرآن حکیم موضوع اصلی : سوره شمس
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.