فرزانه طاهونی
[ همه پیام ها ] پیام های فرزانه طاهوني (1 مورد)
  سوره بقرة آیه 71 - بنی اسراییل
این آیه و آیات مشابه آن در قرآن عموما به لجاجت و بهانه جویی بنی اسراییل اشاره دارد. که این در حالی است که به دلیل نداشتن ادله قوی همواره مجبور به پذیرش حکم شده اند اما باز ارشاد نشده اند.
[ همه سوال ها ] سوال های فرزانه طاهوني (2 مورد)
  سوره بقرة آیه 96 - در خواست عمر طولانی
چرا بنی اسراییل حتی از مشرکان نیز به این دنیا حریص ترند؟؟بقره - 96
  سوره بقرة آیه 7 - ایه۷بقره
منظور از (ختم الله علی قلوبهم) چیست؟