سید محمد مهدی منصوری
[ همه پیام ها ] پیام های سيد محمد مهدي منصوري (3 مورد)
  سوره بقرة آیه 102 - خصوصیات حکومت الهی
با سلام در حکومت حق وزمامداری حاکم الهی نیز همه مردم اصلاح نمیشوند گروهی کجروی میکنند .شیاطین در حکومت سلیمان نیز بیکار نمیشنستند .حکومت با نبوت منافات ندارد برخی انبیا حکومت داشته اند. خداوند از مقام انبیا در برابر تهمت دیگران دفاع میکند . تعلیم وتعلم واعمال سحر در ردیف کفر است . گاهی علم ودانش وسیله ازمایش است . تفرقه انداختن میان زن ومرد کاری شیطانی ودر حد کفر است
  سوره بقرة آیه 94 - مشتاقان وصال
با سلام اولیای خدا نه تنها ازمرگ نمیترسند بلکه اشتیاق به مرگ نیز دارند همانگونه که حضرت علی( ع ) میفرماید والله لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بثدی امه ( بحار الانوار ج28ص233) به خدا سوگند علاقه فرزند ابو طالب به مرگ از علاقه طفل شیر خوار به سینه مادرش بیشتر است
  سوره بقرة آیه 88 - مقدمات بد بختی
مقدمات بد بختی بدست خود انسان است اگر گروهی مورد لعنت وقهر الهی قرار میگیرند به خاطر کفر ولجاجت خودشان است لعنهم الله بکفرهم
[ همه نکته ها ] نکته های سيد محمد مهدي منصوري (5 مورد)
  سوره بقرة آیه 182 - در اسلام بن بست وجود ندارد
در اسلام بن بست وجود ندارد وچون مسیر تمام اعمال رسیدن به تقوا ست میتوان بر اساس تقوا تمام موارد ضد تقوا را اصلاح کرد
  سوره بقرة آیه 106 - جانشین امام
یکی از مصادیق ایه استمرار امامت در جامعه وجانشینی هر امام به جای امام قبلی است چنانکه در حد یثی ذیل این ایه میخوانیم هر امامی از دنیا میرود امام دیگر جانشین او میشود
  سوره بقرة آیه 102 - قدرت الهی
با سلام قران در اینجا نکته ای را یاد اور میشود که جای دقت وتامل است می فرماید ساحر با داشتن علم سحر از دایره قدرت الهی خارج نیست وبدون اراده خدا قادر به انجام کاری نیست وبه کسی نمیتواند ضرری رساند ولی از انجایی که خداوند برای هر چیز اثری قرار داده است سحر وجادو نیز میتواند اثرات سویی داشته باشد که از ان جمله تاثیر ان بر روابط زناشویی وخانوادگی است
[ همه تفسیر ها ] تفسیر های سيد محمد مهدي منصوري (7 مورد)
  سوره بقرة آیه 182 -
با سلام انچه در اسلام ممنوع شده تغییر وتبدیل وصیتهای صحیح است ولی اگر وصیت سبب فتنه می شود ویا اختلاف موازین شرع بود تغییر ان اشکال ندارد چنانکه اگر وصیت کننده بیش از یک سوم اموالش را وصیت کند میتوان ان مقدار را کم نمود اگر سفارش به گناه کرد میتوان وصیت را تغییر داد
  سوره بقرة آیه 106 -
این ایه در مقام پاسخ به تبلیغات سوء یهود است انان سوال میکردند چرا در اسلام برخی قوانین تغییر می کند چرا قبله از بیت المقدس به کعبه تغییر یافت اگر اولی درست بود پس دستور دوم چیست واگر دستور دوم درست است پس اعمال قبلی شما باطل است قران به این ایرادها پاسخ می گوید ما هیچحکمی را نسخ نمیکنیم یا انرا به تاخیر نمی اندازیم مگر بهتر از ان یا همانندش را جانشین ان سازیم انان از اهداف واثار تربیتی اجتماعی وسیاسی احکام غافل هستند
  سوره بقرة آیه 94 -
بنی اسرائیل ادهای دروغین وخیال پردازی های فراوان داشتند که برخی از انها عبارت بود از : ما فرزندان ومحبو بان خدا هستیم نحن ابنا ء الله واحبائه ( مائده 18) کسی وارد بهشت نمیشود مگر اینکه یهودی یا نصرانی باشد قالو لن یدخل الجنه الا من کان هودا او نصاری ( بقره 111 ) اتش دوزخ جز چند روزی به مااصابت نمیکند لن تمسنا النار الا ایاما معدوده ( بقره 80 ) این ایه همه بافته های خیالی وموهومات انها را رد کرده ومی فرمایید اگر این ادعا های شما درست باشد وبه این حرف هاایمان داشته باشید دیگر نباید از مرگ بترسید واز ان فرار کنید بلکه باید ارزوی مرگ کنید تا به بهشت وارد شو ید
[ همه لغت ها ] لغت های سيد محمد مهدي منصوري (2 مورد)
  سوره بقرة آیه 182 - تفسیر مجمع البیان
جنف : تمایل به انحراف نا اگاهانه
  سوره بقرة آیه 106 -
ننسها : تاخیر انداختن
 توضيح : کلمه ننسها از مصدر انسا به معنای تاخیر انداختن یا حذف کردن است بدین معنا که نزول ایه به تاخیر افتد وپس از مدتی نازل شود