علی سیدجلالی
[ همه نکته ها ] نکته های علي سيدجلالي (5 مورد)
  سوره بلد آیه 4 - رشد وخلقت
با توجه به اینکه رشد انسان نیز به عبارتی نوعی خلق جدید است شاید اشاره به این دارد که رشد انسانها در سختی نهفته است والله اعلم
  سوره بلد آیه 1 - قسم
شاید آیه می خواهد به عظمت حضرت رسول (صلی الله علیه وآله)اشاره کند به این معنا که به این شهر قسم نمی خورم چون تو که برای من خیلی عزیز هستی در آن حضور وحلول داری
  سوره حمد آیه 2 - الحمدلله
زیبایی ها همه از اوست پس ستایش ها همه از اوست نعمتها همه از اوست پس سپاس ها همه مختص اوست وخداوند با زیباییها ونعمت هایش پروردگار همه موجودات است الحمد لله رب العالمین
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های علي سيدجلالي (4 مورد)
  سوره قیامة آیه 14 - تدبر شخصی
بلکه انسان نسبت به خودش بسیار آگاه ومطلع است
  سوره حمد آیه 3 -
پروردگاری که رحمتش گسترده وبسیار زیاد است
  سوره حمد آیه 2 -
همه ستایش ها وسپاس ها از آن خداست چون که او پرورش دهنده همه موجودات است