بیژن خاوری
در باب ایه 115 مائده ایا مگر خداوند از اینده انسان خبر ندارد که انچنان تهدیدشان میکند که اگر ایمان نیاورند تنبیه سختی در انتظارشان خواهد بود ؟
[ همه پیام ها ] پیام های بيژن خاوري (1 مورد)
  سوره توبة آیه 72 - پیام ایه
از بس که رویای بهشت برای دنیاپرستان و طالبین هوای نفس ترسیم شده ! حقایق دییگر که بعضا قران بصورت حاشیه و پنهان به ان اشاره شده متاسفانه توجهی نشده و یا نمیشود و یا ....
و ان رضوان الله اکبر است . یعنی به عشاق میگوید که جلب رضایت پرودگار بالاتر از متامع بهشتی است .
و در ادامه میفرمایید : این است کامیابی بزرگ .
و انانکه در نیمه راه رسیدن به خدا در بهشت اتراق میکنند تا ، در صورتی به لذایذ جسمانی خود برسند ، انان در راه ماندگانند و هرگز به خدایی نخواهند رسید !
بنابراین توضییح ، بهشت به این سان که تشریح شده ، بابد جایگاه هوا پرستان باشد ! یعنی انکسان که تسلیم هوای نفس و لذایذ مادی جسمی میباشند .
و داین در صورتیست که پس از مرگ شیطان ماموریتش تمام و حق نفوذ و حضور در دنیای پس از مرگ را ندارد ، و این یعنی که میلی نفسانی که جایگاه و منبعش شیطان است ، در زندگی پس از مرگ وجود نخواهد داشت .
بیایید باور کنییم که تشویق به وعده های بهشتی و ترس از اتش جهنم را مثالی زمینی تلقی کنیم و به فقط به خداوند (معشوق) عشق بورزیم و به غیر او فکر نکنیم .
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های بيژن خاوري (8 مورد)
  سوره فرقان آیه 58 - شخصی
و توکل کن بر کسی که نمی میرد و او را ستایش و تمجید کنید و همینکه او از کناهان بندگانش خبر دارد کافیست .
  سوره نساء آیه 59 -
ای ایمان اوردگان ، اطاعت کنید خدا را و فرستاده خدا و انانیکه در امر نسبت به همه اولاترند (برتر و بالاتر) و انگاه که در مورد چیزی به تفاهم نرسیده و اختلاف کردید ، به حکم کتاب قران و اگر رفع تنازع نشد یا به رسول خدا مراجعه کنید اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارید و خیر شما در این خواهد بود
  سوره جن آیه 9 - نظر شخصی
ما در گذشته ( قبل از بعثت حضرت رسول) برای شنیدن اخبار به کمین مینشستیم ، لیکن اکنون اگر کسی اینکار را بکند توسط نگهبانان در تیرس نگهبانان یا حراست کنندگان قرار میگیرند و نابود خواهند شد ( به زبان امروزی در تیر رس (امواج لیزری یا موشکهای نابود کننده)
[ همه لغت ها ] لغت های بيژن خاوري (3 مورد)
  سوره صافات آیه 113 -
ذریه : ال = خاندان و بازماندگان از رییشه پدر = فرزندان و نوادگان و نتییجگان و نبیرگان و ....
  سوره جن آیه 9 - نظر شخصی
شِهَابًا رَصَدًا :
 توضيح : 1 - در ایه قبل کلمه شهبا که بصورت فعل بکار رفته ، اشتباها با کلمه شهابا در این ایه که اسم است و بمعنی شهاب یا همان شهاب سنگ ، هردو کلمه را به شهاب سنگ معنی نمودند و لازم است که بیشتر تحقیق شود .
2 - منظور از اصابت شهابا در اینجا پرتاب شهاب سنگ نیست که بطرف متجاوزین مستمع به حریم پرتاب کنن ، بلکه در تیررس امواجی قرار میگیرند که همچون شهاب سنگ نابود کننده است .
مثل در تیررس موشک قرار گرفتن هر چیز تعریف نشده برای سیستم راداری
  سوره نبا آیه 23 -
احقاب : مدتی طولانی