از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید اﻋﺮاب ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  رعنا سليمان عباسي
الَّذِی :اسم موصول و صفت برای "رب"—" أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ"صله برای "الذین"
أَطْعَمَهُمْ : فعل ماضی و"هم"ضمیر متصل در محل نصب مفعول به و فاعل، "هو"ی مستتر
مِنْ جُوعٍ: جار و مجرور—"أَطْعَمَ "متعلق "من جوع"
وَآمَنَهُمْ : وَ:عاطفه –آمَنَ:فعل ماضی -هُمْ : ضمیر متصل در محل نصب ، مفعول به ،"هو"ی مستتر ، فاعل
مِنْ خَوْفٍ: جار و مجرور-"آمن" متعلق "من خوف" ﴿٤﴾ [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حسن حميدي سولا - ترنم وحی
الَّذِی «نعت، تابع»
أَطْعَمَهُمْ «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری» «هاء ضمیر متصل در محل نصب مفعول به» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است»
مِنْ «حرف جر(محلی از اعراب ندارد)»
جُوعٍ «اسم مجرور یا در محل جر»
وَ «واو عطف»
آمَنَهُمْ «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری» «هاء ضمیر متصل در محل نصب مفعول به» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است»
مِنْ «حرف جر(محلی از اعراب ندارد)»
خَوْفٍ «اسم مجرور یا در محل جر» [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.