از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید سوالی در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  سوره ماعون - مسعود ورزيده
آیا می‌توانیم به این قائل به این بشویم که این دو بحث از هم جدا هستند و دو خطاب در سوره داریم؟

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ پاسخ ها / امتیازها ]
منبع : تدبرقران قالب : تفسیری موضوع اصلی : سوره ماعون گوینده : مسعود ورزیده
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
پاسخهای کاربران :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، پاسخ شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت پاسخ عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
پاسخ شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  دنیاگرایی - مسعود ورزيده
برای بیان سوره، خود سوره روشن هست و نباید از جای دیگر وام گرفت. ولی در اینجا دنیاگرایی مطرح میشودکه در خود سوره نیست و این دنیاگرایی را از کجا می‌گویید؟

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ پاسخ ها / امتیازها ]
منبع : تدبرقران قالب : تفسیری موضوع اصلی : سوره مائده گوینده : مسعود ورزیده
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
پاسخهای کاربران :
1) شاه آبادی (داور) : بازداشتن از اطعام مسکین و انفاق که در سوره اشاره شده
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، پاسخ شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت پاسخ عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
پاسخ شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  زکات - مسعود ورزيده
آیا ماعون که در اینجا ذکر شده همان زکات هست؟

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ پاسخ ها / امتیازها ]
منبع : تدبرقران قالب : تفسیری موضوع اصلی : سوره ماعون گوینده : مسعود ورزیده
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
پاسخهای کاربران :
1) شاه آبادی (داور) : خیر
«ماعون» از ماده «معن» به معنى چیز کم است، و منظور از آن در اینجا اشیاء جزئى است که مردم مخصوصا همسایه‏ها از یکدیگر به عنوان عاریه یا تملک مى‏گیرند، مانند مقدارى نمک، آتش (کبریت) ظروف و مانند اینها.
بدیهى است کسى که از دادن چنین اشیائى به دیگرى خوددارى مى‏کند آدم بسیار پست و بى‏ایمانى است، یعنى آنها به قدرى بخیلند که حتى از دادن این اشیاء کوچک مضایقه دارند.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، پاسخ شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت پاسخ عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
پاسخ شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  سوره ماعون - مسعود ورزيده

آیا می‌توان گفت که ۱- «ارأیت الذی یکذب بالدین * فذلک الذی یدع الیتیم» ۲- «و لا یحض علی طعام المسکین» ۳- «الذین عن صلاتهم ساهون» ۴- «الذین هم یراءون و یمنعون الماعون» در یک ردیف است؛ و «فویل للمصلین» هم برای زیبایی آمده است؟

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ پاسخ ها / امتیازها ]
منبع : تدبرقران قالب : تفسیری موضوع اصلی : سوره ماعون گوینده : مسعود ورزیده
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
پاسخهای کاربران :
1) شاه آبادی (داور) : خیر
همه صفات یک گروه است
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، پاسخ شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت پاسخ عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
پاسخ شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  نمازگزاران - مسعود ورزيده
آیا می‌توان گفت که در این آیات تهدید روی مصلین آمده و اینها همان مکذب بالدین هستند و در واقع مکذب آن نمازگزاری هست که از نمازش سهو دارد و ریا می‌کند و منع ماعون می‌کند و این قسمت منع ماعونش ظهور در دع یتیم و عدم حض بر طعام مسکین دارد. در نتیجه مکذب روز جزا و قیامت می‌شود؟

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ پاسخ ها / امتیازها ]
منبع : تدبرقران قالب : تفسیری موضوع اصلی : نماز گوینده : مسعود ورزیده
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
پاسخهای کاربران :
1) شاه آبادی (داور) : سخنتان نامفهوم است
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، پاسخ شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت پاسخ عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
پاسخ شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.