از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید اﻋﺮاب ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  علي رضا بلوري
رَأَیْتَ «فعل ماضی مبنی بر سکون ظاهری» «تاء ضمیر متصل در محل رفع فاعل»
الَّذِی «مفعول به منصوب یا در محل نصب»
یُکَذِّبُ «فعل مضارع مرفوع به ضمه ظاهری» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است»
بِالدِّینِ «حرف جر و اسم مجرور» [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) حمیدی سولا : أَ «همزة استفهام»
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  رعنا سليمان عباسي
أَ:همزه استفهام - رَأَ یْ : فعل ماضی –تَ –ضمیر متصل در محل رفع،فاعل
الَّذِی:اسم موصول- مفعول به
یُکَذِّبُ:فعل مضارع- هو،فاعل ومتعلق "بالدین
بِالدِّینِ: جارومجرور
یُکَذِّبُ بِالدِّینِ صله برای "الذی" [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  صفدر فولادي
أَ:همزه استفهام
رَأَیْتَ: فعل ماضی مبنی بر سکون ظاهری- تاء ضمیر متصل در محل رفع و فاعل
الَّذِی:اسم موصول - مفعول به
یُکَذِّبُ:فعل مضارع - فاعل این فعل ضمیر مستتر هو می باشد
بِالدِّینِ : جارومجرور
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  علي اصغر
أَ :همزه حرف استفهام
رَأَیْتَ :فعل ماضی مبنی برسکون ظاهرا"وفاعله ضمیر متصل "ت"ومحلا"مرفوع
الَّذی :مفعولٌ به ومحلا"منصوب-اسم موصول
یُکَذِّبُ بِالدِّینِ:صله برای الَّذی
یُکَذِّبُ :فعل مضارع معرب ومرفوع،فاعله ضمیرجایزالاستتارهوومحلا"مرفوع
بِالدِّینِ:جارومجرور [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.