از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید تفسیر ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » تفسیر المیزان - خلاصه
(و امراته حماله الحطب ):(با زنش که بارکش هیزم است ) [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حاجيه تقي زاده فانيد - تفسیر راهنما

1 - همسر ابولهب (ام جمیل خواهر ابوسفیان)، در مخالفت با اسلام، مانند او بود.

و امرأته

«امرأته» عطف است بر فاعل «سیصلى» و بیانگر اشتراک ابولهب و همسرش در عذاب الهى و موجبات آن است.

2 - همسر ابولهب، در مقابله با اسلام، دنباله رو شوهرش بود.

و امرأته

بیان پیوند زناشویى و وابستگى ام جمیل به ابولهب، با تعبیر «امرأته»، نشانگر مستقل نبودن او در تلاش هاى ضد اسلامى اش است.

3 - خداوند، همسر ابولهب را گرفتار سرنوشتى همسان فرجام شوهرش خواند.

و امرأته

4 - سوختن در آتش ابدى دوزخ، فرجام همسر ابولهب

و امرأته

5 - همسر ابولهب، هنگام هیزم کشى به آزار پیامبر(ص) مى پرداخت.

حمّالة الحطب

نصب «حمّالة الحطب» یا به دلیل حال بودن است و یا وصفى است که از وصف بودن قطع شده و با فعل «اَذُمّ» ـ که محذوف است ـ منصوب شده است. در صورت اول، مربوط به آخرت و هنگام ورود همسر ابولهب به آتش جهنم خواهد بود که تجسمى از کار او در دنیا است. برداشت یاد شده در هر دو مبنا، قابل استفاده و ناظر به شأن نزول آیه است که مى گوید: «همسر ابولهب با ریختن هیزم و خار در راه پیامبر(ص)، آن حضرت را آزار مى داد».

6 - همسر ابولهب، زنى سخن چین و آتش بیار نزاع هاى مردم و تحریک کننده آنان به مخالفت با اسلام بود.

حمّالة الحطب

از آن جا که ابولهب، فردى ثروتمند و متشخص بود، ممکن است گفته شود که: توصیف همسر او به «حمّالة الحطب»، به معناى کنایى آن است که دعواها را شعلهور مى ساخت.

7 - جواز تحقیر زنانِ کافر و مؤذى و به کار بردن کلمات ناهنجار درباره آنان

حمّالة الحطب

8 - همسر ابولهب، در حالى که خود هیمه آتش جهنم را بر دوش مى کشد، به دوزخ خواهد افتاد.

حمّالة الحطب

چنانچه «حمّالة الحطب» حال و هم زمان با «سیصلى» باشد; ناظر به حالت ام جمیل هنگام ورود به دوزخ خواهد بود.

9 - گناهان همسر ابولهب، در قیامت بارى سنگین بر دوش او و برافروزاننده آتش جهنم خواهد بود.

حمّالة الحطب

مراد از «حطب»، مى تواند گناهان باشد که مانند هیزم آتش را شعلهور مى سازد.

10 - حالت انسان در آخرت، تجسّمى از وضع او در دنیا است.

حمّالة الحطب

شأن نزول آیه شریفه ـ که از هیزم کشى و خار ریختن ام جمیل سر راه پیامبر(ص) حکایت دارد ـ بیانگر این است که آنچه در این آیه از حالت او در آخرت بیان شده، تجسّم وضع دنیاى او است.

11 - افزایش عذابِ ابولهب، با آزاررسانى همسر او به پیامبر(ص)

سیصلى نارًا ... و امرأته حمّالة الحطب

ذکر هیزم کش بودن همسر ابولهب در آخرت ـ پس از بیان ورود ابولهب به دوزخ ـ بیانگر آن است که عذاب ابولهب به دست عزیزترین افرادش، افزایش یافته و همسر او هیزم آتش او را فراهم مى سازد. تأثیر رفتار همسر ابولهب در افزایش عذاب او، از آنجا است که وى کردار همسر خود را مى پسندید و با آنکه مى توانست مانع او شود، او را از آن کار باز نمى داشت.

12 - کافر ماندن همسر ابولهب تا آخر عمر، از پیشگویى هاى قرآن

سیصلى نارًا ... و امرأته حمّالة الحطب
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر مجمع البیان
آیه مورد بحث در اشاره به شرایط فکرى و عملکرد همسر کفرگرا و کینه توز او مى فرماید:

وَ امْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ

و زن او نیز که هیزم کش و آتش افروز است، و در گردنش طنابى از لیف خرماست، به همان آتش برافروخته خواهد سوخت.

همسر «ابولهب»، «ام جمیل» خوانده مى شد. او دختر «حرب» و خواهر ابوسفیان بود.

«ابن عباس» آورده است که آن زن کینه توز و حق ناپذیر خار و خاشاک و بوته هاى خار را بر دوش مى کشید و بر سر راه پیامبر مى ریخت تا آن حضرت به هنگام رفتن به نماز و یا براى دعوت و هشدار مردم، پاهاى مبارکش آزرده گردد.

پاره اى آورده اند که: او خارهاى تند و تیز بر سر راه پیامبر مى ریخت، امّا به لطف حق هنگامى که پیامبر پا بر آن ها مى نهاد، چنان بود که گویى پا بر حریر نرم مى گذارد.

برخى بر آنند که این تعبیر در مورد او بدان جهت است که در سخن چینى و فتنه انگیزى و بر افروختن آتش درگیرى و کشمکش از هیچ تلاشى فروگزار نمى کرد و آتش بیار معرکه و هیزم کش فتنه ها بود. در فرهنگ عرب از سخن چین به هیزم آتش، و آتش افروزى تعبیر شده است.

گروهى از جمله «مجاهد» آن را کنایه از تهمت تراشى و دروغسازى و دروغبافى و بدگویى و عیب جویى دانسته، و برآنند که به کسى که میان دو تن و یا دو خانواده و دو فامیل با این تلاش هاى تخریبى و ویرانگر بنیان هاى دوستى و پیوندهاى مهر و صفا را ویران سازد و به آتش کشد، هیزم کش مى گویند.

و گروهى دیگر از جمله «ابومسلم» برآنند که منظور به دوش کشنده بارگران گناهان است. این آیه بسان آیه دیگرى است که مى فرماید:

و هم یحملون اوزارهم على ظهورهم(342)

... و آنان بارگران گناهان خود را به دوش مى کشند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  نيره تقي زاده فايند - تفسیرهدایت
[4] همسر ابو لهب‌ خواهر ابو سفیان‌ و عمه معاویه‌، و بنا ‌بر‌ روایات‌ یک‌ چشم‌ ‌بود‌ ولی‌ ام‌ّ جمیل‌ خوانده‌ می‌شد، بد زبان‌ و متکبر ‌بود‌ و سخت‌ ‌با‌ پیامبر اسلام‌ و دعوت‌ ‌او‌ همچون‌ برادرش‌ دشمنی‌ داشت‌.

گفته‌اند ‌که‌ ‌اینکه‌ زن‌ بسیار مالدار ‌بود‌، ولی‌ ‌از‌ بخل‌ و حرص‌ ‌خود‌ هیزم‌ سوخت‌ ‌را‌ ‌از‌ بیابان‌ جمع‌ و ‌با‌ ‌خود‌ حمل‌ می‌کرد، و شاید خارها ‌را‌ ‌در‌ سر راه‌ پیامبر و دیگر مسلمانان‌ ‌برای‌ آزار رساندن‌ ‌به‌ ‌ایشان‌ می‌پراکند، و بدین‌ گونه‌ ‌خدا‌ ‌او‌ ‌را‌ ‌به‌ همسرش‌ پیوست‌.

«وَ امرَأَتُه‌ُ حَمّالَةَ الحَطَب‌ِ‌-‌ و زنش‌ هیزمکش‌ ‌بود‌.»

کلمه «حمّالة الحطب‌» ‌از‌ ‌آن‌ جهت‌ منصوب‌ ‌است‌ ‌که‌ دلالت‌ ‌بر‌ نکوهش‌ ‌آن‌ زن‌ کند، و ‌در‌ تفسیر کلمه‌ اختلاف‌ ‌است‌: آیا ‌آن‌ زن‌ ‌که‌ مدعی‌ شرف‌ و بزرگی‌ ‌بود‌، چگونه‌ هیزم‌ حمل‌ می‌کرده‌، و آیا ‌اینکه‌ گفته‌ ‌برای‌ نشان‌ دادن‌ بخل‌ ‌او‌ ‌است‌! ‌ یا ‌ ‌اینکه‌ ‌که‌ ‌از‌ ‌آن‌ جهت‌ مورد نکوهش‌ قرار گرفته‌ ‌که‌ خارها ‌را‌ ‌بر‌ سر راه‌ پیغمبر می‌ریخته‌ ‌است‌! ‌ یا ‌ ‌اینکه‌ ‌که‌ سخن‌ چینی‌ می‌کرده‌ ‌که‌ اعراب‌ کسی‌ ‌را‌ ‌که‌ چنین‌ کند هیزمکش‌ می‌نامند، بدان‌ جهت‌ ‌که‌ آتش‌ فتنه‌ ‌را‌ ‌در‌ میان‌ مردم‌ روشن‌ می‌کند!

و ‌در‌ خبر ‌است‌ ‌که‌ چون‌ حمالة الحطب‌ شنید ‌که‌ ‌اینکه‌ ‌آیه‌ درباره ‌او‌ و شوهرش‌ نازل‌ ‌شده‌، آهنگ‌ مسجد الحرام‌ کرد و چون‌ ‌به‌ ‌آن‌ جا رسید پیامبر ‌را‌ همراه‌ ‌با‌ ابو بکر ‌بن‌ ابی‌ قحافة نشسته‌ دید و ابو بکر ‌گفت‌: ای‌ ‌رسول‌ اللّه‌، ‌اینکه‌ ام‌ جمیل‌ خشمناک‌‌است‌ ‌که‌ تو ‌را‌ می‌خواهد، و ‌با‌ ‌او‌ سنگی‌ ‌است‌ ‌که‌ می‌خواهد ‌بر‌ تو پرتاب‌ کند، و ‌رسول‌ ‌خدا‌‌-‌ ‌صلی‌ اللّه‌ ‌علیه‌ و آله‌‌-‌ ‌گفت‌ ‌که‌ «‌او‌ مرا نمی‌بیند»، ‌پس‌ ‌آن‌ زن‌ ‌به‌ ابو بکر ‌گفت‌ ‌که‌ دوستت‌ کجا ‌است‌، و ‌او‌ ‌گفت‌: ‌هر‌ جا ‌که‌ بخواهد. و ام‌ جمیل‌ ‌گفت‌ ‌برای‌ دیدار ‌او‌ آمده‌ام‌ و ‌اگر‌ ‌او‌ ‌را‌ ببینم‌ سنگ‌ ‌به‌ ‌او‌ پرتاب‌ خواهم‌ کرد، زیرا ‌که‌ مرا و لات‌ و عزّی‌ ‌را‌ هجو کرده‌ ‌است‌، و ‌من‌ شاعره‌ام‌ (و ‌در‌ روایتی‌: سیده‌) ‌پس‌ ابو بکر ‌گفت‌: ‌ یا ‌ ‌رسول‌ اللّه‌؟ آیا تو ‌را‌ نمی‌بیند! و پیامبر ‌گفت‌: «نه‌، ‌خدا‌ میان‌ ‌من‌ و ‌او‌ حجابی‌ قرار داده‌ ‌است‌».«1» [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » یوسفعلی
6295. Abu Lahab's wife was a woman of equally passionate spite and cruelty against the sacred person of the Prophet. She used to tie bundles of thorns with ropes of twisted palm-leaf fibre and carry them and strew them about on dark nights in the paths which the Prophet was expected to take, in order to cause him bodily injury. "To carry firewood" may also be symbolical for carrying tales between people to embroil them. This was also one of her vices. But she was laying up for herself another kind of Fire and another kind of Rope, the Fire of Punishment, and the Rope of Slavery to Evil. Thus does Evil prepare its own fate. This is the general lesson of sustained craft and cruel wrongdoing recoiling on the wrongdoer's head. See also Introduction to this Surah. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  صفدر فولادي - تفسیر نمونه
اینکه همسر ابولهب که خواهر ((ابوسفیان )) و عمه ((معاویه )) بود در عداوتها و کارشکنیهاى شوهرش بر ضد اسلام شرکت داشت حرفى نیست ، اما در اینکه قرآن چرا او را حمالة الحطب (زنى که هیزم بر دوش مى کشد) توصیف کرده تفسیرهاى متعددى ذکر کرده اند: بعضى گفته اند این به خاطر آن است که بوته هاى خار را بر دوش مى کشید، و بر سر راه پیغمبر اسلام (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) مى ریخت تا پاهاى مبارکش آزرده شود. و بعضى گفته اند این تعبیر کنایه از سخن چینى و نمامى او است ، همانگونه که در ادبیات فارسى نیز همین تعبیر در مورد سخن چینى آمده است که مى گویند: میان دو کس جنگ چون آتش است سخن چین بدبخت هیزمکش است ! بعضى نیز آن را کنایه از شدت بخل او مى دانند که با آن همه ثروت حاضر نبود کمکى به نیازمندان کند به همین دلیل تشبیه به هیزمکش فقیر شده است . بعضى نیز مى گویند او در قیامت بار گناهان گروه زیادى را بر دوش ‍ مى کشد. از میان این معانى معنى اول از همه مناسب تر است ، هر چند جمع میان آنها نیز بعید نیست . [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  سمانه عباس نژاد - تفسیر المیزان
این آیه عطف است بر ضمیر فاعلى که در جمله (سیصلى ) مستتر است، و تقدیر (کلام سیصلى ابو لهب و سیصلى امراته ) است، یعنى بزودى ابولهب داخل آتشى زبانه دار مى شود و به زودى همسرش نیز داخل آن خواهد شد، و کلمه (حماله ) - به فتحه آخر - در جمله (حماله الحطب ) از این جهت فتحه به خود گرفته که به اصطلاح وصفى است که به منظور مذمت موصوف آن از وصفیت افتاده و در اینجا به عنوان نام آن زن آمده، و در نتیجه چنین معنا مى دهد: من مذمت مى کنم حماله الحطب را.
ولى بعضى گفته اند منصوب شدن (حماله ) بخاطر آن است که حال از کلمه (امراه ) است، و این معناى لطیفى مى دهد که به زودى مى آید. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.