از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
شماره صفحه : 604 حزب : 120 جزء : سي ام سوره : اخلاص
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید اﻋﺮاب ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  مرضيه احمدي
قُل : مبنی بر سکون ،و فاعل آن ضمیر مستتر "انت" و محلا مرفوع
هوَ: ضمیر شان ،مبنی بر فتح ، مبتدای اول و محلا مرفوع
اللّه :مبتدای دوم، مرفوع و علامت رفع ان ضمه
اَحَدٌ:خبر برای "الله"،مرفوع به ضمه

 توضيح :
اعراب جمله ها:
جمله فعلیه "قل" : ابتدائیه و محلی از اعراب ندارد.
جمله اسمیه "هوالله احد....." : مقول قول،و محلا منصوب
جمله اسمیه " الله احد " خبر اول برای "هو" و محلا مرفوع
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حسن حميدي سولا - نرم افزار ترنم وحی
قُلْ «فعل امر مبنی بر سکون ظاهری» «فاعل[أنت]»
هُوَ «مبتدا شأن»
اللَّهُ «مبتدا ثان»
أَحَدٌ«خبر ثان» «خبر مقدر یا محذوف یا در محل خبر» [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  صفدر فولادي
قل : فعل امر از مادۀ «قال، یقول» –ثلاثی مجرد –معتل –اجوف واوی –اعلاله بالحذف –مبنی بر سکون
هو :اسم –غیرمتصرف –غائب–معرفه –ضمیر منفصل مرفوع، مفرد مذکر- مبنی بر فتح
الله :اسم لجلالته – مفرد –مذکر –جامد –غیر مصدر –معرفه علم –معرب –صحیح الاخر –منصرف
احد: اسم – مفرد – مذکر –جامد – غیر مصدر –نکره –معرب صحیح الاخر –منصرف-خبر مفرد مرفوع [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.