از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید سوالی در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  نوع آدم - مسعود مرآتي
105) کافران اهل کتاب چه کسانی هستند؟ در زمان ما هم مثال این آدما وجود دارد؟ [ پاسخ ها / امتیازها ]
منبع : قرآن- ترجمه ی آیت الله مکارم قالب : تفسیری موضوع اصلی : شیوه ی برداشت از قرآن گوینده : مسعود مرآتی
  مفهوم کلی - مسعود مرآتي
104) مفهوم کلی آیه 104 چیست؟ ادب مطرح است؟ [ پاسخ ها / امتیازها ]
منبع : قران قالب : لغوی موضوع اصلی : شیوه ی برداشت از قرآن گوینده : مسعود مرآتی
  فضل - مسعود مرآتي
105) فضل چیست؟ با رحمت چه تفاوتی دارد؟ [ پاسخ ها / امتیازها ]
منبع : قران ایت الله مکارم شیرازی قالب : لغوی موضوع اصلی : سوره بقره گوینده : مسعود مرآتی