از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید صرف ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » الجدول فی 1 القرآن، ج‏2، ص: 524
(الملأ)، اسم جمع لا واحد له من لفظه مشتقّ من فعل ملأ لأنه معنى یدلّ على مل‏ء القلوب مهابة، و یجمع على أملاء کسبب و أسباب، وزنه فعل بفتحتین. قال الفرّاء: الملأ الرجال فی کلّ القرآن و کذلک القوم و الرهط و النفر. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
1) رجب زاده : معمولا در صرف یک اسم علاوه بر موارد ذکر شده جنس ، معرفه و نکره بودن ، عدد ، معرب و مبنی ، منصرف و غیر منصرف بودن مشخص می شود لذا ملکا علاوه بر موارد قید شده مذکر ، نکره ، مفرد ، معرب و منصرف می باشد .
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
(ملکا)، صفة مشبّهة من فعل ملک یملک باب ضرب، وزنه فعل بفتح فکسر. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
1) رجب زاده : تولوا - فعل ماضی ثلاثی مزید باب تفعل از ( ولی ) مثال واوی و ناقص یایی - جمع مذکرغایب و مبنی بر سکون می باشد
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
(تولّوا)، انظر الآیة (177). [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
1) رجب زاده : علاوه بر موارد ذکر شده قلیلا مفرد مذکر نکره مشتق معرب و منصرف می باشد
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
(قلیلا)، صفة مشبّهة من فعل قلّ یقلّ باب ضرب، وزنه فعیل (انظر الآیة 41 من هذه السورة). [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  محمد رجب زاده - خودم
أَبْناء - اسم جمع مکسر حقیقی -جامد - معرفه باضافه -معرب و منصرف
 توضيح : ابن اگر به صورت بن بیاید جمع آن به صورت جمه مذکر سالم است و در حالت رفعی بنون و در حالت جری و نصبی بنین می باشد و اگر در حالت اضافه قرار گیرد ن آن حذف می شود مانند بنو اسرائیل و بنی اسرائیل [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.