از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
آیا ( به دیده دل ) ننگریستی به ( حال ) آن گروه از سران و اشراف بنی اسرائیل پس از ( فوت ) موسی که به یکی از پیامبران خود ( شموئیل ) گفتند: برای ما فرمانروایی برانگیز تا در راه خدا پیکار کنیم ، گفت: آیا احتمال نمی دهید که اگر پیکار بر شما نوشته و مقرر شد نجنگید ( و نافرمانی کنید ) ؟ گفتند: ما را چیست که در راه خدا نجنگیم در حالی که از میان خانه ها و فرزندانمان بیرون شده ایم! پس هنگامی که کارزار بر آنها مقرر گردید جز اندکی از آنان ( همگی ) پشت کردند ، و خداوند به ستمکاران داناست. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت الله مکارم شیرازی
آیا مشاهده نکردی جمعی از بنی اسرائیل را بعد از موسی ، که به پیامبر خود گفتند: «زمامدار ( و فرماندهی ) برای ما انتخاب کن! تا ( زیر فرمان او ) در راه خدا پیکار کنیم. پیامبر آنها گفت: «شاید اگر دستور پیکار به شما داده شود ، ( سرپیچی کنید ، و ) در راه خدا ، جهاد و پیکار نکنید!» گفتند: «چگونه ممکن است در راه خدا پیکار نکنیم ، در حالی که از خانه ها و فرزندانمان رانده شده ایم ، ( و شهرهای ما به وسیله دشمن اشغال ، و فرزندان ما اسیر شده اند ) ؟!» اما هنگامی که دستور پیکار به آنها داده شد ، جز عدّه کمی از آنان ، همه سرپیچی کردند. و خداوند از ستمکاران ، آگاه است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
مگر داستان آن بزرگان بنی اسرائیل را نشنیدی که پس از موسی به پیامبر خود گفتند: پادشاهی برای ما نصب کن تا در راه خدا کارزار کنیم و او گفت: از خود می بینید که اگر کارزار بر شما واجب شود شانه خالی کنید؟ گفتند: ما که از دیار و فرزندان خویش دور شده ایم برای چه کارزار نمی کنیم؟ ولی همین که کارزار بر آنان مقرر شد به جز اندکی روی برتافتند و خدا به کار ستمگران دانا است . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد الهی قمشه‌ای
آیا ندیدی آن گروه بنی اسرائیل را که پس از وفات موسی از پیغمبر وقت خود تقاضا کردند که پادشاهی برای ما برانگیز تا ( به سرکردگی او ) در راه خدا جهاد کنیم پیغمبر آنها گفت: اگر جهاد فرض شود مبادا به جنگ قیام نکرده ، نافرمانی کنید! گفتند: چگونه شود که ما به جنگ نرویم در صورتی که ( دشمنان ما ) ما و فرزندان ما را ( به ستم ) از دیارمان بیرون کردند؟! پس چون ( با درخواست آنها ) جهاد مقرّر گردید به جز اندکی همه روی گردانیدند ، و خدا از کردار ستمکاران آگاه است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد مهدی فولادوند
آیا از [ حال ] سران بنی اسرائیل پس از موسی خبر نیافتی آن گاه که به پیامبری از خود گفتند: «پادشاهی برای ما بگمار تا در راه خدا پیکار کنیم» ، [ آن پیامبر ] گفت: «اگر جنگیدن بر شما مقرر گردد ، چه بسا پیکار نکنید.» گفتند: «چرا در راه خدا نجنگیم با آنکه ما از دیارمان و از [ نزد ] فرزندانمان بیرون رانده شده ایم.» پس هنگامی که جنگ بر آنان مقرر شد ، جز شماری اندک از آنان ، [ همگی ] پشت کردند ، و خداوند به [ حالِ ] ستمکاران داناست. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
آیا از داستانِ آن سران بنی اسرائیل که پس از موسی بودند آگاه نشده ای آن گاه که به پیامبری از خودشان گفتند : برای ما فرمانروایی بگمار ، که اگر ما فرمانروایی داشته باشیم تحت فرمان او در راه خدا می جنگیم . گفت : اگر پیکار در راه خدا بر شما مقرّر شود ، آیا تصور می کنید که پیکار نکنید ؟ گفتند : ما را چه دلیلی است که در راه خدا پیکار نکنیم ، در حالی که بر اثر سلطه دشمن از بهره مندی از شهرها و پسرانمان بازداشته شده ایم ؟ ولی هنگامی که جنگ در راه خدا بر آنان نوشته شد ، جز اندکی از آنان همه روی برتافتند و ستمکار شدند ، و خدا به ستمکاران داناست . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » حجت الاسلام انصاریان
آیا [ با دیده عبرت ] آن گروه از سران و اشراف بنی اسرائیل را پس از موسی ندیدی که به پیامبرشان گفتند: برای ما زمامدار و فرمانروایی برانگیز تا در راه خدا جنگ کنیم؟ گفت: آیا احتمال نمی دهید ، اگر جنگ بر شما مقرّر و لازم شود ، جنگ نکنید [ و سر به نافرمانی بزنید؟ ] گفتند: ما را چه هدف و مرادی است که در راه خدا جنگ نکنیم ، در حالی که از میان خانه ها و فرزندانمان بیرون رانده شده ایم؟! پس چون جنگ بر آنان مقرّر و لازم شد ، همه جز اندکی از آنان روی گرداندند و خدا به ستمکاران داناست. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  فاطمه پورمحمدي - ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن‏
مگر داستان آن بزرگان بنى اسرائیل را نشنیدى که پس از موسى به پیامبر خود گفتند: پادشاهى براى ما نصب کن تا در راه خدا کارزار کنیم و او گفت: از خود مى‏بینید که اگر کارزار بر شما واجب شود شانه خالى کنید؟ گفتند: ما که از دیار و فرزندان خویش دور شده‏ایم براى چه کارزار نمى‏کنیم؟ ولى همین که کارزار بر آنان مقرر شد به جز اندکى روى برتافتند و خدا به کار ستمگران دانا است (246). [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  محمد به روز سعدآباد - آیتی
آیا آن گروه از بنى اسرائیل را پس از موسى ندیدى که به یکى از پیامبران خود گفتند: براى ما پادشاهى نصب کن تا در راه خدا بجنگیم. گفت: نپندارید که اگر قتال بر شما مقرر شود از آن سرباز خواهید زد؟ گفتند: چرا در راه خدا نجنگیم در حالى که ما از سرزمینمان بیرون رانده شده‏ایم و از فرزندانمان جدا افتاده‏ایم؟ و چون قتال بر آنها مقرر شد، جز اندکى، از آن روى برتافتند. خدا به ستمکاران آگاه است. (246)
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » برزی
آیا از [احوال‏] بزرگان بنى اسرائیل بعد از موسى خبر نیافتى؟ آن‏گاه که به پیامبرشان گفتند:
«براى ما پادشاهى بگمار تا در راه خدا کارزار کنیم» گفت: «اگر کارزار بر شما نوشته شود، چه بسا کارزار نکنید» گفتند: «چه دلیلى دارد که در راه خدا کارزار نکنیم در حالى که از دیارمان و از [پیش‏] فرزندانمان بیرون رانده شده‏ایم.» پس وقتى که کارزار بر آنان نوشته شد جز اندکى از ایشان همه پشت کردند و خداوند به [احوال‏] ستمکاران داناست
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » بروجردی
آیا ندیدى طایفه‏اى از بنى اسرائیل پس از موسى از پیغمبر خود تقاضا نمودند که پادشاهى براى ما معین کن تا بسرکردگى او در راه خدا جهاد کنیم، پیغمبر آنها گفت اگر جهاد واجب شود مبادا قیام نکرده و نافرمانى کنید، پاسخ دادند چگونه ما بجهاد نرویم و حال آنکه دشمنان، ما را و فرزندان ما را از دیارمان بیرون کرده‏اند چون بر اثر درخواست آنان جهاد واجب شد بجز اندکى همه رو برگردانیدند و خدا از کردار ستمکاران آگاهست (246)
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  سيد علي بهبهاني - تفسیر نور
ترجمه

آیا ندیدى گروهى از بزرگان بنى‏اسرائیل را که بعد از موسى به پیامبر خود گفتند: براى ما زمامدار (و فرماندهى) برانگیز تا (تحت فرماندهى او) در راه خدا پیکار کنیم، او گفت: آیا احتمال مى‏دهید که اگر دستور جنگ به شما داده شود (نافرمانى کرده و) پیکار و جهاد نکنید؟ گفتند: چگونه ممکن است در راه خدا پیکار نکنیم، در حالى که از خانه و فرزندانمان رانده شده‏ایم؟ پس چون دستور جنگ بر آنان مقرّر گشت، جز عدّه اندکى، سرپیچى کردند و خداوند به ظالمان آگاه است.
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حافظ سني - تبیین الفرقان
ایا شما نگاه نکردید به احوال گذشته ان گروه از سرداران واشراف بنی اسرائیل پس از وفات موسی علی السلام که به یکی از پیامبران خود چنین گفتند(اسم پیامبر شمموئیل بود)برای ما فرمانده ای ی(پادشاهی)معین کن که در راه خدا جنگ کنیم گفت :شموئیل،ایاگمان نمی کنید احتمال نمی کنید اگر بر تقدیر شما نوشته بود که جنگ نکنید گفتند:چی شده مارا که بخاطر خدا جنگ نکنیم در حالی که از جلوی فرزندان وخانهایمان بیرون شده ایم پس زمانیکه جنگ برای انها مشخص شد جزگروه کمی از انان ماند وهمگیشان به عقب برگشتند(فرار نمودند)وخداوند به حال ستمکاران اگاه وداناست [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  ايوب مرادي - ترجمه فرانسوی حمید الله
N'as-tu pas su l'histoire des notables, Parmi les enfants d'Israël, lorsqu'après Moïse ils dirent à un prophète à eux: ‹Désigne-nous un roi, pour que nous combattions dans le sentier d'Allah›. il dit: ‹Et Si vous ne Combattez pas, quand le combat vous sera prescrit?› ils dirent: ‹Et qu'aurions nous à ne pas combattre dans le sentier d'Allah, alors qu'on nous a expulsés de nos maisons et qu'on a capturé nos enfants?› et quand le combat leur fut prescrit, ils tournèrent le dos, sauf un petit nombre d'entre eux. et Allah connaît bien les injustes [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
N'as-tu pas su l'histoire des notables, Parmi les enfants d'Israël, lorsqu'après Moïse ils dirent à un prophète à eux: ‹Désigne-nous un roi, pour que nous combattions dans le sentier d'Allah›. il dit: ‹Et Si vous ne Combattez pas, quand le combat vous sera prescrit?› ils dirent: ‹Et qu'aurions nous à ne pas combattre dans le sentier d'Allah, alors qu'on nous a expulsés de nos maisons et qu'on a capturé nos enfants?› et quand le combat leur fut prescrit, ils tournèrent le dos, sauf un petit nombre d'entre eux. et Allah connaît bien les injustes [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  ندا مهديزاده - تفسیر أحسن الحدیث، ج‏1، ص: 458
آیا ندیدى آن گروه از بنى اسرائیل را بعد از موسى که به پیامبر خویش گفتند:
زمامدارى براى ما انتخاب کن تا (تحت فرمان او) در راه خدا بجنگیم. گفت شاید شما اگر جنگ واجب شود نجنگید؟ گفتند: چرا در راه خدا نمى‏جنگیم حال آنکه از دیارمان و فرزندانمان رانده شده‏ایم پس چون جنگ بر آنها مقرر شد، جز عده کمى همه سرپیچى کردند، خدا به کار ستمکاران دانا است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  علي رضا بلوري - ترجمه آلمانی
Hast du nicht von den Hنuptern der Kinder Israels nach Moses gehِrt, wie sie zu einem ihrer Propheten sprachen: «Setze einen Kِnig über uns, daک wir für Allahs Sache kنmpfen mِgen»? Er sprach: «Ist es nicht wahrscheinlich, daک ihr nicht kنmpfen werdet, wenn euch Kampf verordnet wird?» Sie sprachen: «Welchen Grund sollten wir haben, uns des Kampfes zu enthalten für Allahs Sache, wenn wir doch von unseren Wohnungen und unseren Kindern vertrieben worden sind?» Doch als ihnen nun Kampf befohlen ward, da kehrten sie den Rücken, bis auf eine kleine Zahl der Ihren. Und Allah kennt die Frevler wohl.

[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  . پوربافراني
ترجمه مجتبوی
آیا ننگریستى به آن گروه از فرزندان اسرائیل پس از موسى که به پیامبر خود گفتند: براى ما پادشاهى برانگیز تا در راه خدا کارزار کنیم؟ گفت: آیا احتمال مى‏دهید که اگر کارزار بر شما نوشته شود کارزار نکنید؟ گفتند: ما را چیست که در راه خدا کارزار نکنیم و حال آنکه از خانمان و فرزندانمان بیرون رانده شده‏ایم؟ و چون کارزار بر آنها نوشته شد جز اندکى پشت کردند، و خداوند به ستمکاران داناست.


ترجمه بهرام پور
آیا آن سران بنى اسرائیل را پس از موسى ندیدى آن‏گاه که به پیامبر خویش گفتند: براى ما امیرى بگمار تا در راه خدا جهاد کنیم؟ گفت: آیا احتمال نمى‏دهید که اگر جهاد بر شما مقرر شد جهاد نکنید؟ گفتند: چگونه ممکن است که در راه خدا جهاد نکنیم در حالى که از دیا
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  محمد رجب زاده - ترجمه آقای مجتبوی
آیا ننگریستى به آن گروه از فرزندان اسرائیل پس از موسى که به پیامبر خود گفتند: براى ما پادشاهى برانگیز تا در راه خدا کارزار کنیم؟ گفت: آیا احتمال مى‏دهید که اگر کارزار بر شما نوشته شود کارزار نکنید؟ گفتند: ما را چیست که در راه خدا کارزار نکنیم و حال آنکه از خانمان و فرزندانمان بیرون رانده شده‏ایم؟ و چون کارزار بر آنها نوشته شد جز اندکى پشت کردند، و خداوند به ستمکاران داناست [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حجت الاسلام سيد محمدرضا واحدي - حجه الاسلام سیدمحمدرضا واحدی
آیا داستان آن عده از بنی اسرائیل را که پس از موسی می‌زیستند، نشنیدی که به پیامبر خود گفتند: برای ما زمامداری معین کن تا تحت فرماندهی او در راه خدا کارزار کنیم. او گفت: آیا فکر نمی‌کنید که اگر جنگ بر شما واجب شود، شانه خالی کنید و نجنگید؟ گفتند: ما که از دیار و خاندان خود رانده شده‌ایم، چرا در راه خدا جهاد نکنیم؟ پس هنگامی که مبارزه با دشمنان بر آنان مقرر شد به جز تعدادی اندک، سرپیچی کردند. خدا به رفتار و شیوه‌ی ستمکاران داناست. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.