از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید لغت ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  فاطمه فيض اصفهاني - فرهنگ لسان العرب
32) الحکیم : کسی که دارای حکمت است
 توضيح : حکمت یعنی معرفة افضل الاشیاء بافضل العلوم
خدا عالم علی الاطلاق است ، پس احاطۀ مطلق به کل جهان دارد ، یعنی تمام جزئیات و ظرائف و دقائق امور را میذاند و حکم می نماید . [ نظرات / امتیازها ]
  عبد بائس - استاد بهرامپور
30) جاعِل : قرار دهنده [ نظرات / امتیازها ]
30) إِنِّی جاعِلٌ : من قطعا قرار دهنده هستم [ نظرات / امتیازها ]
30) فِی الْأَرْضِ خَلیفَةً : در زمین خلیفه ای [ نظرات / امتیازها ]
30) أَ تَجْعَلُ : آیا قرار می دهی؟ [ نظرات / امتیازها ]
30) یَسْفِکُ : خون می ریزد [ نظرات / امتیازها ]
30) دماء : جمع دم، خون ها [ نظرات / امتیازها ]
30) مَنْ یُفْسِدُ : کسی که فساد می کند [ نظرات / امتیازها ]
30) نَحْنُ : ما [ نظرات / امتیازها ]
30) نُسَبِّحُ : به پاکی می ستائیم [ نظرات / امتیازها ]
30) نُقَدِّسُ : تقدیس می کنیم، منزه می داریم [ نظرات / امتیازها ]
30) أَعْلَمُ : می دانم [ نظرات / امتیازها ]
30) ما لا تَعْلَمُونَ : آنچه را نمی دانید [ نظرات / امتیازها ]
31) عَلَّمَ : بیاموخت [ نظرات / امتیازها ]
31) عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ کُلَّها : به آدم همه ی اسماء را آموخت [ نظرات / امتیازها ]
31) عَرَضَ : عرضه کرد، به نمایش گذاشت [ نظرات / امتیازها ]
31) أَنْبِئُونی : خبر دهید مرا [ نظرات / امتیازها ]
31) هؤُلاء : اینان [ نظرات / امتیازها ]
31) أَسْماءِ هؤُلاءِ : علامت ها و خصوصیات اینان [ نظرات / امتیازها ]
32) سُبْحانَکَ : منزهی تو [ نظرات / امتیازها ]
32) لا عِلْمَ : هیچ دانشی نیست [ نظرات / امتیازها ]
32) حکیم : کسی که قول و فعلش عین صلاح و حکمت است [ نظرات / امتیازها ]
32) عَلَّمْتَنا : آموختی ما را [ نظرات / امتیازها ]
33) أَنْبِی ء : خبر بده [ نظرات / امتیازها ]
33) أَنْبَأَ : خبر داد [ نظرات / امتیازها ]
33) لَمَّا : زمانیکه [ نظرات / امتیازها ]
33) أَ لَمْ أَقُلْ : آیا نگفتم [ نظرات / امتیازها ]
33) أَعْلَمُ : می دانم [ نظرات / امتیازها ]
33) تُبْدُونَ : آشکار می کنید [ نظرات / امتیازها ]
33) تَکْتُمُ : کتمان می کنی [ نظرات / امتیازها ]
33) کُنْتُمْ تَکْتُمُونَ : پنهان می کردید [ نظرات / امتیازها ]