از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
30) و ( به یاد آر ) هنگامی که پروردگارت به فرشتگان گفت: همانا من در روی زمین جانشینی قرار خواهم داد ( نماینده خدا در آنجا یا جانشین ساکنان پیشین منقرض شده آنجا ) . گفتند: آیا در آن کسی را ( جانشین ) قرار می دهی که فساد می انگیزد و خون ها می ریزد؟! در حالی که ما تو را با توصیف به کمالات تسبیح می گوییم و ( از هر عیب و نقصی ) تقدیس می کنیم. خدا گفت: بی تردید من چیزی می دانم که شما نمی دانید. [ نظرات / امتیازها ]
31) و همه نام ها را به آدم آموخت ( نام همه موجودات جهان را تا انقراض آن به یک زبان یا به همه زبان های آینده بشر ، و یا همه مسمّیات نام ها را با حقایق و خواص و آثارشان به او آموخت ) سپس آن معانی را به فرشتگان عرضه داشت و گفت: اگر شما راستگویید نام های اینها ( و یا حقایق و اسرارشان ) را به من خبر دهید. [ نظرات / امتیازها ]
32) گفتند: تو ( از هر نقص و عیبی ) منزّهی ، ما را دانشی جز آنچه خود به ما آموخته ای نیست حقّا تویی که دانا و حکیمی. [ نظرات / امتیازها ]
33) خداوند فرمود: ای آدم ، نام های آنان ( و یا حقایق و اسرار آنها ) را به فرشتگان خبر ده. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
30) ( به خاطر بیاور ) هنگامی را که پروردگارت به فرشتگان گفت: «من در روی زمین ، جانشینی [ نماینده ای ] قرار خواهم داد.» فرشتگان گفتند: «پروردگارا!» آیا کسی را در آن قرار می دهی که فساد و خونریزی کند؟! ( زیرا موجودات زمینی دیگر ، که قبل از این آدم وجود داشتند نیز ، به فساد و خونریزی آلوده شدند. اگر هدف از آفرینش این انسان ، عبادت است ، ) ما تسبیح و حمد تو را بجا می آوریم ، و تو را تقدیس می کنیم.» پروردگار فرمود: «من حقایقی را می دانم که شما نمی دانید.» [ نظرات / امتیازها ]
31) سپس علم اسماء [ علم اسرار آفرینش و نامگذاری موجودات ] را همگی به آدم آموخت. بعد آنها را به فرشتگان عرضه داشت و فرمود: «اگر راست می گویید ، اسامی اینها را به من خبر دهید!» [ نظرات / امتیازها ]
32) فرشتگان عرض کردند: «منزهی تو! ما چیزی جز آنچه به ما تعلیم داده ای ، نمی دانیم تو دانا و حکیمی.» [ نظرات / امتیازها ]
33) فرمود: «ای آدم! آنان را از اسامی ( و اسرار ) این موجودات آگاه کن.» هنگامی که آنان را آگاه کرد ، خداوند فرمود: «آیا به شما نگفتم که من ، غیب آسمانها و زمین را میدانم؟! و نیز میدانم آنچه را شما آشکار میکنید ، و آنچه را پنهان میداشتید!» [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
30) و چون پروردگارت بفرشتگان گفت: من میخواهم در زمین جانشینی بیافرینم گفتند: در آنجا مخلوقی پدید می آوری که تباهی کنند و خونها بریزند؟ با اینکه ما تو را بپاکی می ستائیم و تقدیس می گوییم؟ گفت من چیزها میدانم که شما نمیدانید . [ نظرات / امتیازها ]
31) و خدا همه نامها را بادم بیاموخت پس از آن همه آنان را بفرشتگان عرضه کرد و گفت اگر راست می گویید مرا از نام اینها خبر دهید . [ نظرات / امتیازها ]
32) گفتند تو را تنزیه می کنیم ما دانشی جز آنچه تو بما آموخته ای نداریم که دانای فرزانه تنها تویی . [ نظرات / امتیازها ]
33) گفت ای آدم ، فرشتگان را از نام ایشان آگاه کن و چون از نام آنها آگاهشان کرد گفت مگر بشما نگفتم که من نهفته های آسمان و زمین را میدانم ، آنچه را که شما آشکار کرده اید و آنچه را پنهان میداشتید میدانم [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
30) و ( به یاد آر ) وقتی که پروردگارت فرشتگان را فرمود که من در زمین خلیفه ای خواهم گماشت ، گفتند: آیا کسانی در زمین خواهی گماشت که در آن فساد کنند و خونها بریزند و حال آنکه ما خود تو را تسبیح و تقدیس می کنیم؟! خداوند فرمود: من چیزی ( از اسرار خلقت بشر ) می دانم که شما نمی دانید. [ نظرات / امتیازها ]
31) و خدا همه اسماء را به آدم یاد داد ، آن گاه حقایق آن اسماء را در نظر فرشتگان پدید آورد و فرمود: اسماء اینان را بیان کنید اگر شما در دعوی خود صادقید. [ نظرات / امتیازها ]
32) گفتند: منزهی تو ، ما نمی دانیم جز آنچه تو خود به ما تعلیم فرمودی ، که تویی دانا و حکیم. [ نظرات / امتیازها ]
33) فرمود: ای آدم ، ملائکه را به اسماء این حقایق آگاه ساز. چون آگاه ساخت ، خدا فرمود: آیا شما را نگفتم که من بر غیب آسمانها و زمین دانا و بر آنچه آشکار و پنهان دارید آگاهم؟ [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
30) و چون پروردگار تو به فرشتگان گفت: «من در زمین جانشینی خواهم گماشت» ، [ فرشتگان ] گفتند: «آیا در آن کسی را می گماری که در آن فساد انگیزد ، و خونها بریزد؟ و حال آنکه ما با ستایش تو ، [ تو را ] تنزیه می کنیم و به تقدیست می پردازیم.» فرمود: «من چیزی می دانم که شما نمی دانید.» [ نظرات / امتیازها ]
31) و [ خدا ] همه [ معانی ] نامها را به آدم آموخت سپس آنها را بر فرشتگان عرضه نمود و فرمود: «اگر راست می گویید ، از اسامی اینها به من خبر دهید.» [ نظرات / امتیازها ]
32) گفتند: «منزهی تو! ما را جز آنچه [ خود ] به ما آموخته ای ، هیچ دانشی نیست تویی دانای حکیم.» [ نظرات / امتیازها ]
33) فرمود: «ای آدم ، ایشان را از اسامی آنان خبر ده.» و چون [ آدم ] ایشان را از اسماءشان خبر داد ، فرمود: «آیا به شما نگفتم که من نهفته آسمانها و زمین را می دانم و آنچه را آشکار می کنید ، و آنچه را پنهان می داشتید می دانم؟» [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
30) و آن گاه بر آدمیان نعمت ارزانی شد که پروردگارت به فرشتگان گفت : من در زمین جانشینی قرار خواهم داد . فرشتگان چون می دانستند که موجودی که در زمین زندگی می کند روی به تبهکاری می آورد ، گفتند : آیا در زمین کسانی را می گماری که در آن فساد می کنند و خون ها می ریزند ، در حالی که ما همراه با ستایش تو ، تو را تسبیح می گوییم و تقدیس می کنیم ؟ گفت : من چیزهایی می دانم که شما نمی دانید . [ نظرات / امتیازها ]
31) و نام همگان را به آدم آموخت ، سپس آنان را بر فرشتگان عرضه کرد و گفت : اگر راست می گویید که شما شایسته مقام خلافتید ، مرا از نام آنان با خبر کنید . [ نظرات / امتیازها ]
32) فرشتگان گفتند : پروردگارا ، تو از هر عیب و کاستی پیراسته ای . ما را دانشی جز آنچه تو به ما آموخته ای نیست . بی تردید تویی دانا و حکیم . [ نظرات / امتیازها ]
33) خدا گفت : ای آدم ، از نام آنان به فرشتگان خبر ده . هنگامی که آدم اسامی آنها را به فرشتگان خبر داد ، خدا به فرشتگان گفت : آیا به شما نگفتم که من نهان آسمان ها و زمین را می دانم و آنچه را آشکار می کنید و آنچه را کتمان کرده اید می دانم ؟ [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
30) و [ یاد کن ] هنگامی که پروردگارت به فرشتگان فرمود: مسلماً من جانشینی در زمین قرار خواهم داد. گفتند: آیا کسی را در آن قرار می دهی که فساد می کند و خون می ریزد؟! در حالی که ما تو را همراه با سپاس و ستایشت تسبیح می گوییم و تقدیس می کنیم. [ پروردگار ] فرمود: من [ واقعیات و اسراری از قرار گرفتن این جانشین در زمین ] می دانم که شما نمی دانید. [ نظرات / امتیازها ]
31) و خدا همه نام ها [ یِ موجودات ] را به آدم آموخت سپس [ هویت و حقایق ذات موجودات را ] به فرشتگان ارائه کرد و گفت: مرا از نام های ایشان خبر دهید ، اگر [ در ادعای سزاوار بودنتان به جانشینی ] راستگویید. [ نظرات / امتیازها ]
32) گفتند: تو از هر عیب و نقصی منزّهی ، ما را دانشی جز آنچه خودت به ما آموخته ای نیست ، یقیناً تویی که بسیار دانا و حکیمی. [ نظرات / امتیازها ]
33) [ خدا ] فرمود: ای آدم! فرشتگان را از نام های آنان خبر ده. پس هنگامی که نام هایشان را به فرشتگان خبر داد [ خدا ] فرمود: آیا به شما نگفتم که من یقیناً نهانِ آسمان ها و زمین را می دانم ، و به آنچه شما آشکار می کنید و به آنچه پنهان می دارید ، دانایم؟ [ نظرات / امتیازها ]
  اسمعيل شيخ محمد
30) و هنگامی که پروردگارت به فرشتگان گفت : من در زمین جانشینی قرار خواهم داد. فرشتگان گفتند : آیا کسی را در آن ( زمین ) قرار می دهی که در آن تباهی و خون ریزی کند. ( در حالیکه ) ما تو را تنزیه و ستایش می کنیم و و تو را تقدیس می کنیم. خدا گفت : من چیزی را می دانم که شما نمی دانید. [ نظرات / امتیازها ]
31) و همه نامها را به آدم آموخت ( علم اسرار آفرینش و نامگذارى موجودات‏ ) سپس آن نامها را به فرشتگان ارائه نمود ه و فرمود اگر راست می گویید نامهای آنها را به من خبر دهید. [ نظرات / امتیازها ]
32) ( فرشتگان ) گفتند: تو منزه هستی. ما چیزی جز آن چه به ما آموخته ای نمی دانیم . به درستی که دانا و فرزانه هستی. [ نظرات / امتیازها ]
33) خدا فرمود : ای آدم آنان را از نامها ( که به تو تعلیم داده شده ) آگاه کن . پس هنگامی که آنان را به آن نامها آکاه ساخت خدا ( خطاب به فرشتگان ) فرمود آیا به شما نگفتم که من نهفته های آسمانها و زمین را می دانم ؟ و می دانم آن چه را آشکار و یا پنهان می کنید. [ نظرات / امتیازها ]
  فاطمه پورمحمدي - ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن‏
30) بیاد آر آن گاه که پروردگارت بفرشتگان گفت که مى‏خواهم خلیفه‏اى در زمین قرار دهم.
گفتند: آیا قرار میدهى کسى را که تباهى و فساد کند و خونها بریزد در حالى که ما تو را مى‏ستائیم و تقدیس میکنیم خداوند فرمود:
من چیزى از (اسرار خلقت بشر) میدانم که شما نمى‏دانید [ نظرات / امتیازها ]
31) و خداوند همه نامها را به آدم آموخت آن گاه حقایق آن نامها را در نظر فرشتگان پدید آورد و گفت:
اگر راست مى‏گویید مرا از نامهاى اینان خبر دهید [ نظرات / امتیازها ]
32) فرشتگان گفتند: تو پاک و منزهى جز آنچه تو بما آموخته‏اى دانشى نداریم و (خدایا) تو دانا و حکیم هستى [ نظرات / امتیازها ]
  سجاد حسني پازکي - المیزان و کمی تفکر و سوال و ...
33) ادامه بحث که ذیل آیه 31 عرض شد اینجا هم هست. ضمائر هم در أَنْبِئْهُمْ و أَسْمائِهِمْ به چه برمی گردد؟
هم در أَنْبِئْهُمْ ظاهرا طبق تفاسیر و عقل سلیم به فرشتگان برمی گردد. چرا که آنها نتوانستند آن اسامی را بگویند، پس خهدا فرمود آدم تو به آنها بگو که متوجه شوند آنچه که من می دانم و آنها نمی دانند (آیه 30) در مورد جنسیت هم باید گفت خداوند در مورد ملائکه از ضمائر و افعال مذکر استفاده کرده است: شاهد مثال آن آیه 34 و اذ قلنا للملئکه اسجدوا
هم در أَسْمائِهِمْ، به همان موجوداتی بر می گردد که هم در عرضهم در آیه 31 به آن برمی گردد. در واقع به مسمای آن اسماء.
پس ترجمه دقیق بدین صورت خواهد بود:
گفت ای آدم آنها (فرشتگان) را به نامهایشان (نام های موجوداتی که در آیه 31 بحث آنها شد و ملائکه نتوانستند نام آنها را بگویند.) آگاه کن. پس هنگامی که آنها را به نامهایشان آگاه کرد، (خداوند) گفت: آیا به شما نگفته بودم همانا من غیب آسمانها و زمین را می دانم و می دانم آنچه شما آشکار می کنید و آنچه را پنهان می داشتید. [ نظرات / امتیازها ]
  ايوب مرادي - ترجمه فرانسوی حمید الله
30) Lorsque Ton Seigneur confia aux Anges: ‹Je vais établir sur la terre un vicaire ‹Khalifa›. ils dirent: ‹Vas-Tu y désigner un qui y mettra le désordre et répandra le sang, quand nous sommes là à Te sanctifier et à Te glorifier?› - il dit: ‹En vérité, Je sais ce que vous ne savez pas!› [ نظرات / امتیازها ]
31) et il apprit à Adam tous les noms (de toutes choses), puis il les présenta aux Anges et dit: ‹Informez-Moi des noms de ceux-là, Si vous êtes véridiques!› (dans votre prétention que vous êtes plus méritants qu'Adam) [ نظرات / امتیازها ]
32) ils dirent: ‹Gloire à Toi! nous n'avons de savoir que ce que Tu nous a appris. certes C'est Toi l'Omniscient, le Sage› [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه اسدي - امید مجد
30) چو پروردگارت خدای مهین
به جمع ملائک بگفت اینچنین
همانا نمایم من کردگار
به روی زمین جانشین برقرار
بگفتند آیا به روی زمین
کسانی بخواهی کنی جانشین
که بسیار ورزند کار فساد
بریزند همواره خون در بلاد
اگر چه که ما خویشتن روز و شب
نماییم تسبیح و تقدیس رب
خدا گفت از رمز خلقت همی
ندانید چیزی که من دانمی
[ نظرات / امتیازها ]
31) خداوند چون خوان خلقت نهاد
به آدم همه اسم ها یاد داد
سپس اسم ها را به جمع ملک
بیان کرد یکتا خدا تک به تک
بفرمود آنگه که اسماء و نام
بیان می نمائید اینک تمام
بیان می نمائید اینک شما
اگر راستگوئید در ادعا
[ نظرات / امتیازها ]
32) ملائک بگفتند سبحان توئی
به دور جهان پاک یزدان توئی
به جز آنچه خود یاد دادی به ما
ندانیم چیزی دگر ای خدا
همانا توئی کردگار علیم
که در کار خود نیز هستی حکیم [ نظرات / امتیازها ]
33) خدا گفت ای آدم آگاه ساز
که اسماء را خود چه بودست راز
پس آنگاه آدم زبان برگشود
حقایق به جمع ملک رو نمود
بفرمود آنگاه پروردگار
نگفتم مگر بر شما آشکار
که آگاه هستم به غیب و نهان
چه اندر زمین و چه هفت آسمان
بدانم همه چیزها را عیان
چه روشن بود آن چه باشد نهان
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه راهنما
30) و یاد کن وقتى را که پروردگارت به فرشتگان گفت: همانا من در زمین جانشینى قرار خواهم داد، گفتند: آیا در آن موجودى قرار مى دهى که در آن فساد مى کند و خون ها مى ریزد در حالى که همراه با ستایش تو را تسبیح مى کنیم و تقدیس مى نمائیم؟ گفت: البّته من چیزى مى دانم که شما نمى دانید. [ نظرات / امتیازها ]
31) و ]خدا[ همه نام ها را به آدم تعلیم داد، سپس صاحبان نام ها را بر فرشتگان عرضه کرد و گفت: اگر راست مى گوئید مرا از نام هاى اینها خبر دهید. [ نظرات / امتیازها ]
32) گفتند: عجبا! ما جز آنچه تو به ما تعلیم داده اى علمى نداریم، همانا تو خود بسیار دانا و حکیمى. [ نظرات / امتیازها ]
33) گفت: اى آدم! فرشتگان را از نام هاى اینها آگاه کن، پس هنگامى که آدم آنان را از نام هاى آنها آگاه کرد ]خدا [گفت: آیا به شما نگفتم که من غیب آسمان ها و زمین را مى دانم و آنچه را اظهار مى دارید و آنچه را کتمان مى کنید مى دانم. [ نظرات / امتیازها ]
 » مجتبوی
30) و به یاد آر آن گاه که پروردگارت فرشتگان را گفت: من در زمین جانشینی برای مخلوق پیشین یا نماینده ای از خود خواهم آفرید ، گفتند: آیا کسی را در زمین می آفرینی که تباهکاری کند و خون ها ریزد ، در حالی که ما تو را به پاکی می ستاییم وتقدیس می کنیم؟ خداوند گفت: من می دانم آن چه شما نمی دانید. [ نظرات / امتیازها ]
31) و همه نام ها را به آدم آموخت. سپس آن چیزها را بر فرشتگان عرضه کرد و گفت: اگر راست می گویید مرا از نام های این ها خبر دهید. [ نظرات / امتیازها ]
32) گفتند پاکی تو راست ، ما را دانشی نیست مگر آن چه به ما آموخته ای ، که تویی دانای با حکمت ،استوا کار و درست گفتار. [ نظرات / امتیازها ]
33) گفت: ای آدم ، آنان را از نام های این ها آگاه کن، و چون از نام های آن ها آگاهشان کرد ، گفت: آیا به شما نگفتم که من نهان آسمان ها و زمین را می دانم و آن چه را آشکار می کنید و آن چه ره پنهان می داشتید می دانم. [ نظرات / امتیازها ]
  حاجيه تقي زاده فانيد - آلمانی آصف بولدرم
30) Und als dein Herr zu den Engeln sagte: "Ich bin dabei, auf der Erde einen Statthalter einzusetzen", da sagten sie: "Willst Du auf ihr etwa jemanden einsetzen, der auf ihr Unheil stiftet und Blut vergießt, wo wir Dich doch lobpreisen und Deiner Heiligkeit lobsingen?" Er sagte: "Ich weiß, was ihr nicht wißt."
﴿٣٠﴾
[ نظرات / امتیازها ]
31) Und Er lehrte Adam die Namen alle. Hierauf legte Er sie den Engeln vor und sagte: "Teilt Mir deren Namen mit, wenn ihr wahrhaftig seid!"
﴿٣١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
32) Sie sagten: "Preis sei Dir! Wir haben kein Wissen außer dem, was Du uns gelehrt hast. Du bist ja der Allwissende und Allweise."
﴿٣٢﴾
[ نظرات / امتیازها ]
33) Er sagte: "O Adam, teile ihnen ihre Namen mit!" Als er ihnen ihre Namen mitgeteilt hatte, sagte Er: "Habe Ich euch nicht gesagt, Ich kenne das Verborgene der Himmel und der Erde, und Ich weiß auch, was ihr offenlegt und was ihr verborgen zu halten sucht?"
﴿٣٣﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه Tajik
30) Ва чун Парвардигорат ба фариштагон гуфт: «Ман дар замин халифае меофаринам», гуфтанд: «Оё касеро меофарини, ки дар он ҷо фасод кунад ва хунҳо бирезад ва ҳол он ки мо ба ситоиши Ту тасбеҳ мегӯем ва Туро ба поки иқрор мекунем?». Гуфт: «Ман он донам, ки шумо намедонед».
﴿٣٠﴾
[ نظرات / امتیازها ]
31) Ва ноҳоро ба тамомӣ ба Одам биёмухт. Сипас онҳоро ба фариштагон арза кард. Ва гуфт: «Агар рост мегӯед, Маро ба номҳои инҳо хабар диҳед».
﴿٣١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
32) Гуфтанд: «Муназзаҳӣ (покӣ) Ту. Моро ҷуз он чӣ Худ ба мо омӯхтаӣ, донише нест. Тӯӣ донои ҳаким!»
﴿٣٢﴾
[ نظرات / امتیازها ]
33) Гуфт: «Эй Одам, онҳоро аз номҳояшон огоҳ кун!» Чун аз он номҳо огаҳашон кард, Худо гуфт: «Оё ба шумо нагуфтам, ки манн ниҳони осмонҳову заминро медонам ва бар он чӣ ошкор мекунед ва пинҳон медоштед, огаҳам?».
﴿٣٣﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه ابن کثیر انگلیسی
30) (30. And (remember) when your Lord said to the angels: "Verily, I am going to place (mankind) generations after generations on earth.'' They said: "Will You place therein those who will make mischief therein and shed blood, ـ while we glorify You with praises and thanks and sanctify You.'' He (Allah) said: "I know that which you do not know.'') [ نظرات / امتیازها ]
31) (31. And He taught Adam all the names (of everything), then He showed them to the angels and said, "Tell Me the names of these if you are truthful.'' [ نظرات / امتیازها ]
32) (32. They (angels) said: "Glory is to You, we have no knowledge except what you have taught us. Verily, You are the Knower, the Wise.'') [ نظرات / امتیازها ]
33) (33. He said: "O Adam! Inform them of their names,'' and when he had informed them of their names, He said: "Did I not tell you that I know the Ghayb (unseen) in the heavens and the earth, and I know what you reveal and what you have been concealing'')[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه محمد صادق تهرانی
30) و چون پروردگارت به فرشتگان گفت: «همانا من قرار‌دهندة جانشینی (از گذشتگان) در زمین می‌باشم»، گفتند: «آیا در آن کسی را (جانشین) قرار می‌دهی که در آن افساد کند و خون‌ها بریزد؟ حال آنکه ما به وسیلة ستایشت (تو را از کلّ نقایص) تنزیه می‌کنیم، و برایت تقدیس می‌نماییم.» (خدا) فرمود: «به‌راستی من چیزی می‌دانم که شما نمی‌دانید.»
﴿٣٠﴾
[ نظرات / امتیازها ]
31) و (خدا) همه‌ی اسم‌ها را به آدم آموخت. سپس ایشان را برای فرشتگان به نمایش گذاشت. پس فرمود: «اگر از راستان بوده‌اید، از نام‌های ایشان به من خبری مهم دهید.»
﴿٣١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
32) گفتند: «منزهی تو! ما را دانشی نیست جز آنچه خود به ما آموخته‌ای. به‌راستی تویی، تو، بسیار دانای حکیم.»
﴿٣٢﴾
[ نظرات / امتیازها ]
33) فرمود: «ای آدم! ایشان را از اسامی آنان خبری مهم ده.» پس چون (آدم) ایشان را از اسامی آنان خبری مهم داد، (خدا) فرمود: «آیا برای شما نگفتم که به‌راستی من غیب (ویژه‌ی) آسمان‌ها و زمین را می‌دانم‌؛ و آنچه را آشکار می‌کنید و آنچه را پنهان داشته‌اید، می‌دانم‌؟»
﴿٣٣﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه-Japane
30) またあなたの主が(先に)天使たちに向かって,「本当にわれは,地上に代理者を置くであろう。」と仰せられた時を思い起せ。かれらは申し上げた。「あなたは地上で悪を行い,血を流す者を置かれるのですか。わたしたちは,あなたを讃えて唱念し,またあなたの神聖を譲美していますのに。」かれは仰せられた。「本当にわれはあなたがたが知らないことを知っている。」
﴿٣٠﴾
[ نظرات / امتیازها ]
31) かれはアーダムに凡てのものの名を教え,次にそれらを天使たちに示され,「もし,あなたがた(の言葉)が真実なら,これらのものの名をわれに言ってみなさい。」と仰せられた。
﴿٣١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
32) かれらは(答えて)申し上げた。「あなたの栄光を讃えます。あなたが,わたしたちに教えられたものの外には,何も知らないのです。本当にあなたは,全知にして英明であられます。」
﴿٣٢﴾
[ نظرات / امتیازها ]
33) かれは仰せられた。「アーダムよ,それらの名をかれら(天使)に告げよ。」そこでアーダムがそれらの名をかれらに告げると,かれは,「われは天と地の奥義を知っているとあなたがたに告げたではないか。あなたがたが現わすことも,隠すことも知っている。」と仰せられた。
﴿٣٣﴾
[ نظرات / امتیازها ]
  محمدامين احمدي فقيه
30) ای پیامبر یادآوری کن! هنگامی که پروردگارت به فرشتگان گفت: «من در زمین جانشین و نماینده‌ای خواهم گماشت»، فرشتگان‌ گفتند: «آیا در زمین کسی را می‌گماری که فساد و خون‌ریزی کند؟ حال آنکه ما به پاکی ستایش و سپاس و پرستش تو را انجام می‌دهیم، و تو را به پاکی یاد کرده به تقدیس تو می‌پردازیم»؛ خدا فرمود: «من حقایقی را از آفریدن انسان می‌دانم که شما نمی‌دانید.» [ نظرات / امتیازها ]
31) سپس خدا همه‌ی معانى و حقیقت نام‌ها را به آدم آموخت؛ آن‌گاه نام‌ها را به فرشتگان نشان داد، و فرمود: «اگر راست می‌گویید، از این اسامی و هویت آن به من خبر دهید.» [ نظرات / امتیازها ]
32) فرشتگان گفتند: «پاک و منزهی تو! ما هیچ دانشی جز آنچه خود به ما آموخته‌ای، نداریم؛ دانای حکمت‌‌آموز تنها تو هستی.» [ نظرات / امتیازها ]
33) خدا فرمود: «ای آدم، علیه‌السّلام! آنچه از حقایق اسامی ایشان آموخته‌ای، برای آنان بازگو کن!» و چون آدم‌، علیه‌السّلام، ایشان را از اسمامی‌شان آگاه کرد، خدا فرمود: «آیا به شما نگفتم که نهفته و ناپیدای آسمان‌ها و زمین را می‌دانم، و نیز آنچه را آشکار می‌کنید و یا پنهان می‌دارید، می‌دانم؟» [ نظرات / امتیازها ]
  نيره تقي زاده فايند - المانی
30) 2: 30. Und als dein Herr zu den Engeln sprach: "Ich will einen Statthalter auf Erden einsetzen", sagten sie: "Willst Du denn dort solche Wesen haben, die darauf Unfrieden stiften und Blut vergießen? - und wir loben und preisen Dich und rühmen Deine Heiligkeit." Er antwortete: "Ich weiß, was ihr nicht wißt." [ نظرات / امتیازها ]
 » خرمشاهی
30) و چون پروردگارت به فرشتگان گفت من گمارنده جانشینى در زمینم، گفتند آیا کسى را در آن مى‏گمارى که در آن فساد مى‏کند و خونها مى‏ریزد، حال آنکه ما شاکرانه تو را نیایش مى‏کنیم و تو را به پاکى یاد مى‏کنیم، فرمود من چیزى مى‏دانم که شما نمى‏دانید (۳۰)
[ نظرات / امتیازها ]
31) و همه نامها را به آدم آموخت، سپس آنها را بر فرشتگان عرضه داشت و گفت اگر راست مى‏گویید به من از نامهاى ایشان خبر دهید (۳۱)
[ نظرات / امتیازها ]
32) گفتند پاکا که تویى، ما دانشى نداریم جز آنچه به ما آموخته‏اى، تو داناى فرزانه‏اى‏ (۳۲)
[ نظرات / امتیازها ]
33) فرمود اى آدم آنان را از نامهایشان خبر ده، و چون از نامهایشان خبرشان داد، فرمود آیا به شما نگفتم که من ناپیداى آسمانها و زمین را مى‏دانم‏ (۳۳ [ نظرات / امتیازها ]
 » شاکیر
30)
and when your lord said to the angels, i am going to place in the earth a khalif, they said: what! wilt thou place in it such as shall make mischief in it and shed blood, and we celebrate thy praise and extol thy holiness? he said: surely i know what you do not know (۳۰)
[ نظرات / امتیازها ]
 » یوسفعلی
30)
behold, thy lord said to the angels: "i will create a vicegerent on earth." they said: "wilt thou place therein one who will make mischief therein and shed blood?- whilst we do celebrate thy praises and glorify thy holy (name)?" he said: "i know what ye know not." (۳۰)
[ نظرات / امتیازها ]
  جهانگير خانزاده - پیکتال
30) and when thy lord said unto the angels: lo! i am about to place a viceroy in the earth, they said: wilt thou place therein one who will do harm therein and will shed blood, while we, we hymn thy praise and sanctify thee? he said: surely i know that which ye know not. (۳۰)
[ نظرات / امتیازها ]
  سينا خانزاده - غریب
30) when your lord said to the angels: 'i am placing on the earth a caliph, ' they replied: 'will you put there who corrupts and sheds blood, when we exalt your praises and sanctify you? ' he said: 'i know what you do not know. ' (۳۰) [ نظرات / امتیازها ]
  اميد شيرواني آزاد - آلمانی
30) Und als dein Herr zu den Engeln sprach: "Wahrlich, Ich werde auf der Erde einen Nachfolger einsetzen", sagten sie: "Willst Du auf ihr jemanden einsetzen, der auf ihr Unheil anrichtet und Blut vergießt, wo wir doch Dein Lob preisen und Deine Herrlichkeit rühmen?" Er sagte: "Wahrlich, Ich weiß, was ihr nicht wisset." [ نظرات / امتیازها ]
31) Und Er brachte Adam alle Namen bei, dann brachte Er diese vor die Engel und sagte: "Nennt mir die Namen dieser Dinge, wenn ihr wahrhaftig seid!" [ نظرات / امتیازها ]
32) Sie sprachen: "Gepriesen seist Du. Wir haben kein Wissen außer dem, was Du uns gelehrt hast; wahrlich, Du bist der Allwissende, der Allweise." [ نظرات / امتیازها ]
33) Er sprach: "O Adam, nenne ihnen ihre Namen!" Und als er ihnen ihre Namen nannte, sprach Er: "Habe Ich nicht gesagt, daß Ich das Verborgene der Himmel und der Erde kenne, und daß Ich kenne, was ihr offenbart und was ihr verborgen gehalten habt. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیتی
30) و چون پروردگارت به فرشتگان گفت: من در زمین خلیفه‌اى مى آفرینم، گفتند: آیا کسى را مى‌آفرینى که در آنجا فساد کند و خونها بریزد، و حال آنکه ما به ستایش تو تسبیح مى‌گوییم و تو را تقدیس مى کنیم؟ گفت: من آن دانم که شما نمى‌دانید. [ نظرات / امتیازها ]
31) و نامها را به تمامى به آدم بیاموخت. سپس آنها را به فرشتگان عرضه کرد. و گفت: اگر راست مى‌گویید مرا به نامهاى اینها خبر دهید. [ نظرات / امتیازها ]
33) گفت: اى آدم، آنها را از نامهایشان آگاه کن. چون از آن نامها آگاهشان کرد، خدا گفت: آیا به شما نگفتم که من نهان آسمانها و زمین را مى‌دانم، و بر آنچه آشکار مى‌کنید و پنهان مى‌داشتید آگاهم؟ [ نظرات / امتیازها ]
 » انگلیسی
31) And He taught Adam all the names, then showed them to the angels, saying: Inform Me of the names of these, if ye are truthful. [ نظرات / امتیازها ]
32) They said: Be glorified! We have no knowledge saving that which Thou hast taught us. Lo! Thou, only Thou, art the Knower, the Wise. [ نظرات / امتیازها ]
33) He said: O Adam! Inform them of their names, and when he had informed them of their names, He said: Did I not tell you that I know the secret of the heavens and the earth? And I know that which ye disclose and which ye hide [ نظرات / امتیازها ]
 » فرانسوی
33) Il dit: «O Adam, informe-les de ces noms ;» Puis quand celui-ci les eut informés de ces noms, Allah dit: «Ne vous ai-Je pas dit que Je connais les mystères des cieux et de la terre, et que Je sais ce que vous divulguez et ce que vous cachez?» [ نظرات / امتیازها ]
  فاطمه هندياني - تدبر شخصی
30) و زمانی که فرمود پروردگارت: برای فرشتگان، همانا من قرار دهنده ام در روی زمین جانشینی را. گفتند: آیا قرار می دهی در آن(زمین) کسی را که فساد کند در آن و بریزد خون ها را و حال آن که ما تسبیح می کنیم به ستایش تو و تقدیس می کنیم برای تو. فرمود: همانا من می دانم آن چه را نمی دانید. [ نظرات / امتیازها ]
  حجت الاسلام سيد محمدرضا واحدي - حجت الاسلام سیدمحمدرضا واحدی
30) و چون پروردگارت به فرشتگان گفت: من برای راهنمایی مردم و اجرای احکامم در میان آنها، جانشین و نماینده‌ای روی زمین قرار خواهم داد، گفتند: پروردگارا! آیا نماینده‌ای روی زمین قرار می‌دهی که در آن فساد کند و به خون‌ریزی بپردازد؟ آیا چنین موجودی می‌تواند جانشین تو باشد در حالی که ما همواره تو را تسبیح می‌گوییم و تقدیس می‌کنیم؟ خدا گفت: من حقایقی را می‌دانم که شما نمی‌دانید. [ نظرات / امتیازها ]
31) و چون آدم را آفرید، اسامی مخلوقات و اسرار آفرینش را به وی آموخت. آنگاه صورت مخلوقات را به فرشتگان عرضه داشت و فرمود: اگر راست می‌گویید، اسامی اینها را به من خبر دهید. [ نظرات / امتیازها ]
32) فرشتگان گفتند: خدایا! تو پاک و منزهی و ما چیزی جر آنچه خود به ما یاد داده‌ای نمی‌دانیم. به راستی که تنها تو بر همه چیز دانایی و از روی حکمت تدبیر می‌کنی. [ نظرات / امتیازها ]
33) خداوند فرمود: ای آدم! آنان را از اسامی این موجودات آگاه کن. چون آدم چنان کرد، خداوند گفت: آیا به شما نگفته بودم که من غیب آسمان‌ها و زمین را می‌دانم؟ و نیز می‌دانم هرچه را که آشکار می‌کنید و در رفتار و گفتار عیان می‌سازید و یا در درون خویش پنهان می‌دارید. [ نظرات / امتیازها ]
  محمد عباسپور
30) وچون (ای پیامبر) پروردگارت به فرشتگان گفت من می خواهم در زمین جانشینی برای خود بگمارم (فرشتگان ) گفتند، بار خدایا قرار می دهی کسانی را درزمین که در آن فساد بپا می کنند وبا سفاکی تمام خون ریزی می کنند ولی ما تسبیح و حمد ترا بجا می آوریم وتورا تقدس می کنیم،اما خداوند فرمود من به (هدفی ازجانشینی آدم بعنوان خلیفه خویش) عالم هستم که شما به آن نادان هستید . [ نظرات / امتیازها ]
31) و (خداوند) تمام علوم و اسماءالهی را به آدم آموخت و سپس آنرا به ملائکه عرضه کرد سپس فرمود از این علوم و اسماء ( عرضه شده که دلیل جانشینی آدم و برتری او برای خلافت من در زمین هست) اگر درگفتار خود صداقت دارید به من خبر بدهید [ نظرات / امتیازها ]