از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
کسی که در نزد او دانشی از کتاب ( از لوح محفوظ یا از کتاب های آسمانی ) بود گفت: من آن را پیش از آنکه پلک چشمت به هم بخورد ، و یا قبل از آنکه نگاهت بر چیزی صورت آن را به مغز بدهد ، به نزد تو می آورم. پس چون آن را در نزد خود حاضر و پابرجا دید گفت: این ( حاصل شدن فوری خواسته ، یا وجود چنین فردی در امت من ) از فضل پروردگار من است تا مرا بیازماید که آیا سپاس می گزارم یا کفران می ورزم؟ و هر کس سپاس گزارد به سود خود سپاس گزاشته ، و هر کس کفران ورزد پس همانا پروردگار من بی نیاز و بزرگوار است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت الله مکارم شیرازی
( امّا ) کسی که دانشی از کتاب ( آسمانی ) داشت گفت: «پیش از آنکه چشم بر هم زنی ، آن را نزد تو خواهم آورد!» و هنگامی که ( سلیمان ) آن ( تخت ) را نزد خود ثابت و پابرجا دید گفت: «این از فضل پروردگار من است ، تا مرا آزمایش کند که آیا شکر او را بجا می آورم یا کفران می کنم؟! و هر کس شکر کند ، به نفع خود شکر می کند و هر کس کفران نماید ( بزیان خویش نموده است ، که ) پروردگار من ، غنیّ و کریم است!» [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
1) : بسیار زیبا و دلنشین بود
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
( امّا ) کسی که دانشی از کتاب ( آسمانی ) داشت گفت: «پیش از آنکه چشم بر هم زنی ، آن را نزد تو خواهم آورد!» و هنگامی که ( سلیمان ) آن ( تخت ) را نزد خود ثابت و پابرجا دید گفت: «این از فضل پروردگار من است ، تا مرا آزمایش کند که آیا شکر او را بجا می آورم یا کفران می کنم؟! و هر کس شکر کند ، به نفع خود شکر می کند و هر کس کفران نماید ( بزیان خویش نموده است ، که ) پروردگار من ، غنیّ و کریم است!» [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد الهی قمشه‌ای
آن کس که به علمی از کتاب الهی دانا بود ( یعنی آصف بن برخیا یا خضر که دارای اسم اعظم و علم غیب بود ) گفت که من پیش از آنکه چشم بر هم زنی تخت را بدین جا آرم ( و همان دم حاضر نمود ) ، چون سلیمان سریر را نزد خود مشاهده کرد گفت: این توانایی از فضل خدای من است تا مرا بیازماید که ( نعمتش را ) شکر می گویم یا کفران می کنم ، و هر که شکر کند شکر به نفع خویش کرده و هر که کفران کند همانا خدا ( از شکر خلق ) بی نیاز و ( بر کافر هم به لطف عمیم ) کریم است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد مهدی فولادوند
کسی که نزد او دانشی از کتاب [ الهی ] بود ، گفت: «من آن را پیش از آنکه چشم خود را بر هم زنی برایت می آورم.» پس چون [ سلیمان ] آن [ تخت ] را نزد خود مستقر دید ، گفت: «این از فضل پروردگار من است ، تا مرا بیازماید که آیا سپاسگزارم یا ناسپاسی می کنم. و هر کس سپاس گزارد ، تنها به سود خویش سپاس می گزارد ، و هر کس ناسپاسی کند ، بی گمان پروردگارم بی نیاز و کریم است.» [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
و آن کس که دانشی فراوان از کتاب الهی نزد خود داشت به سلیمان گفت : من آن را پیش از آن که نگاهت به تو بازگردد برای تو می آورم . سلیمان به او رخصت داد و ناگهان تخت پدیدار شد . وقتی سلیمان دید تخت نزد او قرار گرفته است گفت : این از فضل پروردگار من است; آن را به من ارزانی داشته است تا مرا بیازماید که آیا نعمتش را سپاس می گزارم یا ناسپاسی می کنم . و هر کس سپاسگزاری کند ، تنها به سود خود سپاسگزاری می کند ، و هر کس ناسپاسی کند ] بر خود ستم کرده است که [ پروردگار من بی نیاز و کریم است . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
1) : مطابق متن آیه سرعت انتقال تخت بلقیس بالاتر از سرعت نور بوده است
به نوعی میتواند تایید وجود کرم چاله باشد
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » حجت الاسلام انصاریان
کسی که دانشی از کتاب [ لوح محفوظ ] نزد او بود گفت: من آن را پیش از آنکه پلک دیده ات به هم بخورد ، نزد تو می آورم. [ و آن را در همان لحظه آورد ] . پس هنگامی که سلیمان تخت را نزد خود پابرجا دید ، گفت: این از فضل و احسان پروردگار من است ، تا مرا بیازماید که آیا سپاس گزارم یا بنده ای ناسپاسم؟ و هر کس که سپاس گزاری کند به سود خود سپاس گزاری می کند و هر کس ناسپاسی ورزد [ زیانی به خدا نمی رساند ] زیرا پروردگارم بی نیاز و کریم است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مرضيه علمدار .ب - تفسیر نور استاد خرمدل
‏کسی که علم و دانشی از کتاب داشت گفت : من تخت ( بلقیس ) را پیش از آن که چشم بر هم زنی ، نزد تو خواهم آورد . هنگامی که سلیمان تخت را پیش خود آماده دید ، گفت : این از فضل و لطف پروردگار من است . ( این همه قدرت و نعمت به من عطاء فرموده است ) تا مرا بیازماید که آیا شکر ( نعمت ) او را بجا می‌آورم یا ناسپاسی می‌کنم . هر کس که سپاسگزاری کند تنها به سود خویش سپاسگزاری می‌کند ، و هر کس که ناسپاسی کند ، پروردگار من بی‌نیاز ( از سپاس او و ) صاحب کرم است ( و سفره کریمانه انعام خود را از شکرگزار و ناشکر قطع نمی‌کند ) .‏

[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  عبدالله عبداللهي - ترجمه برگرفته از بیان السعادة
کسى که از [علم کتاب] بهره اى داشت گفت من پیش از آن که چشمت را بر هم زنى آن را به نزدت مى آورم [پذیرفت و آورد] و چون [سلیمان] آن ار در نزد خویش مستقر دید، گفت این از فضل پروردگار من است تا مرا بیازماید که آیا شکر مى ورزم یا کفران، و هر کس شکر ورزد جز این نیست که به سود خویش شکر ورزیده است و هر کس کفران کند، [بداند که] پروردگارم بى نیاز [و] بخشنده است [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  اميد رسا - مترجم: امید رسا
" فَردی که نَزدِ او ، عِلمی [و دانِشی] از کِتاب بود گُفت: «من می آوَرَم آن را برایِ تو پیش از آنکه بَرگَردَد به سویِ تو پِلکِ تو [و سَریعتَر از پِلک بَرهم زَدن]!» . پس هنگامی که [«سلیمان»] ، آن را [مُهَیّا و] بَرپا ، نَزدَش دید ؛ گُفت: «این ، از فَضل [و رَحمَتِ] پَروَردگارِ من است ؛ تا بیازمایَد من را [که] آیا شُکر [و سپاس] می نمایَم ، یا کُفر [و ناسپاسی] می نمایَم؟! . و هرکه شُکر [و سپاس] نمود ، پس قطعاً [جُز این نیست] که شُکر [و سپاس] برای خودَش می نمایَد! ؛ و هرکه کُفر [و ناسپاسی] نمود ، پس حَقیقتاً پَروَردگارِ من ، [بِسیار] بی نیاز [و بُزُرگوار و] گرانقَدر است!» . ". [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.