از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
( آیا آن شریکان بهترند ) یا کسی که زمین را ( نسبت به اهلش ) ثابت و آرام نموده ، و در میان شکاف های آن نهرها ( روان ) کرده ، و برای آن کوه هایی پابرجا و استوار ساخته ، و میان دو دریا مانعی قرار داده ( در محل تلاقی رودهایی که همانند دریا هستند و دریا در محیط وسیعی میان آب شیرین و شور حاجزی تکوینی قرار داده که با یکدیگر درنیامیزند ) ؟ آیا با خدای یکتا معبودی هست؟ ( نه ) بلکه بیشتر آنان نمی دانند. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت الله مکارم شیرازی
یا کسی که زمین را مستقرّ و آرام قرار داد ، و میان آن نهرهایی روان ساخت ، و برای آن کوه های ثابت و پابرجا ایجاد کرد ، و میان دو دریا مانعی قرار داد ( تا با هم مخلوط نشوند با این حال ) آیا معبودی با خداست؟! نه ، بلکه بیشتر آنان نمی دانند ( و جاهلند ) ! [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
یا کسی که زمین را مستقرّ و آرام قرار داد ، و میان آن نهرهایی روان ساخت ، و برای آن کوه های ثابت و پابرجا ایجاد کرد ، و میان دو دریا مانعی قرار داد ( تا با هم مخلوط نشوند با این حال ) آیا معبودی با خداست؟! نه ، بلکه بیشتر آنان نمی دانند ( و جاهلند ) ! [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد الهی قمشه‌ای
یا آن کس که زمین را آرامگاه ( شما ) قرار داد و در آن نهرهای آب جاری کرد و در آن کوه ها بر افراشت و میان دو دریا ( به قطعه ای از زمین ) حایل گردانید ( یا دو دریای شور و شیرین را بی فاصله ، منع از اختلاط آب آنها کرد ) ؟ آیا با وجود خدای یکتا خدایی هست؟ ( هرگز نیست ) بلکه اکثر مردم ( بر این حقیقت ) آگاه نیستند. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد مهدی فولادوند
[ آیا شریکانی که می پندارند بهتر است ] یا آن کس که زمین را قرارگاهی ساخت و در آن رودها پدید آورد و برای آن ، کوه ها را [ مانند لنگر ] قرار داد ، و میان دو دریا برزخی گذاشت؟ آیا معبودی با خداست؟ [ نه ، ] بلکه بیشترشان نمی دانند. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
آیا آن کس که زمین را به گونه ای مستقر ساخته است که شما را نلرزاند و در دل آن نهرهایی پدید آورده و برای آن کوه هایی استوار قرار داده و میان دو دریا ] = دریای شور و شیرین [ حایلی نهاده است تا به هم نیامیزند ، آیا او بهتر است یا معبودان اهل شرک ؟ آیا با وجود خدا معبودی شایسته پرستش ، هست ؟ تلاش برای هدایت مشرکان بی فایده است ، زیرا بیشترشان دانشی ندارند . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » حجت الاسلام انصاریان
[ آیا آن شریکان انتخابی شما بهترند ] یا آنکه زمین را [ برای موجوداتِ در آن ] آرام و قرارگاه ساخت و در شکاف هایش نهرهایی پدید آورد ، و برای آن کوه هایی استوار قرار داد [ تا زیر پای اهلش نلرزد ] ، و میان دو دریا [ ی شیرین و شور ] مانع و حایلی قرار داد [ که با هم مخلوط نشوند ] آیا با خدا معبودی دیگر هست [ که شریک در قدرت و ربوبیت او باشد ] ؟! [ نه ، نیست ] بلکه بیشترشان اهل معرفت و دانش نیستند. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مرضيه علمدار .ب - تفسیر نور استاد خرمدل
( بتها بهترند ) یا کسی که زمین را قرارگاه ساخته است ، و در میان آن رودخانه‌ها پدید آورده است ، و برای زمین کوههای پابرجا و استوار آفریده است ( تا قشر زمین را از لرزش نگاه دارند ) و میان دو دریا مانعی پدیدار کرده است ( تا آمیزه یکدیگر نگردند . حال با توجّه به اینها ) آیا معبودی با خدا است‌ ؟ ! اصلاً بیشتر آنان بی‌خبر و نادانند ( و قدر عظمت خدا را نمی‌دانند ) .‏ [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر کوثر
یا آن کس که زمین را آرام قرار داد و در شکافهاى آن رودهایى قرار داد و براى آن کوه‏هایى قرار داد و میان دو دریا حایلى قرار داد. آیا معبودى با خدا وجود دارد؟ بلکه بیشتر آنان نمى‏دانند.( [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  عبدالله عبداللهي - ترجمه برگرفته از بیان السعادة
یا کیست که زمین را قرارگاه ساخت و در میان آن جویبارها پدید آورد و براى آنان کوههاى استوار آفرید و بین دو دریا برزخى قرار داد، آیا در جنب خداوند خدایى هست ؟ حقّا که بیشترینه ى آنان نمى دانند [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  اميد رسا - مترجم: امید رسا
" «[یا] آیا فَردی که زمین را [آرامِش و] ثباتی قَرار داد ؛ و در میانِ آن ، رودهایی قَرار داد ؛ و برایِ آن ، کوه هایی [ثابِت و] اُستوار قَرار داد ؛ و میانِ دو دریا [مانِعی و] حائِلی قَرار داد [بِهتَر است ، یا آنچه شِرک می وَرزَند ؛ و برایِ او شریک ، قَرار می دهَند]؟!» . آیا خُدایی [دیگَر] با خداوند [یکتا] است؟! ؛ بَلکه بیشتَرِ آنها نمی دانند! . ". [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.