از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
و فرستاده ای به سوی بنی اسرائیل ( قرار می دهد که به آنان می گوید ) که من نشانه ای برای شما از جانب پروردگارتان آورده ام ، من از گل برای شما چیزی به صورت پرنده می سازم ، پس در آن می دمم که به اراده خداوند پرنده ای می گردد ، و کور مادرزاد و پیس را بهبود می بخشم و مردگان را به اراده خداوند زنده می کنم ، و شما را از آنچه می خورید و آنچه در خانه هایتان ذخیره می کنید خبر می دهم. حقا که در این نشانه ای ( از توحید و علم و قدرت خدا و نبوت من ) است برای شما اگر مؤمن باشید. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت الله مکارم شیرازی
و ( او را به عنوان ) رسول و فرستاده به سوی بنی اسرائیل ( قرار داده ، که به آنها می گوید: ) من نشانه ای از طرف پروردگار شما ، برایتان آورده ام من از گِل ، چیزی به شکل پرنده می سازم سپس در آن می دمم و به فرمان خدا ، پرنده ای می گردد. و به اذن خدا ، کورِ مادرزاد و مبتلایان به برص [ پیسی ] را بهبودی می بخشم و مردگان را به اذن خدا زنده می کنم و از آنچه می خورید ، و در خانه های خود ذخیره می کنید ، به شما خبر می دهم مسلماً در اینها ، نشانه ای برای شماست ، اگر ایمان داشته باشید! [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
در حالی که فرستاده ای است به سوی بنی اسرائیل ، و به این پیام که من به سوی شما آمدم با معجزه ای از ناحیه پروردگارتان ، و آن این است که از گل برایتان چیزی به شکل مرغ می سازم ، سپس در آن می دمم بلادرنگ و به اذن خدا مرغی می شود و نیز کور مادر زاد و برص را شفا می دهم و مرده را به اذن خدا زنده می کنم ، و بدانچه در خانه هایتان ذخیره کرده اید خبر می دهم. و در این ( معجزات ) آیت و نشانه ای است برای شما ، اگر مؤمن باشید . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد الهی قمشه‌ای
و او را به رسالت به سوی بنی اسرائیل فرستد که به آنان گوید: من از طرف خدا معجزی آورده ام ، من از گل مجسمه مرغی ساخته و بر آن ( نفس قدسی ) بدمم تا به امر خدا مرغی گردد ، و کور مادر زاد و مبتلای به پیسی را به امر خدا شفا دهم ، و مردگان را به امر خدا زنده کنم ، و به شما ( از غیب ) خبر دهم که در خانه هاتان چه می خورید و چه ذخیره می کنید. این معجزات برای شما حجّت و نشانه ( حقانیت من ) است اگر اهل ایمان هستید. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد مهدی فولادوند
و [ او را به عنوان ] پیامبری به سوی بنی اسرائیل [ می فرستد ، که او به آنان می گوید: ] «در حقیقت ، من از جانب پروردگارتان برایتان معجزه ای آورده ام: من از گِل برای شما [ چیزی ] به شکل پرنده می سازم ، آن گاه در آن می دمم ، پس به اذن خدا پرنده ای می شود و به اذن خدا نابینای مادرزاد و پیس را بهبود می بخشم و مردگان را زنده می گردانم و شما را از آنچه می خورید و در خانه هایتان ذخیره می کنید ، خبر می دهم مسلماً در این [ معجزات ] ، برای شما- اگر مؤمن باشید- عبرت است.» [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
و پیامبری است که به سوی بنی اسرائیل فرستاده خواهد شد با این سخن که من با نشانه ای از جانب پروردگارتان ] که رسالت مرا تأیید می کند [ نزد شما آمده ام . من از گِل برای شما چیزی همانند شکل پرنده می سازم و در آن می دمم و آن به اذن خدا پرنده ای می شود ، و کور مادر زاد و کسی را که دچار پیسی است ، بهبودی می بخشم ، و به اذن خدا مردگان را زنده می کنم ، و شما را از آنچه خواهید خورد و از آنچه در خانه هایتان ذخیره می کنید خبر می دهم . قطعاً در اینها برای شما اگر مؤمن باشید نشانه ای است . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » حجت الاسلام انصاریان
و به رسالت و پیامبری به سوی بنی اسرائیل می فرستد که [ به آنان گوید: ] من از سوی پروردگارتان برای شما نشانه ای [ بر صدق رسالتم ] آورده ام من از گِل برای شما چیزی به شکل پرنده می سازم و در آن می دَمم که به اراده و مشیّت خدا پرنده ای [ زنده و قادر به پرواز ] می شود و کور مادرزاد و مبتلای به پیسی را بهبود می بخشم و مردگان را به اذن خدا زنده می کنم و شما را از آنچه می خورید و آنچه در خانه هایتان ذخیره می کنید خبر می دهم مسلماً اگر مؤمن باشید این [ معجزات ] برای شما نشانه ای [ بر صدق رسالت من ] است [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  سيد علي بهبهاني - تفسیر نور
و (عیسى را به) پیامبرى به سوى بنى‏اسرائیل (فرستاد تا بگوید) که همانا من از سوى پروردگارتان براى شما نشانه‏اى آورده‏ام. من از گل براى شما (چیزى) به شکل پرنده مى‏سازم، پس در آن مى‏دمم، پس به اراده و اذن خداوند پرنده‏اى مى‏گردد. و همچنین با اذن خدا کور مادرزاد و مبتلایان به پیسى را بهبود مى‏بخشم و مردگان را زنده مى‏کنم واز آنچه مى‏خورید و آنچه در خانه‏هایتان ذخیره مى‏کنید به شما خبر مى‏دهم، براستى اگر ایمان داشته باشید در این معجزات براى شما نشانه و عبرتى است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) : عالی است
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  ابراهيم محمودي
و (عیسى را به) پیامبرى به سوى بنى‏اسرائیل (فرستاد تا بگوید) که همانا من از سوى پروردگارتان براى شما نشانه‏اى آورده‏ام. من از گل براى شما (چیزى) به شکل پرنده مى‏سازم، پس در آن مى‏دمم، پس به اراده و اذن خداوند پرنده‏اى مى‏گردد. و همچنین با اذن خدا کور مادرزاد و مبتلایان به پیسى را بهبود مى‏بخشم و مردگان را زنده مى‏کنم واز آنچه مى‏خورید و آنچه در خانه‏هایتان ذخیره مى‏کنید به شما خبر مى‏دهم، براستى اگر ایمان داشته باشید در این معجزات براى شما نشانه و عبرتى است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : لطفا منبع ترجمه را که ترجمه نور است را ذکر نمایید.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  ايوب مرادي - ترجمه فرانسوی حمید الله
et il sera le Messager aux enfants d'Israël, [Et leur dira]: ‹En vérité, Je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. pour vous, Je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau, puis Je souffle dedans: et, par la permission d'Allah, cela devient un oiseau. et Je guéris l'aveugle-né et le lépreux, et Je ressuscite les morts, par la permission d'Allah. et Je vous apprends ce que vous mangez et ce que vous amassez dans vos maisons. voilà bien là un signe, pour vous, Si vous êtes croyants [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  ابراهيم چراغي - ترجمه نور
و (عیسى را به) پیامبرى به سوى بنى‏اسرائیل (فرستاد تا بگوید) که همانا من از سوى پروردگارتان براى شما نشانه‏اى آورده‏ام. من از گل براى شما (چیزى) به شکل پرنده مى‏سازم، پس در آن مى‏دمم، پس به اراده و اذن خداوند پرنده‏اى مى‏گردد. و همچنین با اذن خدا کور مادرزاد و مبتلایان به پیسى را بهبود مى‏بخشم و مردگان را زنده مى‏کنم واز آنچه مى‏خورید و آنچه در خانه‏هایتان ذخیره مى‏کنید به شما خبر مى‏دهم، براستى اگر ایمان داشته باشید در این معجزات براى شما نشانه و عبرتى است. [ نظرات / امتیازها ]
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) چراغی : باتشکر
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مرضيه علمدار .ب - تفسیر نور استاد خرمدل
‏و او را به عنوان پیغمبری به سوی بنی اسرائیل روانه میدارد ( و بدیشان خبر میدهد ) که من ( بر صدق نبوّت خود ) نشانهای را از سوی پروردگارتان برایتان آورده ام ، و آن این که : من از گِل چیزی را به شکل پرنده برایتان میسازم ، سپس در آن میدمم و به فرمان خدا پرنده ای ( زنده ) میگردد ؛ و کور مادرزاد و مبتلای به بیماری پیسی را شفا میدهم و مردگان را به فرمان خدا زنده میکنم و از آنچه میخورید و از آنچه در خانه های خود ذخیره میکنید به شما خبر میدهم ! بیگمان در اینها نشانهای برای شما است اگر ( اراده پذیرش ) ایمان داشته باشید .‏
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حجت الاسلام سيد محمدرضا واحدي - حجه الاسلام سیدمحمدرضا واحدی
و پیامبری برای بنی اسرائیل قرارش می‌دهد که به آنان می‌گوید: من با نشانه‌ای از جانب پروردگارتان به سوی شما فرستاده شده‌ام. من از گِل برای شما چیزی به شکل پرنده می‌سازم و در آن می‌دمم تا به اذن خدا پرنده‌ای جان‌دار شود. کورِ مادر زاد و مبتلایان به پیسی را بهبودی می‌بخشم. مردگان را به اذن خداوند زنده می‌کنم و شما را از آنچه می‌خورید و آنچه در خانه‌هاتان ذخیره می‌کنید، خبر می‌دهم. اگر اهل ایمان باشید، بی شک در این معجزات نشانه‌ای برای شما وجود دارد. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  عبدالله عبداللهي - جلال الدین فارسی
و بسوى بنى اسرائیل به رسالت مى فرستد که: اینک من برایتان آیتى از پروردگارتان آورده ام، اینک من برایتان از گل بمانند هیکل پرنده مى سازم، بعد در آن مى دمم تا به اذن خدا پرنده اى شود، و کور مادرزاد و پیس را شفا مى بخشم و مردگان را زنده مى کنم به اذن خدا، و به شما خبر مى دهم که چه مى خورید و چه ذخیره مى کنید در خانه هایتان، بى گمان در آن البته آیتى است براى شما اگر مؤمن باشید [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.