از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
سپس ما این کتاب را به کسانی از بندگانمان که آنها را ( به عنوان امت خاتم و اهل اسلام ) برگزیدیم به میراث دادیم ، پس برخی از آنها ستمکار خویشند ( مانند گنهکاران امت ) و برخی از آنها میانه رو هستند ( نظیر عادلان و صالحان آنها ) و برخی از آنان به اذن ( تکوینی ) خدا سبقت گیرنده به همه خیرات اند ( مانند معصومان امت که وارث کتابند. آری ) این ( کتاب و وجود معصومان و صالحان برای امت ) همان فضل بزرگ است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت الله مکارم شیرازی
سپس این کتاب ( آسمانی ) را به گروهی از بندگان برگزیده خود به میراث دادیم ( امّا ) از میان آنها عده ای بر خود ستم کردند ، و عده ای میانه رو بودند ، و گروهی به اذن خدا در نیکیها ( از همه ) پیشی گرفتند ، و این ، همان فضیلت بزرگ است! [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
سپس این کتاب ( آسمانی ) را به گروهی از بندگان برگزیده خود به میراث دادیم ( امّا ) از میان آنها عده ای بر خود ستم کردند ، و عده ای میانه رو بودند ، و گروهی به اذن خدا در نیکیها ( از همه ) پیشی گرفتند ، و این ، همان فضیلت بزرگ است! [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد الهی قمشه‌ای
آن گاه ( پس از آن پیمبران سلف ) ما آن خاندان را که از بندگان خود برگزیدیم ( یعنی رسول خاتم و آلش صلّی اللَّه علیه و آله را ) وارث علم قرآن گردانیدیم. باز هم بعضی از آنها ( یعنی فرزندان او ) به نفس خود ظلم کردند و بعضی راه عدل پیمودند و برخی به هر عمل خیر ( با جان و دل ) به دستور حق سبقت گیرند. این رتبه در حقیقت همان فضل بزرگ ( و عطای بی منتهای الهی ) است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد مهدی فولادوند
سپس این کتاب را به آن بندگان خود که [ آنان را ] برگزیده بودیم ، به میراث دادیم پس برخی از آنان بر خود ستمکارند و برخی از ایشان میانه رو ، و برخی از آنان در کارهای نیک به فرمان خدا پیشگامند و این خود توفیق بزرگ است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
سپس این کتاب آسمانی را به کسانی از بندگانمان که آنان را برگزیدیم سپردیم تا امر آن را بر عهده گیرند و از آن بهره برند; پس گروهی از آنان با ارتکاب گناهان بر خود ستم کردند ، و گروهی از آنان راه میانه را در پیش گرفتند و در راه هدایت گام نهادند ، و گروهی از آنان در انجام کارهای نیک به اذن خدا بر دیگران پیشی گرفتند و به درجات قرب الهی نایل آمدند . ] بدانید [ این امر ] سپردن قرآن به بندگان برگزیده [ تفضّلی بزرگ از جانب خداوند بر آنان است . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » حجت الاسلام انصاریان
سپس این کتاب را به کسانی از بندگانمان که برگزیدیم به میراث دادیم پس برخی از آنان [ در ترک عمل به کتاب ] ستمکار بر خویش اند ، و برخی از آنان میانه رو ، و برخی از آنان به اذن خدا در کارهای خیر [ بر دیگران ] پیشی می گیرند ، این است آن فضل بزرگ. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  عليرضا يعقوبي سورکي - تدبردرقران استادصبوحی
سپس این کتاب یعنی قران را به آن بندگان خود که ما آنهارا برگزیده بودیم ، به ارث دادیم پس برخی از آنان بر خود ستمکارند و برخی از ایشان میانه رو ، و برخی از آنان در کارهای نیک به فرمان خدا پیشگامند و این خود موفقیت بزرگی است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مرضيه علمدار .ب - تفسیر نور استاد خرمدل
( ما کتابهای پیشین را برای ملّتهای گذشته فرستادیم و ) سپس کتاب ( قرآن ) را به بندگان برگزیده خود ( یعنی امت محمّدی ) عطاء کردیم . برخی از آنان به خویشتن ستم می‌کنند ، و گروهی از ایشان میانه‌روند ، و دسته‌ای از ایشان در پرتو توفیقات الهی در انجام نیکیها پیشتازند . این ( سبقت در خیرات ) واقعاً فضیلت بزرگی است .‏ [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  اميد رسا - امید رسا
" سپس ، اِرث دادیم کتاب را به افرادی که بَرگُزیدیم از بَندگانِ ما ؛ پس [فَردی] از آنها ظالِم برای خودش است ، و [فَردی] از آنها میانه رو است ، و [فَردی] از آنها سابِق [و پیشرُو] به خِیرات [و کارهای نیک] است به اِذن [و اجازهِ] خداوند ؛ آن ، [هَمانا] آن ، فَضل [و بَهره ای فَراوان و] بزرگ است! . " . [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.