از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید پیام ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  غلبه بی معارض الهی
12) قهر و غلبه الهى به گونه‏اى است که هیچ کس و هیچ چیز نمى‏تواند مانع آن شود. {انّ بطش ربّک لشدید} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 437 قالب : تفسیری موضوع اصلی : افعال خداوند گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  معنای لغوی «بطش»
12) «بَطش» به معناى گرفتن همراه با قهر و غلبه است. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 437 قالب : لغوی موضوع اصلی : بدون موضوع گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  معنای «عرش»
15) «عَرش» به معناى تخت فرمانروایى و کنایه از تدبیر الهى است. عرش را به معناى جایگاهى که همه هستى را در برگرفته است نیز گفته‏اند. بنابراین «ذوالعرش» یعنى صاحب همه هستى و مرکز اداره هستى. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 437 و 438 قالب : لغوی موضوع اصلی : عرش الهی- کرسی گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  قهر و کیفر الهی
12) قهر و کیفر از شئون ربوبیّت و در جهت پیشبرد اهداف رسالت و دلدارى پیامبر است. {بطش ربّک} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 438 قالب : تفسیری موضوع اصلی : افعال خداوند گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  تنها خداست که خلق می‌کند و می‌میراند
13) آفریدن و بازگرداندن، کار همیشگى خداوند است. {انّه هو یبدئ و یعید} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 438 قالب : اعتقادی موضوع اصلی : گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  تنها خداست که خلق می‌کند و می‌میراند
13) آفریدن و بازگرداندن، کار همیشگى خداوند است. {انّه هو یبدئ و یعید} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 438 قالب : اعتقادی موضوع اصلی : افعال خداوند گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  بیان قدرت الهی در خلق و اعاده آن
13) قدرت خداوند بر آفریدن و بازگرداندن یکسان است. {یبدئ و یعید} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 438 قالب : اعتقادی موضوع اصلی : افعال خداوند گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  انواع افعال الهی
14) خداوند هم قهر و غلبه دارد و هم بخشش و محبّت. {بطش ربّک لشدید... و هو الغفور الودود} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 438 قالب : اعتقادی موضوع اصلی : افعال خداوند گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  تدبیر و فرمانروایی عالم
15) علاوه بر آفریدن، تدبیر و فرمان‏روایى همه چیز براى اوست. {ذوالعرش} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 438 قالب : تفسیری موضوع اصلی : افعال خداوند گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  فعل الهی بدون مانع است
16) در قهر و مهر، هیچ چیز مانع اراده الهى نیست. {بطش ربّک لشدید - هو الغفور الودود - فعّال لما یرید} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 438 قالب : اعتقادی موضوع اصلی : افعال خداوند گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  عدم محدودیت افعال الهی
16) کارهاى الهى محدودیّت ندارد. {لما یُرید} (ناگفته پیداست که اراده الهى همراه با حکمت است و کارى که حکیمانه نباشد، اراده نمى‏کند تا انجام دهد.) [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 438 قالب : اعتقادی موضوع اصلی : افعال خداوند گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی