از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید اﻋﺮاب ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  حسن حميدي سولا - ترنم وحی
14) قَدْ «حرف تحقیق»
أَفْلَحَ «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری»
مَنْ «فاعل مرفوع یا در محل رفع»
تَزَکَّى «فعل ماضی مبنی بر فتحه مقدر» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است» [ نظرات / امتیازها ]
15) وَ «واو عطف»
ذَکَرَ «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است»
اسْمَ «مفعول به منصوب یا در محل نصب»
رَبِّهِ «مضاف الیه مجرور یا در محل جر» «هاء ضمیر متصلی است در محل جر و مضاف الیه است» فَصَلَّى«(ف)عطف» «فعل ماضی مبنی بر فتحه مقدر» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است» [ نظرات / امتیازها ]
16) بَلْ «ح.إضراب»
تُؤْثِرُونَ «فعل مضارع مرفوع به ثبوت نون» «(و)فاعل»
الْحَیاةَ «مفعول به منصوب یا در محل نصب»
الدُّنْیا «نعت، تابع» [ نظرات / امتیازها ]
17) وَ «واو حالیه»
الْآخِرَةُ «مبتدای مرفوع یا در محل رفع»
خَیْرٌ «خبر مرفوع یا در محل رفع»
وَ «واو عطف»
أَبْقى «معطوف، تابع»‏ [ نظرات / امتیازها ]
18) إِنَّ «حرف مشبه الفعل یا حرف نفی ناسخ»
هذا «اسم إنَّ منصوب یا در محل نصب»
لَفِی «لام مزحلقه» «حرف جر(محلی از اعراب ندارد)»
الصُّحُفِ «اسم مجرور یا در محل جر» «خبر إنَّ محذوف»
الْأُولى «نعت، تابع»‏ [ نظرات / امتیازها ]
19) صُحُفِ «بدل، تابع»
إِبْراهِیمَ «مضاف الیه مجرور یا در محل جر»
وَ «واو عطف»
مُوسى «معطوف، تابع»‏ [ نظرات / امتیازها ]