از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید لغت ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  حسن حميدي سولا - تفسیر مبین استاد ابوالفضل بهرام پور
14) « أَفْلَحَ» : رستگار شد ، نجات یافت [ نظرات / امتیازها ]
14) «من تَزَکّی» (زکو) : کسی که خود را پاک کرده ، کسی که به پاکی گرایید ، کسی که زکات داد [ نظرات / امتیازها ]
15) صلی : نماز گزارد ، نماز خواند [ نظرات / امتیازها ]
16) «تُؤْثِرُونَ» (اثر) : مقدم می دارید ، ترجیح می دهید [ نظرات / امتیازها ]
17) أَبْقى : پایدار تر ، باقی تر [ نظرات / امتیازها ]
18) «الصُّحُفِ»جمع صحیفه : کتابها ، ورق نوشته ها [ نظرات / امتیازها ]
18) اولی : پیشین [ نظرات / امتیازها ]
  نيره تقي زاده فايند - استاد خرمدل
14) «قَدْ أَفْلَحَ» : قطعاً نجات یافته است و رستگار گردیده است [ نظرات / امتیازها ]
14) «تَزَکّی» : خود را پاکیزه داشت. زکات داد [ نظرات / امتیازها ]
15) «إسْمَ» : نام
 توضيح : مراد از یاد کردن نام خدا، یاد خدا در دل و ذکر او به زبان است (نگا: تفهیم‌القرآن). [ نظرات / امتیازها ]
16) «تُؤْثِرُونَ» : ترجیح می‌دهید. برمی‌گزینید.
 توضيح : خطاب عام است. ترجیح دنیا بر آخرت، کار بسیاری از مردم است و از راه تغلیب به صورت عام ذکر شده است. به عبارت دیگر هرکس در هر مرتبه‌ای که باشد، مجذوب حیات محسوس و ملموس دنیا می‌گردد، و انسان خود به خود در میان دو جاذبه حیات پست‌تر و حیات برتر بسر می‌برد. تنها افراد مؤمن می‌توانند خود را از جاذبه قوی دنیای مادیات برهانند و خویشتن را به نعمتهای سرمدی آخرت برسانند. [ نظرات / امتیازها ]
18) «الصُّحُفِ» : جمع صَحیفَة، کتابها [ نظرات / امتیازها ]
18) «الصُّحُفِ الأولی» : مراد همه کتابهای پیش از انجیل و قرآن است. [ نظرات / امتیازها ]
  مسعود ورزيده - تفسیرنمونه
14) تزکیه : بعضى ((تزکیه )) را در اینجا به معنى دادن صدقه مالى دانسته اند. [ نظرات / امتیازها ]
  محمد هادي مؤذن جامي - المیزان
14) تزکّی : پاکی جستن/ تلاش برای پاک شدن
 توضيح : کلمه «تزکى » به معناى در پى پاک شدن است.
زکی در باب تفعل رفته که نشان از تکلف و تلاش برای پاک شدن دارد. [ نظرات / امتیازها ]