از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید تفسیر ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » تفسیر المیزان - خلاصه
(یا ایتها النفس المطمئنه ):(ای جان اطمینان یافته و با ایمان ) [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حاجيه تقي زاده فانيد - احسن الحدیث
یا أَیَّتُهَا النَّفس‌ُ المُطمَئِنَّةُ
ترسیم‌ مرگ‌ و آخرت‌ انسانی‌ ‌است‌ ‌که‌ موحّد ‌است‌ و ‌از‌ عهده امتحان‌ ‌بر‌ آمده‌ ‌است‌، نفس‌ مطمئن‌ انسانی‌ ‌است‌ ‌که‌ قلبش‌ ‌با‌ وعده‌های‌ ‌خدا‌ اطمینان‌ و آرامش‌ پیدا کرده‌ و ‌در‌ زندگی‌ مطیع‌ ‌خدا‌ بوده‌ ‌است‌، ‌اینکه‌ نفس‌، مطمئن‌ و آرام‌ ‌است‌،می‌داند ‌که‌ ‌هر‌ چه‌ ‌برای‌ ‌خدا‌ انجام‌ دهد بی‌ پاداش‌ نخواهد ‌بود‌ و ‌هر‌ گرفتاری‌ ‌که‌ ‌در‌ راه‌ ‌خدا‌ پیش‌ آید سبب‌ رفعت‌ مقام‌ ‌او‌ ‌است‌، ‌پس‌ قلبش‌ کاملا مطمئن‌ و آرام‌ ‌است‌.ظاهرا منظور ‌از‌ «نفس‌ مطمئنة» ‌در‌ ‌آیه‌ روح‌ انسان‌ ‌است‌ ‌در‌ ‌اینکه‌ زمینه‌ روایتی‌ ‌در‌ کافی‌ کتاب‌ جنائز نقل‌ ‌شده‌ ‌است‌:‌در‌ ‌آن‌ موقع‌ ندا کننده‌ای‌ ‌از‌ جانب‌ خدای‌ ‌با‌ عزت‌ روح‌ ‌او‌ ‌را‌ ندا می‌کنند ‌ یا ‌ ایتها النفس‌ المطمئنة ‌ [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر اثنا عشری‏
یا أَیَّتُهَا النَّفس‌ُ المُطمَئِنَّةُ (27)

یا أَیَّتُهَا النَّفس‌ُ المُطمَئِنَّةُ: ای‌ صاحب‌ نفس‌ آرام‌ گرفته‌ ‌به‌ ذکر ‌من‌، و فارغ‌ و مستغنی‌ ‌از‌ ‌غیر‌ ‌من‌، ‌که‌ شاکر بودی‌ ‌در‌ نعمت‌ و صابر بودی‌ ‌در‌ بلیّه‌. ‌ یا ‌ ایمان‌ آورنده ‌از‌ سر اطمینان‌ و یقین‌ بدون‌ خلجان‌ ریب‌ و شکّی‌ ‌در‌ وحدانیّت‌ ‌من‌، ‌ یا ‌ ایمنی‌ ‌از‌ خوف‌ و حزن‌ و عتاب‌ و عذاب‌ ‌من‌ [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر راهنما

1 - برخى از انسان ها در قیامت، نفسى آرام و فارغ از دغدغه خاطر، خواهند داشت.

یـأیّتها النّفس المطمئنّة

اطمینان نفس، سکونت و آرامش و زوال وحشت آن است. (العین)

2 - خداوند، با انسان هایى که در قیامت روحى آرام و تسکین یافته دارند، سخن خواهد گفت آنان را بر این آرامش خواهد ستود.

یـأیّتها النّفس المطمئنّة

خطابى که در این آیه وجود دارد، به قرینه آیات پیشین ـ که ترسیم کننده صحنه قیامت بود ـ خطابى است که در قیامت صادر خواهد شد. توصیف مخاطب به «مطمئن»، نشان مى دهد که اطمینان در همان صحنه مورد نظر است.

3 - کردارى که ذخیره آخرت باشد، در قیامت اطمینان آور و مایه آرامش خاطر انسان خواهد بود.

یـلیتنى قدّمت لحیاتى ... یـأیّتها النّفس المطمئنّة

تقابل دو دسته اى که در این مجموعه آیات از آنان یاد شده است، بیانگر برداشت یاد شده است.

4 - آزمون دانستن فقر و غنا، گرامى داشت یتیمان، سیر کردن گرسنگان، تصرف نکردن ارث دیگران و پرهیز از مال دوستى، زمینه ساز اعتماد به رهایى از صحنه هاى وحشت بار قیامت

فأمّا الإنسـن إذا ما ابتلیه ... یـأیّتها النّفس المطمئنّة

«نفس مطمئن» ـ به قرینه آیات پیشین ـ انسانى است که از اوصاف ذکر شده در آن آیات، مبرّا باشد.

5 - آگاهى از فلسفه فقر و غنا و برخورد صحیح با یتیمان، مسکینان و اموال مردم و دل نبستن به ثروت، فرونشاننده اضطراب درونى و مایه اطمینان نفس انسان

فأمّا الإنسـن إذا ما ابتلیه ... یـأیّتها النّفس المطمئنّة

توصیف «نفس» به «مطمئن» ـ در قیامت ـ ممکن است به اعتبار اطمینانى باشد که در دنیا، براى او حاصل شده بود.

6 - روح انسان، حقیقتى قابل خطاب و موجودى قابل اتصاف به اطمینان و اضطراب

یـأیّتها النّفس المطمئنّة

«نفس»، به معناى روح است. (صحاح)
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر منهج الصادقین
(27)‌-‌ یا أَیَّتُهَا النَّفس‌ُ المُطمَئِنَّةُ ای‌ نفس‌ آرام‌ گرفته‌ بذکر ‌من‌ و فارغ‌ و مستغنی‌ ‌از‌ ‌غیر‌ ‌من‌«1» ‌که‌ شاکر بودی‌ ‌در‌ نعمت‌ و صبر نمودی‌ ‌در‌ بلیه‌ ‌ یا ‌ ایمان‌ آورنده‌ ‌از‌ سر اطمینان‌ و یقین‌ بدون‌ خلجان‌ ریب‌ و اختلاج‌ شک‌ ‌در‌ وحدت‌ ‌من‌ ‌ یا ‌ ایمنی‌ ‌از‌ خوف‌ و حزن‌ و عتاب‌ و عذاب‌ ‌من‌. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیرآسان
کلمه (نفس‌) دارای‌ معانی‌ فراوانی‌ ‌است‌ ‌که‌ شرح‌ ‌آنها‌ ‌از‌ ظرفیت‌ ‌اینکه‌ تفسیر خارج‌ ‌است‌، و شاید ‌در‌ ‌اینکه‌ ‌آیه‌ نقطه‌ مقابل‌ نفس‌ اماره‌ بالسوء ‌باشد‌. زیرا چنانکه‌ ‌در‌ آخرین‌ آیه همین‌ سوره‌ خواهد آمد نفس‌ مطمئنه‌ داخل‌ بهشت‌ میشود، ولی‌ نفس‌ اماره بالسوء داخل‌ دوزخ‌ میگردد [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » محمد حسینی همدانی
یا أَیَّتُهَا النَّفس‌ُ المُطمَئِنَّةُ:

آیات‌ چندی‌ ‌در‌ باره‌ شقاوت‌ نفوذ بشری‌ ‌بود‌ ‌که‌ ‌از‌ نیروی‌ اماره‌ و تمایلات‌ و غرور پیروی‌ می‌نمودند و چنین‌ پندارند ‌که‌ نعمتها ‌که‌ ‌در‌ اختیار دارند ‌از‌ نظر کرامت‌ وجودی‌ ‌است‌ ‌که‌ دارند و ‌هر‌ چه‌ خواهند بدون‌ مسئولیت‌ انجام‌ دهند و ‌در‌ عالم‌ قیامت‌ سیرت‌ ظلمانی‌ آنان‌ ‌را‌ محکوم‌ بعقوبت‌ ابدی‌ خواهد نمود.

اینک‌ بیان‌ مختصری‌ ‌از‌ نفوس‌ مطمئنه‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌در‌ اثر تحکیم‌ رابطه‌ ‌با‌ آفریدگار و استقامت‌ ‌در‌ مقام‌ اداء وظایف‌ دینی‌ و کسب‌ فضایل‌ اخلاقی‌ بآفریدگار اعتماد نموده‌ و ‌در‌ مقام‌ تسلیم‌ برآمده‌ ‌که‌ ‌هر‌ چه‌ ‌را‌ پروردگار ‌در‌ باره‌ ‌او‌ خواسته‌ و ‌خود‌ ‌را‌ ربط محض‌ بآفریدگار میداند و مالک‌ نفع‌ و ضرر ‌خود‌ نمیداند و دنیا ‌را‌ ‌برای‌ آزمایش‌ و زندگی‌ آنرا رهگذر ‌برای‌ عالم‌ آخرت‌ می‌بیند و پیوسته‌ ‌خود‌ ‌را‌ معرض‌ آزمایش‌ قرار داده‌ و نعمتهای‌ بسیاری‌ ‌که‌ ‌در‌ اختیار دارد هرگز سبب‌ طغیان‌ و فتنه‌ و فساد ‌او‌ ‌در‌ جامعه‌ نمی‌شود.

و هم‌چنین‌ فقر و تنگدستی‌ ‌را‌ وسیله‌ آزمایش‌ و کسب‌ نیروی‌ صبر و بردباری‌ قرار داده‌ ‌که‌ ‌از‌ جمله‌ شعار عبودیت‌ و مقام‌ رضا و تسلیم‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌هر‌ چه‌ ‌را‌ پروردگار ‌در‌ باره‌ ‌او‌ خواسته‌ ‌از‌ نعمت‌ و ‌ یا ‌ فقر بدان‌ راضی‌ و تسلیم‌ بوده‌ و هرگز ‌در‌ مقام‌ کفران‌ نعمت‌ برنیامده‌ و ‌از‌ شکر و سپاسگزاری‌ ‌او‌ ‌را‌ باز نخواهد داشت‌ بلکه‌ شعار ‌خود‌ ‌را‌ عبودیت‌ و انقیاد قرار داده‌ و ‌از‌ صراط مستقیم‌ عبودیت‌ افراط و ‌ یا ‌ تفریط ننموده‌ ‌است‌.
آنگاه‌ دیدگان‌ ‌خود‌ ‌را‌ خواهد گشود نظر خواهد نمود ‌در‌ ‌آن‌ هنگام‌ ‌از‌ جانب‌ ساحت‌ کبریائی‌ منادی‌ ندا خواهد نمود (یا أَیَّتُهَا النَّفس‌ُ المُطمَئِنَّةُ) ‌که‌ ‌به‌ ‌محمّد‌ و آل‌ ‌او‌ ایمان‌ آورده‌ بسوی‌ آفریدگار ‌خود‌ باز گرد ‌ یا ‌ ولایت‌ آنان‌ ‌که‌ مورد رضایت‌ و کرامت‌ بوده‌ و نیز داخل‌ ‌در‌ زمره‌ و پیر و عباد پروردگار ‌که‌ ‌محمّد‌ و اهل‌ بیت‌ ‌او‌ ‌است‌ و نیز داخل‌ ‌در‌ بهشت‌ جوار رحمت‌ شوی‌ ‌در‌ ‌آن‌ هنگام‌ چیزی‌ محبوبتر ‌برای‌ ‌او‌ نخواهد ‌بود‌ جز قبض‌ روح‌ ‌او‌ و لحوق‌ ‌او‌ بمنادی‌. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  نيره تقي زاده فايند - تفسیرهدایت
[27] آیا ‌اینکه‌ بهتر ‌است‌ ‌ یا ‌ سرنوشت‌ مؤمنانی‌ ‌که‌ ‌برای‌ زندگی‌ دیگر خویش‌ ‌از‌ پیش‌ خرج‌ کردند و ‌به‌ آبادی‌ آخرت‌ ‌خود‌ پرداختند، و جانهای‌ آنان‌ ‌به‌ آرامش‌ایمان‌ اطمینان‌ حاصل‌ کرد، و ‌به‌ مؤثرات‌ برتر و بالاتر ‌از‌ ماده‌ صعود کردند، و چه‌ بسا مالک‌ ‌آن‌ شدند ولی‌ ‌آن‌ نتوانست‌ هرگز مالک‌ آنان‌ شود، ‌پس‌ آزاد زیستند، و خوشبخت‌ ‌از‌ دنیا رفتند، و چون‌ ملک‌ الموت‌ ‌با‌ آنان‌ رو ‌به‌ رو شد، ‌به‌ ‌ایشان‌ خوشامد ‌گفت‌، و ‌در‌ نخستین‌ ساعت‌ ‌از‌ زندگی‌ ابدی‌ ‌خود‌ ‌با‌ بشارت‌ طرف‌ خطاب‌ واقع‌ شدند ‌که‌:

«یا أَیَّتُهَا النَّفس‌ُ المُطمَئِنَّةُ‌-‌ ای‌ نفس‌ مطمئن‌ و آرام‌،» مؤمن‌ ‌در‌ میان‌ بیم‌ و امید زندگی‌ می‌کند، ‌پس‌ ‌اگر‌ احساس‌ ‌او‌ ‌به‌ تفریط ‌در‌ برابر ‌خدا‌ سبب‌ پیدایش‌ ترس‌ شود، یقین‌ ‌او‌ ‌به‌ بزرگ‌ بودن‌ چشم‌پوشی‌ و گسترده‌ بودن‌ رحمت‌ خدای‌ متعال‌، ‌او‌ ‌را‌ امیدوار می‌سازد. و همه ترس‌ ‌او‌ ‌از‌ عاقبت‌ بد و ‌از‌ ‌آن‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌خدا‌ حسنات‌ ‌او‌ ‌را‌ نپذیرد، و ‌از‌ سیئاتش‌ ‌در‌ نگذرد، و ‌از‌ ‌اینکه‌ ‌که‌ ‌در‌ ساعت‌ کوچ‌ کردن‌ ‌از‌ دنیا ‌بر‌ وی‌ معلوم‌ شود ‌که‌ حسابهای‌ ‌او‌ درست‌ نبود، و چنان‌ ‌که‌ امید داشته‌ ‌از‌ اصحاب‌ بهشت‌ نیست‌. آیا مناجات‌ امام‌ سجّاد ‌علی‌ ‌بن‌ الحسین‌‌-‌ علیهما ‌السلام‌‌-‌ ‌را‌ نشنیده‌ای‌ ‌که‌ ‌گفت‌: «کاش‌ می‌دانستم‌ ‌که‌ آیا مادرم‌ مرا ‌برای‌ تحمل‌ بدبختی‌ آفرید ‌ یا ‌ ‌برای‌ کشیدن‌ سختی‌ بزرگ‌ کرد، ‌پس‌ کاش‌ مرا نزاده‌ و بزرگ‌ نکرده‌ ‌بود‌، و کاش‌ می‌دانستم‌ ‌که‌ آیا مرا ‌از‌ اهل‌ سعادت‌ قرار داده‌ و ‌به‌ نزدیکی‌ و مجاورت‌ خودت‌ مخصوص‌ کرده‌ای‌، ‌تا‌ ‌از‌ ‌اینکه‌ خبر چشمم‌ روشن‌ شود و قلبم‌ آرام‌ گیرد».«9» [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  سمانه عباس نژاد - تفسیر المیزان
و در کافى به سند خود از سدیر صیرفى روایت آورده که گفت : به امام صادق (علیه السلام ) عرضه داشتم : فدایت شوم ، یا بن رسول اللّه آیا مؤ من از مرگ و قبض روح خود کراهت مى دارد؟ فرمود: نه به خدا سوگند، وقتى فرشته مرگ نزدش مى آید تا روحش را قبض کند، مؤ من به جزع در مى آید، و ملک الموت به او مى گوید: جزع مکن ، اى ولى خدا، به آن خدایى که محمد (صلى اللّه علیه و آله و سلم ) را به نبوت مبعوث کرده من نسبت به تو دلسوزتر و مهربانتر از پدرى مهربان هستم ، اگر پدرت اینجا بود بیش از من به تو مهر نمى ورزید، چشم خودت را باز کن و ببین .
آنگاه فرمود: در آن هنگام رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله و سلم ) و امیر المؤ منین و فاطمه و حسن و حسین و امامان از ذریه او در برابرش ممثل مى شوند، و به وى گفته مى شود: این رسول خدا (صلى اللّه علیه وآله وسلم ) است ، و این امیر المؤ منین و این فاطمه ، و این حسن و این حسین و اینان امامان از ذریه اویند، که همه رفقاى تو هستند.
فرمود: پس مؤ من چشم خود باز نموده حضرات را تماشا مى کند، در این هنگام ندا کننده اى از طرف رب العزه روح او را ندا مى کند و مى گوید: (یا ایتها النفس المطمئنه ...)، اى نفسى که با دیدن محمد و اهل بیتش (علیهم السلام ) اطمینان یافتى ، به سوى پروردگارت بر گرد، در حالى که به ولایت راضى و به ثواب مرضى هستى ، پس داخل در بندگان من شو، یعنى در زمزه محمد و اهل بیتش در آى ، و داخل جنت شو، پس در آن هنگام هیچ چیزى در نظرش محبوب تر از مرگ و ملحق شدن به منادى نیست .
سوره بلد مکى است و بیست آیه دارد [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
آنچه از سیاق آیه یعنى مقابل قرار گرفتن این نفس با اوصافى که براى آن ذکر شده با انس انى که قبل از این آیه مورد سخن بود و اوصافش از جمله دلبستگى اش به دنیا و طغیان و فساد و کفرانش و سوء عاقبتش ذکر مى شد استفاده مى شود این است که نفس ‍ مطمئنه ، نفسى است که با علاقمندى و یاد پروردگارش سکونت یافته بدانچه او راضى است رضایت مى دهد و در نتیجه خود را بنده اى مى بیند که مالک هیچ خیر و شرى و نفع و ضررى براى خود نیست و نیز دنیا را یک زندگى مجازى و داشتن و نداشتن و نفع و ضرر آن را امتحانى الهى مى داند و در نتیجه اگر غرق در نعمت دنیایى شود، به طغیان و گسترش دادن به فساد و به علو و استکبار، وادار نمى شود، و اگر دچار فقر و فقدان گردد این تهى دستى و ناملایمات او را به کفر و ترک شکر وا نمى دارد، بلکه همچنان در عبودیت پاى برجا است و از صراط مستقیم منحرف نمى شود، نه به افراط و نه به تفریط. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مسعود ورزيده - تفسیرنمونه

اى صاحب نفس مطمئنه!
بعد از ذکر عذاب وحشتناکى که دامان طغیانگران و دنیاپرستان را در قیامت مى‏گیرد ، در آیات مورد بحث به نقطه مقابل آن پرداخته ، و از نفوس مطمئنه و مؤمنانى که در میان این طوفان عظیم از آرامش کامل برخوردارند پرداخته ، و آنها را با یک دنیا لطف و محبت مخاطب ساخته مى‏گوید : اى نفس مطمئنه ! ( یا ایتها النفس المطمئنة).
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  عبد بائس - تفسیر مجمع البیان
به باور «حسن» و «مجاهد» منظور از آرامش در آیه، به آرامش رسیدن روح، به خاطر ایمان راستین به خدا، یقین به پاداش پرشکوه او در سراى آخرت براى شایستگان، و اطمینان به معاد و جهان پس از مرگ مى‏باشد.
اما به باور «ابن زید» منظور این است که: هان اى روح آرامش یافته به نوید به بهشت پر نعمت و زیبا، به هنگام جان دادن!
برخى از جمله «کلبى» بر آنند که: روح آرامش یافته در این آیه، آن روحى است که در روز رستاخیز با چهره‏اى سپید و شاداب وارد محشر مى‏گردد و کارنامه‏اش را به دست راست او مى‏دهند؛ آن‏گاه است که به این آرامش و اطمینان مى‏رسد. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  داريوش بيضايي - تفسیر هفت جلدی جامع قرآن بقلم و جمع آوری مرحوم علامه حاج سید ابراهیم بروجردی
یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ
در آن روز خطاب رسد به کسی که نفس او ساکن و دلش آرام است به وعده پروردگار و تصدیق نموده او را بازگردد بسوی خدای خود که راضی و خوشنودی از پروردگار و پروردگار نیز از تو راضی و خوشنود میباشد و در صف بندگان خاص من در آی و در بهشت من داخل شو.
حضرت باقر(ع) فرمود هر نفسی که مطمئن به ولایت امیرالمومنین(ع) بشود خوشنود گردد به پاداش و ثواب پروردگار و فرمود در حال احتضار فرشتگان او را صدا میکنند ای کسیکه مطمئن شدی یه ولایت علی امیرالمومنین(ع) باز گردد بسوی پروردگار خود و خوشنود شود و برای او هم و غمی نباشد مگر آنکه به آن حضرت ملحق شود. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
قولی تعـــالی: {یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعی‏ إِلی‏ رَبِّکِ راضِیَةً مَرْضِیَّةً فَادْخُلی‏ فی‏ عِبادی وَ ادْخُلی‏ جَنَّتی‏}
ابن بابویه از سدیر صیرفی روایت کرده که از حضرت صادق ع سؤال نمودم: آیا مؤمن از قبض روح کراهت دارد؟ فرمود: خیر ولی وقتی فرشته موکل قبض ارواح بر او وارد شد, او جزع و فریاد میکند در آنحال آنفرشته باو میگوید بی تابی مکن ای دوست خـــدا, بحق کیسکه محّمد ﷺ را بحق فرستاده من در حق تو نیکوئی مینمایم و مهربان تر از پدر و مادر هستم, باز کن دیده های خود را و مشاهده کن جمال و نور پیغمبر اکرم ﷺ و امیرالمؤمنین ع و امام حسن و امام حسین ع و ائمه ﷺ را اینها رفقای تو میباشند. ای کسیکه نفس خود را مطمئن کرده ای به محّمد و علی و اهل بیت ﷺ, برگرد بسوی پـــــروردگار با ولایت و ثواب الهی و داخل بهشت شو و در زمره بندگان خاص محّمد ﷺ و عـــلی و اهل بیت آن بزرگواران قرار گیر, در آنوقت چیزی بهتر از قبض روح برای او نیست تا به ائمه خود ملحق گردد.

شرف الدین از حضرت باقر ع روایت کرده که به اصحاب خود فرمود: قرائت کنید سوره فجر را در نمازهای خود چه این سوره به حضرت امام حسین ع اختصاص دارد, ابو اسامه عرض کرد چگونه این سوره بآنحضرت اختصاص دارد؟ فرمود: مقصود از نفس مطمئنه آنحضرت و شیعیان او است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.