از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید اﻋﺮاب ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  رعنا سليمان عباسي - معجم اعراب اللفظ القران الکریم /الدکتر محمد سید طنطاوی
فَ:عطف/قَالَ:فعل ماضی مبنی برمبنی/ لَهُمْ:جار مجرور،و" قَالَ "متعلق/ رَسُولُ:فاعل/ اللَّهِ:مضاف الیه/ نَاقَةَ :مفعول به/ اللَّهِ:مضاف الیه/ وَ:عطف/سُقْیَا:معطوف/هَا:ضمیر متصل در محل جر مضاف الیه ﴿١٣﴾ [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حسن حميدي سولا - ترنم وحی
فَقالَ «(ف)عطف» «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری»
لَهُمْ «حرف جر و اسم مجرور»
رَسُولُ «فاعل مرفوع یا در محل رفع»
اللَّهِ «مضاف الیه مجرور یا در محل جر» «فعل مقدر یا محذوف» «فاعل محذوف»
ناقَةَ «مفعول به منصوب یا در محل نصب»
اللَّهِ «مضاف الیه مجرور یا در محل جر»
وَ «واو عطف»
سُقْیاها «معطوف، تابع» «هاء ضمیر متصلی است در محل جر و مضاف الیه است» [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.