از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید تفسیر ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » تفسیر المیزان - خلاصه
(فکذبوه فعقروها فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسویها):(اما آن قوم رسول را تکذیب کرده و ناقه را پی نمودند، خداهم آنان را به کیفر ظلم و گناهانشان هلاک ساخت و شهرشان را با خاک یکسان کرد) [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حاجيه تقي زاده فانيد - تفسیر اثنا عشری‏
فَکَذَّبُوه‌ُ فَعَقَرُوها فَدَمدَم‌َ عَلَیهِم‌ رَبُّهُم‌ بِذَنبِهِم‌ فَسَوّاها (14)

فَکَذَّبُوه‌ُ: ‌پس‌ تکذیب‌ کردند حضرت‌ صالح‌ ‌را‌ ‌در‌ آنچه‌ تحذیر ‌ایشان‌ کرده‌ ‌بود‌ ‌از‌ ورود عذاب‌ ‌بعد‌ ‌از‌ پی‌ کردن‌ ‌ایشان‌ ناقه‌ ‌را‌، فَعَقَرُوها: ‌پس‌ پی‌ کردند شتر ‌را‌ و مجروح‌ ساختند ‌او‌ ‌را‌ ‌به‌ شمشیر و قوایم‌ ‌او‌ ‌را‌ قطع‌ کردند و بکشتند. فَدَمدَم‌َ عَلَیهِم‌: ‌پس‌ فرو پوشانید عذاب‌ ‌را‌ ‌بر‌ ‌ایشان‌، رَبُّهُم‌ بِذَنبِهِم‌: پروردگار ‌ایشان‌ ‌به‌ سبب‌ گناهان‌ ‌ایشان‌ ‌از‌ مخالفت‌ فرمان‌ پیغمبر و سرکشی‌ ‌از‌ حکم‌ ‌خدا‌، فَسَوّاها: ‌پس‌ یکسان‌ گردانید عذاب‌ ‌را‌ ‌بر‌ همه ‌ایشان‌، ‌یعنی‌ صغیر و کبیر ‌ایشان‌ ‌را‌ مستأصل‌ ساخت‌ و یکی‌ ‌از‌ ‌آنها‌ ‌را‌ باقی‌ نگذاشت‌. ‌ یا ‌ یکسان‌ ساخت‌ زمین‌ ‌را‌ ‌بر‌ ‌ایشان‌ ‌یعنی‌ سقف‌ و دیوار ‌ایشان‌ ‌را‌ ‌بر‌ سر ‌آنها‌ فرو کوفت‌ و همه‌ ‌را‌ ‌در‌ زیر ‌آن‌ پنهان‌ ساخت‌. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر راهنما

1 - قوم صالح، رسالت او را تکذیب کرده، فرمان رعایت ناقه و شرب آن را دروغ انگاشتند.

فکذّبوه

2 - قوم ثمود، ناقه صالح را پى کرده، آن را به هلاکت رساندند.

فعقروها

زمانى که با شمشیر بر پاهاى شتر یا اسب، ضربه وارد کنند، گفته مى شود: «عَقَرْتُ» (صحاح اللغة). گاهى فعل «عقر» در موردى به کار مى رود که آن را «نحر» کرده باشند. (مصباح)

3 - حرکت یک فرد جامعه، در صورت رضایت و تشویق دیگران، حرکتى مستند به تمام افراد آن جامعه است.

انبعث أشقیها ... فعقروها

در آیات پیشین، از حرکت شقى ترین فرد قوم ثمود، سخن به میان آمد و این آیه پى کردن را به تمام ثمودیان نسبت داده است. از آن جا که فعل «انبعث»، بیانگر نقش تشویقى دیگران است، باید گفت: استناد «عقروها» به تمام ثمودیان، به جهت رضایت و تحریک آنان بوده است.

4 - قوم ثمود، براى دستیابى به آب اختصاصىِ ناقه صالح، آن را هلاک کردند.

و سقیـها ... فعقروها

بیان هشدار به ثمودیان، در مورد آب شربِ ناقه و آن گاه سخن گفتن از تکذیب و عقر، نشانگر آن است که انگیزه قوم ثمود از پى کردن ناقه، چشم داشت آنان به آب مورد نیاز آن بوده است.

5 - باور نداشتن رسالت صالح(ع) و بى اعتمادى به هشدارهاى او در مورد ناقه و آب شرب آن، مایه اقدام بى پرواى قوم ثمود به از میان بردن ناقه شد.

فکذّبوه فعقروها

6 - پیدایش ناقه صالح، معجزه و باقى ماندن آن، براساس علل و عوامل طبیعى بود.

ناقة اللّه و سقیـها ... فعقروها

7 - کشتن ناقه صالح، جلوه طغیان گرى قوم ثمود

کذّبت ثمود بطغویها ... فکذّبوه فعقروها

8 - خداوند، بر قوم ثمود به جهت کشتن ناقه، عذابى فراگیر نازل کرده، اعضاى بدن آنان را از هم متلاشى ساخت.

فدمدم علیهم ربّهم بذنبهم

اطلاق «دمدمة» ـ که بر پوشاندن و فراگیرى دلالت دارد ـ بر هلاکت ثمودیان، به جهت آن بود که خداوند، آنان را با عذاب و هلاکت پوشاند (مقاییس). جمله «دمدمت الشىء» ـ که گاهى با حرف «على» و گاهى بدون آن استعمال مى شود (قاموس) ـ زمانى کار برد دارد که چیزى را به زمین کوبیده و آن را شکسته و قطعه هاى آن را پراکنده سازند. (صحاح اللغة)

9 - کشتن ناقه صالح، گناهى بزرگ و دامنگیر تمام ثمودیان

فدمدم علیهم ربّهم بذنبهم

بزرگى گناه قوم ثمود، از کیفر سنگین آنان به دست مى آید.

10 - گناه، هرچه بزرگ تر باشد، کیفر آن سنگین تر خواهد بود.

فدمدم علیهم ربّهم بذنبهم

حرف «باء» در «بذنبهم» بیانگر علت عقوبت سنگین ثمودیان و نشانگر آن است که اگر کیفر آنان شدید بود، به جهت گناهى بود که از آنان سرزد. بنابراین ویژگى هاى کیفر، براساس خصوصیات گناه تعیین مى شود.

11 - تکذیب کنندگان رسولان الهى و معجزات آنان، در معرض گرفتارى به عذاب استیصال

فدمدم علیهم ربّهم بذنبهم

تعبیر «بذنبهم» ـ ضمن بیان علت هلاکت ثمودیان ـ تهدید تمام کسانى است که، به گناه آلوده اند.

12 - رضایت و تشویق دیگران به گناه، معصیت و زمینه ساز عذاب است.

إذ انبعث أشقیها ... بذنبهم

13 - عذاب جامعه هاى گنه کار، به تدبیر خداوند و جلوه ربوبیت او بر آنان است.

ربّهم

14 - خداوند، عذاب ثمودیان را براى همه آنان یکسان قرار داد.

فسوّیها

ضمیر مفعولى در «فسوّاها» به «دمدمة» ـ که از «فدمدم علیهم» انتزاع مى شود ـ برمى گردد. «تسویه هلاکت»; یعنى، نجات نیافتن هیچ کس از ثمودیان و تفاوت نداشتن عذاب آنان با یکدیگر. احتمال رجوع ضمیر به «ثمود» نیز منتفى نیست و در مفاد آیه، تغییرى ایجاد نمى کند; زیرا برابرى ثمودیان با یکدیگر، در عذاب، همان برابرى عذاب آنان با هم است.

15 - خداوند، سرزمین ثمودیان را با خاک یکسان کرد.

فسوّیها

ضمیر «فسوّاها» ممکن است به «زمین» برگردانده شود که از سیاق آیه به دست مى آید. «تسویه سرزمین»; یعنى، ویران کردن بناها و هموار ساختن پستى و بلندى هاى آن. در احتمالى دیگر ضمیر به «ثمود» برمى گردد; ولى مفاد آیه، برابرى ثمودیان در عذاب نبوده; بلکه یعنى، «سوّاهم بالأرض» (آنها را با زمین مساوى ساخت).

16 - بدن هاى قوم ثمود در اثر عذاب فراگیر الهى، متلاشى گشت و جنازه هاى آنان، مدفون و با خاک یکسان شد.

فدمدم علیهم ... فسوّیها

حرف «فاء» در «فسوّاها»، ممکن است جمله بعد را مفسّر جمله قبل قرار داده باشد. هم چنین مى تواند بر ترتیب دلالت کند. در صورت دوم ـ که برداشت یاد شده ناظر به آن است ـ قوم ثمود نخست با عذاب «دمدمة» قطعه قطعه شدند; آن گاه مدفون و با خاک یکسان شدند. جمله «فسوّاها» در این برداشت، به معناى «فسوّاهم بالأرض» گرفته شده است.

17 - «عن ابن نُباتة قال: سمعت أمیرالمؤمنین(ع) على منبر الکوفة یقول: ...أیّها الناس إنّما عَقَر ناقةَ صالح واحد فأصابهم اللّه بعذابه بالرضا و آیة ذلک قوله عزّوجلّ «...فعقروها فدمدم علیهم ربّهم بذنبهم فسوّیها...»;(1)

اَصْبَغ بن نُباتَة گوید: شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که بر منبر کوفه مى فرمود: «...اى مردم! همانا ناقه صالح را یک نفر [از قوم ثمود ]پى کرد; ولى خداوند همه آن قوم را به عذاب خود دچار کرد; چون به کار آن شخص راضى بودند و دلیل این مطلب سخن خداوند ـ عزّوجلّ ـ است «...فعقروها فدمدم علیهم ربّهم بذنبهم فسوّاها...»». [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر منهج الصادقین
(14)‌-‌ فَکَذَّبُوه‌ُ ‌پس‌ تکذیب‌ کردند صالح‌ ‌علیه‌ السّلام‌ ‌را‌ ‌در‌ آنچه‌ تحذیر ‌ایشان‌ کرده‌ ‌بود‌ ‌از‌ حلول‌ عذاب‌ ‌بعد‌ ‌از‌ عقر ‌ایشان‌ فَعَقَرُوها ‌پس‌ پی‌ کردند و مجروح‌ ساختند و بشمشیر قوایم‌ ‌او‌ ‌را‌ قطع‌ کردند و بکشتند.

فَدَمدَم‌َ عَلَیهِم‌ ‌هو‌ ‌من‌ تکریر قولهم‌ ناقة مدمومة اذا البسها الشحم‌ ‌یعنی‌ چون‌ عقر ناقه‌ کردند ‌پس‌ فرو پوشانید عذاب‌ ‌را‌ ‌بر‌ ‌ایشان‌ رَبُّهُم‌ پروردگار ‌ایشان‌ بِذَنبِهِم‌ بسبب‌ گناهان‌ ‌ایشان‌ فَسَوّاها ‌پس‌ یکسان‌ گردانید دمدمه‌ ‌را‌ ‌بر‌ همه ‌ایشان‌ ‌یعنی‌ صغیر و کبیر ‌ایشان‌ ‌را‌ مستأصل‌ ساخت‌ و یکی‌ ‌را‌ باقی‌ نگذاشت‌ اما کبار زیرا ‌که‌ همه‌ بعقر راضی‌ بودند و ‌در‌ تکذیب‌ مشارکت‌ یکدیگر و اما صغار بجهت‌ علم‌ الهی‌ بکفر و طغیان‌ ‌ایشان‌ ‌بعد‌ ‌از‌ بلوغ‌ ‌ایشان‌، و میتواند ‌بود‌ ‌که‌ ضمیر مؤنث‌ راجع‌ بثمود ‌باشد‌ ‌ یا ‌ بارض‌ ‌یعنی‌ تسویه‌ فرمود همه قبیله‌ ثمود ‌را‌ بعذاب‌ استیصال‌ ‌ یا ‌ یکسان‌ ساخت‌ زمین‌ ‌را‌ ‌بر‌ ‌ایشان‌ ‌یعنی‌ سقف‌ و حیطان‌ ‌ایشان‌ ‌را‌ ‌بر‌ سر ‌ایشان‌ انداخت‌ و همه‌ ‌را‌ ‌در‌ زیر ‌آن‌ پنهان‌ ساخت‌ کقوله‌ فَخَرَّ عَلَیهِم‌ُ السَّقف‌ُ مِن‌ فَوقِهِم‌. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر نمونه
در ادامه سخن در این مورد مى‏افزاید:
فَکَذَّبُوهُ فَعَقَرُوها
اما ثمودیان پیامبرشان را دروغگو شمردند و به هشدار او در مورد یورش به «ناقه» و اعلام خطر او از فرود عذاب خدا توجه نکردند و دست به جنایت زدند و ناقه را پى کردند.
فَدَمْدَمَ عَلَیْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاها
از این رو پروردگارشان به کیفر گناهشان، همه آنان را در هم کوبید و نابود ساخت و آنان را با خاک یکسان کرد.
به باور برخى از جمله «مقاتل» منظور این است که: پس پروردگارشان خانه‏هاى آنان را بر سرشان ویران ساخت.
اما به باور برخى دیگر، پس پروردگارشان به کیفر بیدادشان عذاب را بر آنان فرستاد و نابودشان ساخت.
در آیه، تنها از نابودى وسوسه‏گران و عامل جنایت سخن نرفته، بلکه از نابودى همه آنان سخن رفته است؛ چرا که آنان مردمى بودند که خود، آن نشان درستى دعوت «صالح» و آن معجزه را از او خواستند، اما به جاى ایمان و حق پذیرى، یا وسوسه‏گران را یارى کردند و یا به جنایت رضایت دادند! و بدین سان در خور کیفرى سخت شدند که نتیجه شوم سرکشى و تجاوزکارى آنان بود! و مرگ و نابودى همه را در بر گرفت و کوچک و بزرگ، پیر و جوان، سردمدار و فرمانبردار را نابود ساخت و کسى نتوانست نجات یابد.(179)
در مورد «فسویها» دیدگاه‏ها یکسان نیست:
به باور پاره‏اى منظور این است که: و نابودى و مرگ را بر همه آنان فروفرستاد و کسى را رها نساخت.
اما به باور «فرّاء» همه را به صورت یکسان و همانند زیر تازیانه عذاب گرفت و نابود ساخت.
از دیدگاه پاره‏اى همه را به صورت یکنواخت بر زمین چسبانید و در هم نوردید.
و از دیدگاه پاره‏اى دیگر همه آنان را با زمین لرزه‏اى سخت و کوبنده در دل زمین مدفون ساخت و نابود کرد. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیرآسان
14‌-‌ فَکَذَّبُوه‌ُ فَعَقَرُوها‌-‌ ضمیر کلمه (فکذبوه‌) ‌به‌ حضرت‌ صالح‌ و ضمیر کلمه (فَعَقَرُوها) ‌به‌ ناقه‌ برمیگردد. ‌یعنی‌ قوم‌ ثمود حضرت‌ صالح‌ ‌را‌ تکذیب‌ و ناقه ‌آن‌ بزرگوار ‌را‌ پی‌ کردند‌-‌ فَدَمدَم‌َ عَلَیهِم‌ رَبُّهُم‌ بِذَنبِهِم‌ فَسَوّاها‌-‌ ضمیرهای‌ ‌اینکه‌ قسمت‌ ‌از‌ ‌آیه‌ ‌به‌ قوم‌ ثمود برمیگردد. ولی‌ ضمیر کلمه (فَسَوّاها) بدین‌ لحاظ مؤنث‌ ‌است‌ ‌که‌ کلمه ثمود ‌به‌ معنای‌ قبیله‌ ‌باشد‌.

‌یعنی‌ ‌بعد‌ ‌از‌ ‌اینکه‌ جنایت‌ ‌بود‌ ‌که‌ پروردگار قوم‌ ثمود ‌بر‌ آنان‌ غضب‌ و ‌به‌ وسیله عذاب‌ ‌با‌ خاکشان‌ یکسان‌ نمود‌-‌ [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیرهدایت
[14] ولی‌ آنان‌ ‌رسول‌ ‌خدا‌ ‌را‌ تکذیب‌ و ناقه‌ ‌را‌ پی‌ کردند و ‌از‌ فرمان‌ و بیم‌ دادن‌ ‌خدا‌ سرپیچی‌ کردند، ‌پس‌ گرفتار عذاب‌ شدند و ‌از‌ روستاهای‌ ‌ایشان‌ چیزی‌ ‌بر‌ جای‌ نماند.

«فَکَذَّبُوه‌ُ فَعَقَرُوها فَدَمدَم‌َ عَلَیهِم‌ رَبُّهُم‌‌-‌ ‌پس‌ (صالح‌) ‌را‌ تکذیب‌ و ناقه‌ ‌را‌ پی‌ کردند و پروردگارشان‌ عذاب‌ ‌بر‌ ‌ایشان‌ نازل‌ کرد.»

گفته‌اند: دمدم‌ ‌علی‌ الشی‌ء ‌یعنی‌ چیزی‌ ‌بر‌ ‌آن‌ قرار داد، و «دمدمت‌ ‌علی‌ المیت‌ التراب‌» ‌یعنی‌ ‌بر‌ مرده‌ خاک‌ ریختم‌ ‌تا‌ قبر ‌با‌ زمین‌ یکسان‌ شد، و ظاهرا دمدمة ‌به‌ معنی‌ عمل‌ تدریجی‌ و تکرار ‌شده‌ ‌است‌.

«بِذَنبِهِم‌‌-‌ ‌به‌ سبب‌ گناهشان‌.»

‌پس‌ برانداختن‌ ‌آن‌ قوم‌ ستم‌ نبود، بلکه‌ کیفر اعمالشان‌ ‌بود‌، و ‌هر‌ ‌که‌ گناه‌ کند، باید ‌خود‌ ‌را‌ ‌برای‌ چنین‌ دمدمه‌ای‌ آماده‌ سازد.

«فَسَوّاها‌-‌ ‌پس‌ آنان‌ ‌را‌ ‌با‌ خاک‌ یکسان‌ کرد.»
بدان‌ گونه‌ ‌که‌ گور ‌پس‌ ‌از‌ طبقه‌ طبقه‌ خاک‌ ‌بر‌ ‌آن‌ افشاندن‌ همسطح‌ ‌با‌ زمین‌ می‌شود. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » محمد حسینی همدانی
فَکَذَّبُوه‌ُ فَعَقَرُوها فَدَمدَم‌َ عَلَیهِم‌ رَبُّهُم‌ بِذَنبِهِم‌ فَسَوّاها:

ثمود قوم‌ صالح‌ ‌علیه‌ السّلام‌ ‌در‌ مقام‌ مبارزه‌ ‌با‌ ساحت‌ پروردگار و تکذیب‌ دعوی‌ صالح‌ پیامبر ‌علیه‌ السّلام‌ برآمدند و شتر ‌را‌ کشتند ساحت‌ پروردگار نیز عذاب‌ و عقوبت‌ ‌را‌ ‌بر‌ آنان‌ مسلط فرمود و همه‌ افراد قوم‌ صالح‌ ‌علیه‌ السّلام‌ ‌را‌ بهلاکت‌ افکند و ‌با‌ خاک‌ یکسان‌ نمود. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  نيره تقي زاده فايند - مجمع البیان
در ادامه سخن در این مورد مى‏افزاید:
فَکَذَّبُوهُ فَعَقَرُوها
اما ثمودیان پیامبرشان را دروغگو شمردند و به هشدار او در مورد یورش به «ناقه» و اعلام خطر او از فرود عذاب خدا توجه نکردند و دست به جنایت زدند و ناقه را پى کردند.
فَدَمْدَمَ عَلَیْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاها
از این رو پروردگارشان به کیفر گناهشان، همه آنان را در هم کوبید و نابود ساخت و آنان را با خاک یکسان کرد.
به باور برخى از جمله «مقاتل» منظور این است که: پس پروردگارشان خانه‏هاى آنان را بر سرشان ویران ساخت.
اما به باور برخى دیگر، پس پروردگارشان به کیفر بیدادشان عذاب را بر آنان فرستاد و نابودشان ساخت.
در آیه، تنها از نابودى وسوسه‏گران و عامل جنایت سخن نرفته، بلکه از نابودى همه آنان سخن رفته است؛ چرا که آنان مردمى بودند که خود، آن نشان درستى دعوت «صالح» و آن معجزه را از او خواستند، اما به جاى ایمان و حق پذیرى، یا وسوسه‏گران را یارى کردند و یا به جنایت رضایت دادند! و بدین سان در خور کیفرى سخت شدند که نتیجه شوم سرکشى و تجاوزکارى آنان بود! و مرگ و نابودى همه را در بر گرفت و کوچک و بزرگ، پیر و جوان، سردمدار و فرمانبردار را نابود ساخت و کسى نتوانست نجات یابد.(179)
در مورد «فسویها» دیدگاه‏ها یکسان نیست:
به باور پاره‏اى منظور این است که: و نابودى و مرگ را بر همه آنان فروفرستاد و کسى را رها نساخت.
اما به باور «فرّاء» همه را به صورت یکسان و همانند زیر تازیانه عذاب گرفت و نابود ساخت.
از دیدگاه پاره‏اى همه را به صورت یکنواخت بر زمین چسبانید و در هم نوردید.
و از دیدگاه پاره‏اى دیگر همه آنان را با زمین لرزه‏اى سخت و کوبنده در دل زمین مدفون ساخت و نابود کرد. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  آسيه افشار - انوار درخشان، ج‏18، ص: 167
فَکَذَّبُوهُ فَعَقَرُوها فَدَمْدَمَ عَلَیْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاها:
ثمود قوم صالح علیه السّلام در مقام مبارزه با ساحت پروردگار و تکذیب دعوى صالح پیامبر علیه السّلام برآمدند و شتر را کشتند ساحت پروردگار نیز عذاب و عقوبت را بر آنان مسلط فرمود و همه افراد قوم صالح علیه السّلام را بهلاکت افکند و با خاک یکسان نمود. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.