آرشیو مقالات
[ درج مقاله جدید ] عبارت :
 نويسنده : علیرضا یعقوبی سورکی
 کلید واژه : ترجمه / قرآن / جزء 29 /تدبر / استدلال/ استناد/ مدثّر
 جهت هدایتی سوره به این بیان قابل ذکر است:
جهت هدایتی سوره
فراهم سازی زمینه پیشبرد انذار با قرآن کریم توسط رسول
از طریق آماده¬سازی پیامبر6 برای قیام منذرانه با قرآن و مقابله با سردمداران کافر که علیه قرآن شبهه پراکنی می¬کنند و هشدار به عموم مجرمان کافر که با تبعیت از سردمدارانشان از تذکره¬ قرآن اعراض می¬کنند.
 نويسنده : علیرضا یعقوبی سورکی
 کلید واژه : ترجمه / قرآن / جزء 29 /تدبر / استدلال/ استناد/ قیامت
 با توجه به سوره قیامت، این انکار هم عوامل روانی و انگیزشی دارد و هم عوامل اعتقادی و بینشی؛
عوامل انگیزشی، همان خواسته¬های درونی ولنگاری طلبی و حب دنیا است که با پذیرش قیامت همخوانی ندارد و عوامل بینشی، بینش نادرست در مورد ضرورت قیامت و قدرت خدا در برپایی آن است.
لذا سوره قیامت، هم در لایه انگیزشی (سیاق دوم) و هم در لایه بینشی (سیاق چهارم) با این معضل مقابله کرده¬است؛ در این میان، جایگاه سیاق اول چنانکه گفته شد، تأکید محتوای کل سوره است و جایگاه سیاق سوم (معترضه)، به بیانی که گذشت، نشان دادن اهمیت سوره قیامت در مقابله با انکار قیامت است.
بنابراین جهت هدایتی این سوره با محوریت سیاق دوم و چهارم دانسته می¬شود:
 نويسنده : علیرضا یعقوبی سورکی
 کلید واژه : ترجمه / قرآن / جزء 29 /تدبر / استدلال/ استناد/ انسان
 سوره انسان با طی مراحلی، همه لوازم دعوت انسان به مسیر شکر و بندگی را مورد توجه قرار داده، تا بستر مناسبی برای انتخاب این مسیر فراهم گردد؛ جهت هدایتی سوره به این بیان قابل ذکر است:
جهت هدایتی سوره
هدایت انسان برای انتخاب خط شکر وبندگی
 نويسنده : علیرضا یعقوبی سورکی
 کلید واژه : ترجمه / قرآن / جزء 29 /تدبر / استدلال/ استناد/ مرسلات
 جهت هدایتی سوره
مقابله انذار آمیز با تکذیب وعده‌های خدا در قرآن به ویژه وعده عذاب
هر آنچه به آن وعده داده می‌شوید در یوم الفصل محقق خواهد شد، پیش از آنکه با ورود به عذاب حقانیت آن را باور کنید، به هشدار قرآن توجه کنید. چرا که بعد از بی‌توجهی به آن، دیگر امیدی به ایمان شما نخواهد بود.
 نويسنده : علیرضا یعقوبی سورکی
 کلید واژه : قران / رهبرفرزانه/ نگاه/
 1. امروز، هر کس که در هر نقطه از این کشور؛ یک آیه از قرآن را برای مردم تبیین کند، به نظام جمهوری اسلامی کمک کرده است.
2. من اطمینان دارم اگر حرکت قرآنی در کشور ما همین طور موج بردارد و گسترش پیدا کند… این نظام مقدس اسلامی، پایه‌هایش آن‌چنان مستحکم خواهد شد که هیچ قدرتی، نه امروز و نه در آینده، نخواهد توانست اندک تزلزلی در آن به وجود آورد.
3. ما باید به چشمه‌ی جوشان معارف و هدایت قرآن دست یابیم، قرآن را بفهمیم، در آن تدبر کنیم
 نويسنده : علیرضا یعقوبی سورکی
 کلید واژه : قران / بادها / ابرها
 در بوجود آمدن انواع پدیده ها
تنها یک چیز، علت ایجاد پدیده ای نمیشود
بلکه انواع و اقسام علتها در کنار یکدیگر قرار میگیرند
تا آنچه باید ،اتفاق بیفتد و شکل بگیرد.
این شاید بستگی به وسعت دید ما
و فهم و درک ما در کنار میزان آگاهی ما داشته باشد.
 نويسنده : ندا ولیخانی
 کلید واژه : قران -جنین شناسی
 مسئله ی اعجاز قرآن، از دیرباز مورد توجه علماء و اندیشمندان بوده است. یکی از جنبه های آن اشارات علمی موجود در قرآن است که شاید امروزه با علم تجربی بتوان از آن پرده برداشت. از آن میان می توان به نکات جنین شناسی اشاره کرد. هدف این مقاله بررسی آیه ی ششم سوره زمر می باشد، این آیه به رشد و تکامل تدریجی انسان، در رحم مادر درون سه فضای تاریک یعنی شکم، رحم و مشیمه (پرده های پوششی جنین) اشاره دارد. در این مقاله سه فضای تاریک که لازمه ی رشد جنین است از رهگذر علم تجربی که به وسیله دانشمندان ثابت شده است، مورد مقایسه و بررسی قرار گرفته است. همچنین ضرورت تاریکی و ظلمات در رشد جنین و مراحل تکوینی آن و عدم فساد نطفه و پرورش آن مورد بحث قرار گرفته و این مطلب چیزی است که که قرآن کریم در 14 قرن پیش بدان اشاره فرموده و علم تجربی امروزه از طریق آزمایش های مکرر بدان دست یافته است!

 نويسنده : علیرضا یعقوبی سورکی
 کلید واژه : فرهنگ - تدبر - قران
 تشخیص درست راه و روشگسترش فرهنگ قرآنی، در گرو شناختی صحیح از فرهنگ قرآنی است. دو نگاه در این باره قابل تصور است:
1. فرهنگ قرآنی، امری مهم است که باید در کنار سایر شئون زندگی فردی و اجتماعی بشر، مورد توجه باشد. انسان و جامعه انسانی، باید به موازات توجه به امور عادی و مادی زندگی، مانند اقتصاد، سیاست، موسیقی، ورزش، تفریح و ...، قرآن را هم از یاد نبرد و با قرائت و ترجمه و تفسیر آن محشور باشد.
 نويسنده : علیرضا یعقوبی سورکی
 کلید واژه : تدبر - تاریخچه - قران
 انسانی می گوید که از جانب خدا کتابی هدایت گر آورده است.
کتاب او از ۱۱۴ سوره تشکیل شده است.
درباره هر یک از این ۱۱۴ سوره، دو سؤال بسیار مهم مطرح است:
• آیا به راستی این سوره از جانب خداست؟
• و اگر از جانب اوست، هدایت آن چیست؟
عقلا می دانند که هر سوره ای از جنس سخن است و پاسخ دو سؤال پیش گفته تابعی از فهم این سخن خواهد بود.
 نويسنده : مریم بالیده
 کلید واژه :
 دوران نوجوانى و جوانى، دوران حساس و سرنوشت ساز و تعیین کننده ى شخصیت فرد است.
  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 175
  • >
  • >>