لیست نکته های آذر خوشقدم
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره هود آیه 61 - معنای واژه ی استعمار
استعمار در اصل به معنای سپردن آبادی زمین به کسی است و طبیعی است که لازمه ی آن این است که وسایل لازم را در اختیار او بگذارد . قران نمی گوید خداوند زمین را آباد کرد و در احتیار شما گذاشت ، بلکه می فرماید آبادی زمین را به شما واگذار کرد . این یعنی وسایل از هر نظر آماده است ، اما شما باید با کار و کوشش خود زمین را آباد کنید و منابع آن را بدست آورید و بدون کار و کوشش سهمی نخواهید داشت .
قالب : لغوی گوینده : آذر خوشقدم
منبع : تفسیر نمونه موضوع اصلی : سوره هود
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره هود آیه 60 - لعنتی که قوم عاد در دنیا به همراه دارند
لعنت به معنی دوری از رحمت الهی است . منظور از لعنتی که آنها در قیامت به دنبال دارند ، روشن است ؛ و مصداق آن عذاب همیشگی است که آنها را فرا می گیرد ، اما درباره ی لعنتی که در دنیا به دنبال دارندچند احتمال داده شده است . یکم همان عذابی که در دنیا بر آنها نازل شد و آنها را نابود کرد . دوم گناهانی که تا پایان دنیا مردم مرتکب می شوند و به حساب آنها نوشته می شود . سوم هرکس که تا پایان دنیا از حال و روز آنها و کفر و لجاجتشان باخبر گردد آنها را لعنت خواهد کرد . البته در میان این سه احتمال ، احتمال دوم قوی تر است .
قالب : لغوی گوینده : آذر خوشقدم
منبع : تفسیر نمونه موضوع اصلی : سوره هود
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره هود آیه 56 - تدبیر امور هستی بر اساس عدالت
منظور از " به راه راست بودن خداوند " این است که سنت ثابت و تغییر ناپذیرالهی در آفرینش و تدبیر امور جهان براساس عدالت و جکمت است . در نتیجه هنگامی که حق و باطل در مقابل هم قرار می گیرند ، خدا حق را نگه میدارد و باطل را نابود می کند . منظور حضرت هود از گفتن این جمله به قوم مشرک خود این بود که برای آنها روشن کند که قانون عادلانه ی خداوند قطعی و تغییر ناپذیر است و به زودی دینش را یاری و مرا از شما حفظ می کند و شما و عقاید باطلتان را نابود می سازد .
قالب : تفسیری گوینده : آذر خوشقدم
منبع : تفسیر نمونه موضوع اصلی : سوره هود
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره هود آیه 40 - لجاجت قوم نوح و شکیبایی او
در روایتی از امام باقر در ذیل این آیه می خوانیم این عده هشت نفر بودند ، به فرموده ی قران حضرت نوح نهصد و پنجاه سال به دعوت قومش پرداخت ، شگفتا از لجاجت آن قوم و شگفت انگیزتر ، صبر و استقامت این پیامبر نستوه ...
قالب : تفسیری گوینده : آذر خوشقدم
منبع : تفسیر نمونه موضوع اصلی : سوره هود
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره هود آیه 38 - تمسخر
مسخره کردن کاری ناپسند و حاکی از ناآگاهی و جهل است ، اما اگر برای مجازات و مقابله به مثل و در راستای حق باشد ، ایرادی ندارد ، به ویژه اگر فایده ی عقلایی مانند پیشبرد هدف و اتمام حجت بر دشمنان داشته باشد ؛ چنانکه خداوند در آیه 79 سوره توبه مسخره کردن را به خود نیز نسبت می دهد و می فرماید : " منافقان ، مومنان فقیر را مسخره می کنند ، خداوند نیز آنان را مسخره می کند . "
قالب : تفسیری گوینده : آذر خوشقدم
منبع : تفسیر نمونه موضوع اصلی : سوره هود
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره هود آیه 37 - ساختن کشتی نوح بر طبق وحی الهی
منظور از کلمه ی " باعیننا " یعنی " در برابر دیدگان ما " این است که تمام تلاشها و کوششهای تو در این زمینه در حضور و پیش چشم ماست ، یعنی با فکر راحت به کار خویش اذامه بده ، طبیعی است این احساس که خداوند حاضر ، ناظر ، محافظ و مراقب است ، به انسان هم توان و نیرو می بخشد وهم احساس مسولیت .
از کلمه ی " وحینا " نیز بر می آید که نوح چگونگی ساختن کشتی را نیز از خداوند می آموخت . باید هم چنین باشد ، زیرا نوح از پیش نمی دانست ابعاد عظمت طوفان آینده چه اندازه است تا کشتی خود را متناسب آن بسازد و این وحی الهی بود که اورا در انتخاب بهترین کیفیت ها یاری می کرد .
قالب : تفسیری گوینده : آذر خوشقدم
منبع : تفسیر نمونه موضوع اصلی : سوره هود
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره اعراف آیه 137 - سرانجام دردناک قوم فرعون
پس از نابودى قوم فرعون و در هم شکستن قدرت آنها، بنى اسرائیل وارث سرزمینهاى پهناور آنها شدند، آیه مورد بحث به همین معنى اشاره کرده، مى‏گوید: مشرقها و مغربهاى پربرکت زمین را در اختیار جمعیت مستضعف و استعمار شده قرار دادیم یعنى، حکومت بنى اسرائیل بر سراسر سرزمین فراعنه گسترده شد سپس مى‏گوید: وعده نیک پروردگار تو در زمینه پیروزى بنى اسرائیل- به خاطر صبر و استقامتى که نشان دادند- تحقق یافت و در پایان آیه اضافه مى‏کند که: ما قصرهاى زیباى فرعون و فرعونیان و کاخهاى مجلل و بناهاى پرزرق و برق و جالب آنها و همچنان باغات پرشکوهشان را نابود ساختیم
قالب : تفسیری گوینده : آذر خوشقدم
منبع : تفسیر نمونه موضوع اصلی : سوره اعراف
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره اعراف آیه 131 - فال نیک و بد
آل فرعون بجای اینکه از درسهاى الهى پند بگیرند و از خواب خرگوشى بیدار شوند، از این موقعیت سوء استفاده کرده و جریان حوادث را به میل خود تفسیر مى‏کردند ، اما هنگامى که گرفتار بدى و بلا مى‏شدند فورا به موسى و کسانى که با او بودند، مى‏بستند و مى‏گفتند: این از شرّ قدم موسى و کسان اوست ، ولى قرآن در پاسخ آنها مى‏گوید: بدانید که سر چشمه شومیها و ناراحتیهایى که دامان آنها را مى‏گرفت، نزد پروردگار است (خدا مى‏خواسته است که آنها را گرفتار نتیجه شوم اعمالشان بکند) ولى اکثر آنها نمى‏دانند . شاید همیشه در میان انسانها و اقوام مختلف، فال نیک و بد رواج داشته است ، این دو گرچه اثر طبیعى ندارند ولى بدون تردید اثر روانى مى‏توانند داشته باشند ، فال نیک غالبا مایه امیدوارى و حرکت است ولى فال بد موجب یأس و نومیدى و سستى و ناتوانى است . شاید به خاطر همین موضع است که در روایات اسلامى از فال نیک نهى نشده، اما فال بد به شدت محکوم گردیده است.
قالب : تفسیری گوینده : آذر خوشقدم
منبع : تفسیر نمونه موضوع اصلی : سوره اعراف
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) : مطلب خوبی بود . ریشه ی همه ی بیماریها همین یاس و نومیدی است .
  سوره اعراف آیه 130 - راه بیداری اقوام گذشته
یک قانون کلى الهى در مورد تمام پیامبران این بوده است که به هنگامى که با مخالفتها رو برو مى‏شدند، خداوند براى تنبه و بیدارى اقوام سرکش، آنها را گرفتار مشکلات و ناراحتیها مى‏ساخته تا در خود احساس نیاز کنند. در این آیه هم خداوند مى‏گوید: ما آل فرعون را به قحطى و خشکسالیهاى متوالى و کمبود میوه‏ها گرفتار ساختیم، شاید متذکر گردند و بیدار شوند
قالب : تفسیری گوینده : آذر خوشقدم
منبع : تفسیر نمونه موضوع اصلی : سوره اعراف
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره اعراف آیه 128 - سه راهکار مقابله با فرعون به پیشنهاد موسی
در حقیقت در این آیه حضرت موسی نقشه و برنامه‏اى به بنى اسرائیل براى مقابله با تهدیدهاى فرعون، پیشنهاد مى‏کند، که اگر سه برنامه را عملى کنند، قطعا بر دشمن پیروز خواهند شد. موسى به قوم خود گفت: از خدا یارى جویید ، دیگر این که : استقامت و پایدارى پیشه کنید و از تهدیدها و حملات دشمن نهراسید و از میدان بیرون نروید و براى تأکید مطلب و ذکر دلیل، به آنها گوشزد مى‏کند که سراسر زمین از آن خداست و مالک و فرمانرواى مطلق اوست و به هر کس از بندگانش بخواهد آن را منتقل مى‏سازد و آخرین شرط این است که تقوا را پیشه کنید، این سه شرط تنها شرط پیروزى قوم بنى اسرائیل بر دشمن نبود، بلکه هر قوم و ملتى بخواهند بر دشمنانشان پیروز شوند، بدون داشتن این برنامه سه ماده ‏اى امکان ندارد.
قالب : تفسیری گوینده : آذر خوشقدم
منبع : تفسیر نمونه موضوع اصلی : سوره اعراف
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 6
  • >
  • >>