از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید اﻋﺮاب ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  رعنا سليمان عباسي
1) لِإِیلَافِ : جارو مجرور ،متعلق لِإِیلَافِ"لْیَعْبُدُ” در آیه بعد .لْیَعْبُدُوا،فعل امر و"واو" فاعل
قُرَیْشٍ :اسم علم، مجرور ومضاف الیه ﴿١﴾ [ نظرات / امتیازها ]
2) إِیلَافِهِمْ : اسم مجرور و"هم" ضمیر متصل در محل جر باالاضافه ،وایلَافِ دوم، بدل برای ایلاف اول آیه. ایلَافِهِمْ مضاف ومضاف الیه
رِحْلَةَ :اسم منصوب ،و مفعول به ِ"ایلَافِ"،هِمْ است
الشِّتَاءِ : اسم مجرور- رِحْلَةَ الشِّتَاءِ ، مضاف ومضاف الیه
وَ:عاطفه و الصَّیْفِ: اسم مجرور و عطف به الشِّتَاءِ ﴿٢﴾ [ نظرات / امتیازها ]
  حسن حميدي سولا - ترنم وحی
1) لِإِیلافِ «(ل)جر» «اسم مجرور یا در محل جر»
قُرَیْشٍ «مضاف الیه مجرور یا در محل جر» [ نظرات / امتیازها ]
2) إِیلافِهِمْ «بدل، تابع» «هاء ضمیر متصلی است در محل جر و مضاف الیه است»
رِحْلَةَ «مفعول به منصوب یا در محل نصب»
الشِّتاءِ «مضاف الیه مجرور یا در محل جر»
وَ «واو عطف»
الصَّیْفِ «معطوف، تابع» [ نظرات / امتیازها ]